Points of interestShowing 101-120 of 354 items.
#Poi IDPoi NamePoi DescriptionPoi Icon IDLongitude
 
101hortusbolborumHortus-Bulborum

De Hortus Bulborum is de enige bollentuin ter wereld waar ruim 4000 verschillende soorten tulpen,narcissen, hyacinten, en andere veelal historische voorjaarsbloeiende bolgewassen bloeien. In deze tuin worden oude bolgewassen voor het nageslacht bewaard, die commercieel nauwelijks meer interessant zijn. De Hortus Bulborum heeft als belangrijkste doel om deze rassen in stand te houden. 

Elk voorjaar laat de Hortus Bulborum de bollengeschiedenis in tal van zijn facetten herleven. Honderden kleine bollenveldjes kleuren in de meest uiteenlopende schakeringen. De tuin is dan een lust voor het oog en een genot voor de neus.

Website : http://www.hortus-bulborum.nl/over-hortus-bulborum

Visitorcenter4.69318
102hotelzeegserduinenFletcher Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen

Fletcher Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen
Schipborgerweg 8
9483 TL Zeegse

Restaurant6.6501
103HuisTeManpadHuis te Manpad

De oudst bekende vermelding van het Huis te Manpad dateert uit 1558. Pieter Cornelisz. Heuts gaf in 1630 opdracht tot de bouw van het huidige hoofdgebouw. In 1666 kocht Daniel Lestevenon de buitenplaats. Na diens overlijden breidde zijn vrouw Elisabeth Gillon het bezit uit door het naastgelegen ‘cleyne Huys te Manpat’ aan te kopen. In 1675 kocht de Amsterdamse koopman Cornelis van Goor het gehele complex. Hij voegde in 1708 een stuk land en een huis met de naam de Capel aan zijn bezit toe.

Bron : http://www.hv-hb.nl/topic-279/

Fort4.60064
104HuisvanHildeHuis van Hilde

Het skelet van Hilde werd in 1995 gevonden in Castricum. In 2008 onthulde de Provincie Noord-Holland de gezichtsreconstructie van Hilde. Nu krijgt zij een eigen huis en een hele familie. Het afgelopen jaar heeft iedereen al kennis kunnen maken met Cees de Steentijdman en Brecht, de Alkmaarse vrouw. Ook bodemvondsten uit natuurgebieden van ons, komen in het archeologie museum.

Een bezoek aan het Huis van Hilde is voor iedereen toegankelijk. Naast een bezoek aan de vaste tentoonstelling of een broodje bij Hildes Heerlykhyd kan een bezoeker deelnemen aan allerlei activiteiten. Zo worden er regelmatig lezingen georganiseerd over de archeologie en geschiedenis van Noord-Holland en over archeologisch onderzoek in de regio en daarbuiten. 

Website : http://huisvanhilde.nl/

Visitorcenter4.65815
105HuizeLeyduinHuize Leyduin

De landgoederen Leyduin en Woestduin liggen samen met landgoed Vinkenduin op een oude strandwal in een mooie bosrijke omgeving en hebben een oppervlakte van 111 ha. Leyduin is het oudste landgoed (van vóór 1596). Het landhuis is echter al het derde 'Huize Leyduin' en is gebouwd in 1920, maar in een 18e eeuwse stijl.

Er staan op het landgoed een paar andere gebouwen van oudere datum zoals het tweelingenhuis (of Juffershuis) uit 1796. Het bestaat vrijwel geheel uit grenenhout en is gezien haar ouderdom nog in een goede staat.

Bron : http://www.landschapnoordholland.nl/

Het landhuis is een rijksmonument.

Fort4.59157
106HunebedD51DieverHunebed D52 Diever

Een mooi, groot en compleet hunebed, hier aan de rand van Diever. Aan de andere kant van het dorp heeft ooit nóg een hunebed gestaan. Daar is nu alleen nog een heuveltje van over, waar heel veel scherven in zijn gevonden uit de hunebeddentijd. Dat heet dan ook 'het Pottiesbargien' - het Potjesbergje.

Het hunebed van Diever is een middel groot hunebed. Het is in 1953/54 volledig gerestaureerd. Het origineel was niet meer exact te achterhalen. Desalniettemin de moeite waard om even te stoppen tijdens een fietstocht. Het hunebed is namelijk gelegen aan de Groningerweg vlakbij het bos en de Steenakkerweg. Aan de Steenakkerweg is een prachtig stukje licht glooiend Diever te zien.

 
View6.33124
107InformatiepuntDieverToeristisch Informatiepunt Diever

Voor vragen en folders/routes door het Nationaal Park kunt u hier terecht. Ook hier kan men de natuur op een eigen manier beleven, en informatie over de natuurlijke waarden en mogelijkheden van het nationaal park verkrijgen. Beide centra zijn goed bereikbaar en beschikken over parkeerruimte. 

Bosweg 2a, 9781 LE Diever

Visitorcenter6.3212
108JacobsHoeveBakkumJacobshoeve Bakkum

De Jacobshoeve is gelegen aan de voet van het Noord-Hollands Duinreservaat en kijkt uit over het veld in de richting van de omliggende dorpen. De boerderij is gebouwd in 1930 en in 2012 geheel gerenoveerd.

