Points of interestShowing 61-80 of 354 items.
#Poi IDPoi NamePoi DescriptionPoi Icon IDLongitude
 
61EendrachtsmolenDe Eendracht

De Eendracht is een in 1771 gebouwde poldermolen in de Noord-Hollandse stad Alkmaar. Het is een ronde stenen molen van het type grondzeiler met een Oudhollands wiekenkruis. De Eendracht is de laatst overgebleven stenen poldermolen in Noord-Holland. Hij bemaalde tot 1931 de polder; daarna werd deze taak overgenomen door het elektrisch gemaal naast de molen.

De Eendrachtsmolen is nooit bewoond geweest. De molenaarswoning, die kort na de buitengebruiksstelling van de molen afbrandde, bevond zich naast de molen. In de loop der jaren is de polder grotendeels bebouwd, en de molen bevindt zich nu aan de rand van de woonwijk Bergerhof.

Na jarenlange stilstand is de Eendrachtsmolen in de jaren zeventig van de 20e eeuw draaivaardig gemaakt. In 2000 is hij maalvaardig gerestaureerd. Daartoe zijn de waterlopen weer hersteld en is een houten scheprad in de molen geplaatst. De molen is te bezoeken wanneer hij draait.

Windmill4.73915
62EGMONDPPDEBLEEKParkeerplaats de Bleek

De parkeerplaats is het startpunt van een aantal wandelroutes, 2 in het Noord Hollands Duinreservaat, en 2 van het Wandelnetwerk Noord Holland (Monnikenpad, gele route).

Parking4.63801
63EngelmunduskerkVelsenRomaanse Engelmunduskerk

De Romaanse Engelmunduskerk behoort tot het vijftal kerken in Holland waarvan de geschiedenis teruggaat tot de stichting door Willibrord rond het jaar 700. Andere door Willibrord opgerichte kerken zijn te vinden in Petten, Heiloo, Oegstgeest en Vlaardingen. Hoewel het eerste kerkgebouw ongetwijfeld van hout is geweest, verrees in de 11de eeuw een éénbeukige romaanse kerk van tufsteen. Hiervan resteren nog de westgevel en noordmuur. In de noordmuur zijn dan ook drie dichtgemetselde smalle rondboogvensters en poort te identificeren uit deze tijd. De westgevel en toren zijn omstreeks 1200 uit tufsteen opgetrokken.

Church4.64711
64engewormerNatuurgebied Engewormer

Dit natuurgebied was 5000 jaar geleden onderdeel van het Noord Hollandse Waddengebied, dat in 1638 als polder droog viel en door rationele blokvorminge verkaveling een typisch voorbeeld is van droogmakerij in de Zanstreek. Een gebied dat voornamelijk uit veengrond bestaat met brak kwel- en oppervlakte water, een prima plek voor bijzondere vegitatie van zoutinciderende plantensoorten zoals de Rietorchis, Echte koekoeksbloem, Zilte Rus en Schorrengras. Behalve brak grasland komt er in het midden van de Engewormer ook schraal hooiland voor.

View4.82605
65FortAanDeLiebrugFort aan de Liebrug

Fort bij de Liebrug was ter verdediging van het acces gevormd door de spoorweg, trekvaart en weg tussen Amsterdam. Aangezien de belangrijkste verdedigingstaken werden uitgevoerd door de forten bij Penningsveer en aan de Liede, kon hier met een kleiner verdedigingswerk worden volstaan. In tegenstelling tot veel andere forten verschillen de keelkazematten in Fort bij de Liebrug in grootte. Tussen dit fort en het Fort aan de Liede ligt een restant van een liniewal met daarin een nevenbatterij en scherfvrije onderkomens.

Fort4.68765
66FortBenoordenSpaarndamFort Benoorden Spaarndam

Fort benoorden Spaarndam diende als verdediging van de Slaperdijk met de Westlaan. Het verdedigbaar aardwerk kwam in 1895 gereed, het bomvrije gebouw in 1901. Samen met Fort bezuiden Spaarndam, waarmee het via een verdedigingswal is verbonden, vormde het de Positie Spaarndam. Deze diende ter verdediging van de in het gelijknamige dorp gelegen sluizen.

Fort benoorden Spaarndam is een paar keer per jaar geopend voor publiek, voornamelijk tijdens de Stellingmaand in september.

