De Buitenlanden, Paars De Buitenlanden, Paars -3.003 -3.081 -3.228 -3.318 -3.31 -2.814 -2.361 -2.346 -2.532 -2.773 -2.928 -2.997 -2.849 -2.698 -2.588 -2.744 -3 -2.981 -2.551 -2.183 -2 -2 -2 -1.782 -1.595 -1.487 -1.296 -1.204 -1.38 -1.772 -2 -2 -2 -1.73 -1.662 -1.748 -1.86 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2.135 -2.38 -2.628 -2.586 -2.355 -2.047 -2 -2 -2 -1.958 -1.767 -1.472 -1.198 -1 -1 -1 -1 -0.997 -0.839 -0.536 -0.221 -0.11 -0.038 -0.533 -0.875 -1 -1 -1 -1.247 -1.435 -1.464 -1.256 -1.061 -0.981 -0.84 -0.549 -0.154 0 0 0 0 0 0 -0.102 -0.299 -0.243 -0.078 0 0 -0.03 -0.042 0.037 0.213 0.434 0.55 0.65 0.758 0.568 0.282 -0.171 -0.567 -1.039 -1.471 -1.847 -1.756 -1.601 -1.212 -1 -0.92 -0.741 -0.415 -0.17 0 0 -0.004 -0.264 -0.496 -0.684 -0.785 -0.953 -1.364 -1.836 -2 -2 -2 -2 -1.514 -1.154 -0.809 -0.383 -0.204 -0.447 -0.692 -0.951 -1.224 -1.411 -1.455 -1.384 -1.14 -1 -1 -0.85 -0.536 -0.256 -0.194 -0.478 -0.572 -0.42 -0.183 0 0 0 0 -0.016 -0.3 -0.538 -0.743 -0.974 -0.714 -0.459 -0.436 -0.945 -1.179 -1.173 -1.295 -1.569 -2.062 -2.292 -2.224 -2.083 -2.026 -2.232 -2.408 -2.649 -2.828 -2.696 -2.59 -2.643 -2.884 -3 -2.573 -2.091 -1.845 -1.827 -1.717 -1.734 -1.896 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1.912 -1.599 -1.252 -1 -1.048 -1.06 -1.028 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1.018 -1.037 -1.115 -0.958 -0.649 -0.35 -0.057 -0.274 -0.584 -0.904 -1.178 -1.488 -1.786 -1.936 -1.699 -1.389 -1.083 -0.429 0.344 1.192 1.852 2.241 2.604 2.837 2.178 1.693 1.206 0.705 0.092 -0.517 -1.024 -1.029 -1.014 -1.001 -0.723 -0.438 -0.122 0.575 1.428 2.389 2.887 2.588 2.289 2.005 1.587 1.2 0.745 0.374 0.209 0.081 0.119 0.396 0.702 0.99 1.3 1.617 1.898 2.013 1.995 1.998 1.98 1.894 1.736 1.811 1.345 0.789 0.219 -0.156 -0.458 -0.757 -1 -1 -1 -1 -1.269 -1.578 -1.892 -1.891 -1.883 -1.915 -1.968 -1.945 -1.461 -1.216 -0.889 -0.651 -0.428 -0.207 -0.516 -1.028 -1.546 -1.899 -2.359 -2.78 -3 -3 -3 -3.051 -3.219 -3.386 -3.566 -3.592 -3.338 -3.029 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2.793 -2.364 -2 -2 -2.004 -2.132 -2.137 -2.022 -2 -2 -2.009 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1.773 -1.343 -1.056 -0.916 -0.87 -0.977 -1.175 -1.37 -1.722 -2.229 -2.852 -2.914 -2.777 -2.662 -2.453 -2.298 -2.151 -2.014 -1.888 -1.773 -1.677 -1.639 -1.745 -1.84 -2 -2 -2 -2 -2.332 -2.771 -3 -2.822 -2.663 -2.338 -2.111 -2 -1.93 -1.526 -1.073 -0.547 -0.183 -0.043 -0.288 -0.515 -0.796 -0.959 -0.868 -0.502 -0.195 0.003 0.306 0.666 0.936 1 1 1 0.922 0.588 0.501 0.542 0.446 -0.029 -0.425 -0.905 -1.046 -1.052 -1 -1 -1 -1.136 -1.349 -1.626 -1.575 -1.454 -1.48 -1.424 -1.572 -1.472 -1.235 -1.035 -1.323 -1.723 -1.982 -2 -2 -1.994 -1.656 -1.36 -1 -1 -1 -1.075 -1.146 -1.086 -1 -1 -1 -1.188 -1.479 -1.746 -1.987 -2 -2.151 -2.442 -2.694 -2.979 -3.242 -3.501 -3.774 -3.998 -3.798 -3.564 -3.46 -3.284 -3.172 -3.09 -3.035 -3.006 -3 -3.002 Damsluis in de molentocht In de  Zuidwijkermeerpolder zijn vier damsluizen aangelegd om de waterhuishouding in vredestijd niet te verstoren en doorvaart mogelijk te maken. Zij waren onderdeel van de liniewal Aagtendijk-Zuidwijkermeer en werden in 1894-1895 gelijktijdig met de wal aangelegd.

In het midden ligt de Damsluis in de Molentocht en bij de Asseldelvertocht, nabij Fort Zuidwijkermeer, ligt de meest zuidelijke damsluis. Gedrieën reguleerden zij de waterhuishouding tijdens inundatie van de polder. In tijden van vrede stonden de sluizen open om de reguliere doorstroming en afwatering niet te hinderen.

De damsluizen zijn in aanleg en detaillering gelijk aan elkaar, behalve dat de Damsluis in de Molentocht over een dubbele breedte is uitgevoerd. De sluizen bestaan uit gemetselde segmentbooggewelven met uitsparingen voor schotbalken.

]]>
Point of interest
Damsluis in de wijkertocht In de  Zuidwijkermeerpolder zijn vier damsluizen aangelegd om de waterhuishouding in vredestijd niet te verstoren en doorvaart mogelijk te maken. Zij waren onderdeel van de liniewal Aagtendijk-Zuidwijkermeer en werden in 1894-1895 gelijktijdig met de wal aangelegd. De meest noordelijke sluis is de Damsluis in de Wijkertocht. In 2012 is de Damsluis in de Wijkertocht gerestaureerd. Tijdens de renovatie is er een nieuwe opslag voor de schotbalken naast de sluis geplaatst. De originele schotbalken zijn afkomstig van de Damsluis bij de Kwakel.

]]>
Point of interest
TOP De Buitenlanden De naam van dit recreatiegebied verwijst naar de buitendijkse oeverlanden tussen Beverwijk en Assendelft. Het gebied stond in verbinding met het Oer-IJ en de zee en overstroomde regelmatig. De omgeving heeft een rijke historie: in de ondergrond zijn sporen te vinden van oude nederzettingen uit de IJzertijd, de Romeinse periode en de Middeleeuwen. Ook zijn er veel elementen van de Stelling van Amsterdam te vinden, zoals forten, dijken, damsluizen en kruitmagazijnen.

De Noorder IJ- en Zeedijken
De Westzanerzeedijk, de Assendelverzeedijk, de Groenedijk, de Hogendijk, de Geniedijk en de Sint Aagtendijk maken deel uit van de Noorder IJ- en Zeedijken. Ze hebben de omgeving eeuwenlang beschermd tegen het water van het IJ, het Wijkermeer en De Kil. De dijken zijn beeldbepalend in het open polderlandschap.

]]>
Point of interest