Het strand en de duinen zijn op loopafstand. De bus stopt op ca. 200 m. Treinstation Castricum is ca. 3 km verder op, daarmee is onze stolp goed bereikbaar met openbaar vervoer vanuit Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. Met eigen vervoer bent u via de A-9 ook snel in Bakkum/Castricum.

Bleumerweg 49, 1901MJ Bakkum (Castricum)

info@jacobshoevebakkum.nl
website : www.jacobshoevebakkum.nl

Campsite4.65905
109JohanEnschedeHaarlemJohan Enschedé (Haarlem)

In 1761 vestigde Johan Enschedé een drukkerij in enkele panden aan de Coolmarkt, het latere Klokhuisplein. De firma Johan Enschedé en Zn bestond uit een lettergieterij, een drukkerij, een uitgeverij en een drukkerij voor waardepapieren. De constante groei van het bedrijf leidde tot de vorming van een omvangrijk bedrijfscomplex in het gebied Damstraat, Nauwe Appelaarsteeg, Bakenessergracht, Korte Begijnstraat, Lange Begijnstraat en Klokhuisplein.

In 1990 verhuisde het bedrijf naar een nieuwe locatie in de Waarderpolder. Een groot deel van het oude bedrijfscomplex is inmiddels gesloopt, zoals de drukkershal uit 1905, en het bankgebouw uit 1924, waar het waardepapier werd gedrukt. De bebouwing aan het Klokhuisplein is behouden: hiertoe behoren de lettergieterij uit 1871, de wagenpoort met toren uit 1918, de oude drukkerij en lettergieterij uit 1761 en het hoekhuis uit 1891 waar de familie Enschedé woonde. 

View4.6386
110JongeSchaapZSchansHet Jonge Schaap

Het Jonge Schaap is een zeskante, bovenkruiende houtzaagmolen. Die vorm was uniek onder de ruim 350 (!) zaagmolens die in de Zaanstreek stonden. De molen werd in 1680 gebouwd in het Westzijderveld in Zaandam en was daar actief tot de sloop in 1942. In 2007 werd de herbouw, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de 17e eeuwse bouwmethodes, afgerond op de nieuwe locatie aan de Zaanse Schans. Sindsdien is Het Jonge Schaap weer in gebruik als houtzagerij.

Omdat de molen afhankelijk is van de houtverkoop wordt er, zodra de wind het toelaat, gewerkt. Bezoekers kunnen niet alleen kijken hoe het er in  een houtzaagmolen aan toe gaat, ook is er een film te zien over de herbouw van de molen. Daarnaast vertellen de molenaars graag over het werk in Het Jonge Schaap. De molen is toegankelijk voor minder validen.

Windmill4.81653
111KerkLimmen1Het kerkje van Limbon

Het kerkje van Limbon, aanvankelijk een houten kerkje uit de vroege middeleeuwen gewijd aan Sint Maarten. Herbouwd in ca. 740 in hout en in ca. 1108 in tufsteen. Sindsdien is het de kerk slecht vergaan: slecht bouwwerk, oorlogen en vernielingen maakten keer op keer kostbare restauraties nodig. Zo verruïneerden Spaanse troepen de kerk door tijdens het Beleg van Alkmaar in 1573 het hout van de daken te gebruiken voor hun schansen. Tijdens de inval van Russische en Engelse troepen in 1799 lieten hier gelegerde Bataafse troepen een spoor van vernieling achter.

Church4.69358
112KijkuitKijk-uit

Bij het voormalige jachtopzienershuis Kijk-Uit kwamen zeven wegen bij elkaar. Deze zevensprong maakte deel uit van het ontginningsplan voor de Hoepbeekvallei van Daniel Gevers c.s. uit de jaren 1830. Kijk-Uit is eind 19e eeuw gebouwd in de chaletstijl. In de Late Middeleeuwen was het duin hier bijzonder rijk aan dieren die voor de jacht werden beschermd en bijgevoerd. Er liepen herten, fazanten en konijnen (rond 1300 geïmporteerd uit Frankrijk). Er waren zelfs wilde zwijnen. Vos en bunzing werden omwille van de konijnenstand uitgeroeid. Alleen edelen hadden jachtrechten. Duinmeiers waren aangesteld als een soort duinpolitie. Op stroperij stond een boete van tien ponden en het verlies van het rechteroog, recidivisten verspeelden ook het linkeroog.

Bron :  Website landschap Noord-Holland.

Fort4.64922
113Koetshuis euvenKoetshuis Heuven

Aan de voet van de Posbank ligt het landgoed Heuven. Het landgoed was al bekend in de veertiende eeuw en heette toen 'Goet thoe Hoeven'. De bestaande vorm kreeg het nadat Jacobus Willem Wurfbain, een welgestelde Amsterdamse bankier, het in 1856 kocht. Samen met aangrenzende gronden toverde hij het om tot een romantische buitenplaats. Het had alle elementen in zich die zo typerend zijn voor een landgoed. Een parkbos met zeldzame bomen, een landhuis, verschillende bijgebouwen akkers, weiden en boerderijen en dit alles op een voor Nederland unieke locatie.