Fort4.67791
67FortBezuidenSpaarndamFort Bezuiden Spaarndam

Meest opmerkelijk aan het gerestaureerde Fort bezuiden Spaarndam zijn de geschilderde panoramaschets (schootstafel) en insteltabellen in de linker keelkazemat. Dit relatief kleine fort ligt op de plek van een vorig verdedigingswerk uit het begin van de negentiende eeuw. Vanaf de koepelgebouwen heeft u een fraai uitzicht over het schootsveld en het voormalig inundatiegebied met nog altijd op circa 2 km afstand de bebouwing van Haarlem conform de Kringenwet uit 1853. Deze wet had tot doel om het schootsveld van verdedigingswerken vrij van (permanente) bebouwing te houden.

Fort bezuiden Spaarndam was de Verdediging van de Slaperdijk met de Westlaan, samen met het Fort benoorden Spaarndam en het acces gevormd door de Noorder Buiten Spaarne en daarlangs lopende wegen. Het fort is aangelegd in de periode 1882-1903. In 1901 is het fort gereed met de voltooiing van het betonnen bomvrije gebouw.

Fort4.67189
68FortbijKrommeniedijkFort bij Krommeniedijk

Het Fort bij Krommeniedijk maakt deel uit van het noordwestfront van de Stelling van Amsterdam. De liniedijk die het water bij inundatie buiten de Stelling moest houden, loopt van het Fort bij Marken-Binnen aan de Nauernasche Vaart, door de Krommenieër Woudpolder naar het Fort bij Krommeniedijk. Vanaf daar gaat de liniedijk verder in zuidwestelijke richting, langs achtereenvolgens het Fort aan den Ham en Fort bij Veldhuis. Het fort verdedigde de Lagendijk, die dwars door het inundatiegebied loopt. Ook konden militairen vanuit het fort verhinderen dat een eventuele vijand via het riviertje de Crommenije de Stelling binnenkwam. Ten oosten van het fort, net in de gemeente Zaanstad, ligt een nevenbatterij.

Fort4.74316
69FortBijPenningsveerFort bij Penningsveer

Fort bij Penningsveer is gebouwd in de periode 1895 - 1901. Van 1913 tot 1922 kende het fort een permanente bezetting. Ten noorden van het fort, aan de Lagedijk, ligt een betonnen nevenbatterij en een scherfvrij onderkomen. Ten zuiden van het fort liggen inlaatsluizen die gebruikt konden worden om een aparte militaire Liedeboezem te creëren.

www.fort-penningsveer.nl

Fort4.67793
70FortVeldhuisFort Veldhuis

Langs de route komt u langs Fort Veldhuis. Dit is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Hiervoor zijn voor de 1e Wereldoorlog, waarin Nederland neutraal bleef, 46 verdedigingswerken rondom Amsterdam gebouwd. In 1944 en 1945 is dit fort gebruikt door de Duitse bezetter. Hierna werd het een bewarings- en verblijfkamp voor politieke delinquenten. Tegenwoordig wordt het fort gebruikt door Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 en herbergt het een kenniscentrum en museum met informatie over de luchtoorlog 1940-1945 en in het bijzonder over de mensen die zich daarvoor hebben ingezet.

Fort4.70551
71Frans LoenenhofjeFrans Loenenhofje, Witte Herenstraat 24

Het Frans Loenenhofje is een Haarlems hofje, het hofje is te vinden aan de Witte Herenstraat nummer 24.

Het hofje werd gesticht in 1607 uit de nalatenschap van de op 24 oktober 1605 overleden garentwijnder en koopman in lijnwaden Frans Klaeszoon Loenen. Loenen was een verwoede gokker en had - naast zijn gewone verdiensten - zoveel gewonnen met gokken dat hij zeer vermogend was.

Voor de stichting van het hofje werd aan de Witte Herenstraat een stuk grond aangekocht dat vroeger toebehoorde aan Norbertijnenklooster. Dit klooster was in 1581 in beslag genomen door de stad Haarlem. De kloosterlingen van het Norbertijnenklooster gingen altijd gekleed in het wit, vandaar de 'Witte Herenstraat'. Het hofje werd gebouwd in de voormalige boomgaard van het klooster. 

