Obdam, Oranje

De oranje route van 14,3 kilometer loopt rond de polder Berkmeer. De polder is niet alleen interessant vanwege zijn vele molens, maar ook vanwege zijn geschiedenis. Naar verluidt was het in de Berkmeer dat Graaf Willem II van Holland op 28 januari 1256 door het ijs zakte en door de West-Friezen werd vermoord. In de 17e eeuw verleenden de Staten van Holland en West-Friesland octrooi voor de bedijking van de Berkmeer. Een landmeting bepaalde het totaal aan nieuwe grond op 301 morgens en 546 roeden. Droogmalen van de nieuwe polder gebeurde met de Berkmeermolen. Deze poldermolen bemaalt met enige regelmaat de polder. De molen staat er sinds 1803. Oorspronkelijk werd de molen in 1608 in Hensbroek gebouwd. De Berkmeermolen staat even zuidelijker dan de Veenhuizer, die aan de andere kant van het water in Veenhuizen staat. Nabij Berkmeer staat net tegenover De Lage Hoek nog een molen. Deze molen, De Kaagmolen, bemaalt de Kaagpolder die tegenover de Berkmeer ligt.

Afstand14.70 km
GemarkeerdLet op : Deze route is niet gemarkeerd.
ReactiesEr zijn geen reacties op deze route


MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with PayPal
horstronald@hotmail.com
donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Het wandelweer in Alkmaar

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Obdam, Oranje

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Netwerk Wandelroutes recreactieschap West-Friesland
Recreatieschap Westfriesland behartigt voor zeven West-Friese gemeenten de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap. Het Recreatieschap Westfriesland zet zich in voor een rijkere, gevarieerdere natuur met meer recreatiemogelijkheden. Daarvoor ontwikkelt het Recreatieschap Westfriesland recreatief beleid en voert dit uit. Naast een aantal overnachtingsgelegenheden beheert het een aantal recreatieterreinen in West-Friesland die gevarieerd zijn ingericht.

Bron : http://www.recreatieschapwestfriesland.nl/

Points of interest

In Obdam is het startpunt gelegen bij het treinstation. Het station ligt aan de spoorlijn Heerhugowaard-Hoorn en is in gebruik genomen in 1898.