Helaas is het statige landhuis verdwenen. Het is tussen 1858 en 1860 gebouwd naar een ontwerp van de destijds vooraanstaande Amsterdamse architect MG. Tetar van Elven. De oorspronkelijke locatie van het huis, met adembenemend uitzicht op het IJsseldal en tot in Duitsland is nog goed terug te vinden. 

Fort6.0202
114KrengenboschKrengenbosch

Iets ten noorden van landgoed Marquette ligt Krengenbosch. Krengenbosch is een groene ‘enclave’ in het agrarische polderlandschap. Evenals het Noorderveld en enkele aangrenzende percelen die dienen als waterberging en beheerd worden als natuurgebied. Een klein deel van landgoed Marquette en Krengenbosch is in bezit van Landschap Noord-Holland.

Forest4.66188
115KroftlaanBakkumKroftlaan

De Kroftlaan roept herinneringen op uit de ontginningstijd. Een kroft of krogt betekent bouwplaats, geschikt voor agrarisch gebruik.  Ongeveer 50 meter voor het open terrein (oude kroft, nu een speelweide) ligt in een droge sloot een dam die leidde naar de plek waar de boerderij Kroftwoning eerst stond. Het werd in 1914 gesloopt omdat restauratie toen te kostbaar was.  

Aan beide zijden van de Kroftlaan staan hier en daar laanbomen van essen (zwarte knoppen). Hout van essen werd, afhankelijk van het gebruik, om de 6 à 10 jaar gekapt, zo ontstonden oude essentobben met jong takhout. Het dunste hout werd gebost om de ovens van de bakker mee te stoken of onder de hooimijt gelegd om het droog van de grond te houden. Langs zesjarige takken, ook wel rijzen genoemd, werden bonen geleid en van tienjarig hout werden afrasteringpalen gemaakt.

View4.64333
116KruitmagazijnbijdeDamKruitmagazijn bij de Dam

Dit object maakt onderdeel uit van de voormalige Stelling van Amsterdam, de kringstelling van permanente verdedigingsbouw rond de hoofdstad, die tevens gold als Nationaal Reduit en werd aangelegd tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog.Even ten zuiden van waar de Dam aansluit op de Hoge Dijk ligt het kruitmagazijn, vrij van het dijklichaam, dat met de gedekte weg aan de frontzijde om het terrein heenzwenkt. Deze grillige locatie waar Aagtendijk, Assendelver Dijk, Uitgeester en de oude "Leegen Dyk" samenknopen, dateert uit omstreeks 1350. Het perceel wordt van de weg gescheiden door een smalle sloot rondom, die alleen op de zuidhoek wordt onderbroken door de dam van de toegang. De aarddekking aan frontzijde evenals die bovenop het magazijn hebben ongeveer hun oude hoogte behouden, terwijl de zijnaden deels vrijgekomen zijn en de aardkegels op de keelhoeken - de afmetingen van deze kunnen op het metselwerk ngo afgelezen worden - geheel verdwenen.

Fort4.72792
117KwalendeHoepbeekDe Kwal en de Hoepbeek

De Kwal’ is de lokale bijnaam voor de bron die het bij Andijk voorgezuiverde IJsselmeerwater hier laat opbruisen. Dat ‘gebiedsvreemde’ water wordt via bodem-infiltratie en filtering uiteindelijk goed drinkwater. Maar tot de jaren 1830 was hier ‘gebiedseigen’ water in overvloed. De duinvallei van de boogvormige Hoepbeek was zo nat dat deze eerst ontwaterd moest worden voordat er van ontginning sprake kon zijn. Dat betekende dus kanalisering van de beek en het graven van zijsloten. Maar wat men ook deed de wateroverlast bleef de landbouw nekken en uiteindelijk moesten de duinboeren het opgeven. Na 1920 verdwenen ze uit het duin en nam het Provinciale Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) hun plaats in.

Bron :  Landschap Noord-Holland

View4.61714
118landalbloemertLandal de Bloemert

De omgeving van Landal De Bloemert is bij uitstek geschikt om volop te genieten van de natuur. Of u wilt zeilen, fietsen of wandelen door de Noordlaarderbossen, dit is geheel aan u. Of brengt u liever een bezoek aan Groningen? Deze historische stad ligt op slechts 15 km afstand.

Campsite6.67836
119landalhellendoornLandal Hellendoornse Berg

Op Landal Landgoed De Hellendoornse Berg omringt u zich door het groen. Ontdek de veelzijdigheid van Overijssel. 

Campsite6.4147
120LandallColdenhoveLandal Coldenhove

Landal Coldenhove ligt midden in de dennen- en loofbossen bij Eerbeek. Op de mooiste plek van het park, naast de camping liggen vijf luxe safaritenten. Midden in de serene natuur en op slechts 50 meter van het wildhek, dat leidt naar de Loenerhei. Toch zijn Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen ook dichtbij.

http://www.landal.nl/nl-nl/bungalowparken/nederland/gelderland/coldenhove

Campsite6.03317