Bron : Wikipedia

View4.63127
72FransHalsmuseumHaarlemFrans Halsmuseum

Frans Halsmuseum, Groot Heiligland 62

Visitorcenter4.63375
73GasterijNieuwWestertGasterij Nieuw Westert

Website : http://www.nieuwwestert.nl/

Restaurant4.64435
74GebouwencomplexD HoopGebouwencomplex "De Hoop"

De veelzijdige Cornelis Corneliszoon van Uitgeest (1550-1607) stond aan in 1597 aan de basis van één van de belangrijkste industriële innovaties in de geschiedenis van de molentechniek: het verwerken van een krukas in een molen. Het met de hand zagen van hout behoorde hiermee al snel tot het verleden. Cornelis Corneliszoon van Uitgeest is overigens niet de enige beroemde Uitgeester! Ook Willem Janszoon Blaeu, als cartograaf en globemaker van zeer groot belang voor de wereldwijde ontwikkeling van de zeevaart, komt uit dit dorp.

Op de plek van de toenmalige molen van Van Uitgeest is nu gebouw De Hoop gevestigd. Op het terrein startte in 2002 timmerwerkplaats De Juffer, waar vakmensen jonge houtbewerkers opleiden. Ook is een droogschuur voor hout gebouwd, met een kleine molen die latten zaagt. Een Botenbouwschool maakt hier regelmatig ouderwetse scheepjes.

Visitorcenter4.73145
75GedenknaaldNoordzeekanaaGedenknaald Noordzeekanaal

De gedenknaald is in 1923 opgericht ter nagedachtenis aan Justus Dirks (1825-1886), die de technische leiding had bij het graven van het Noordzeekanaal. Het monument is ontworpen door de Haagse architect S. de Clercq in opdracht van een commissie uit de wereld van de scheepvaart en het bedrijfsleven. Op 28 september 1923 werd het onthuld op het Sluiseiland. Vanwege de ophoging van het Sluiseiland in verband met de Deltawet is het monument in 1963 afgebroken en vervolgens in 1971 heropgericht aan de Seinpostweg. Omdat het op deze plaats de aanleg van de derde zeehaven belemmert, zal het verplaatst worden naar het Sluisplein.

Sign4.57329
76GeestmolenGeestmolen

De Geestmolen is een in 1565 gebouwde poldermolen met een eikenhouten achtkant op lage voet. De molen is een zogenaamde grondzeiler en staat aan het Hoeverpad 13 in Alkmaar.

De Geestmolen bemaalde vroeger de 170 hectare grote Geestmolenpolder. Doordat in het begin van de jaren zestig de nieuwbouwwijk De Hoef is verrezen, heeft de molen nu geen landschappelijke functie meer. De Geestmolen is van het type achtkantige binnenkruier. Dit betekent dat de wieken binnen op de wind kunnen worden gezet (het mechanisme bevindt zich geheel in de kap).

Het gevlucht heeft Fauël fokwieken. De stalen vijzel heeft een diameter van 1,60 meter.

Windmill4.7268
77GekroondePoelenburgDe Gekroonde Poelenburg

Deze houtzaagmolen staat bekend als molentype paltrok, waarvan er ooit tweehonderd in de Zaanstreek stonden. Paltrokmolens hebben aan drie kanten een open werkvloer en vaak een donker, geteerd, molenlijf. Bij het kruien (op de wind draaien) wordt de hele molen over een zogeheten “rolring” rondgedraaid. De paltrok heet daarom ook wel een onderkruier. Dit in tegenstelling tot de bovenkruiende molens, waarvan alleen de bovenste kap inclusief wieken ronddraait.

De Gekroonde Poelenburg werd gebouwd in 1869 in Koog aan de Zaan. De molen verving een soortgenoot, die moest verdwijnen voor de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Alkmaar. In 1904 moest de molen opnieuw plaatsmaken. Toen werd hij verplaatst naar een plek aan De Gouw, een water in Zaandam-Oost. In 1963 tenslotte, is hij opnieuw afgebroken en herbouwd op de Zaanse Schans.

Windmill4.81766
78GerardmerFootbridgeWSCFootbridge watersport centre

Voetbrug langs het watersportcentrum aan het meer van Gérardmer.

View6.85936
79GerardmerLeLidoLe Lido

Restaurant aan het meer van Gérardmer.

Restaurant6.84166
80GerardmerOfficeDeTourismeOffice de Tourisme (GĂ©rardmer)

Toeristen informatie centrum in Gérardmer.

Visitorcenter6.8725