Points of interestShowing 101-120 of 354 items.
#Poi IDPoi NamePoi DescriptionPoi Icon IDLongitude
 
101LandgoedVelserbeekLandgoed Velserbeek

Velserbeek kent als buitenplaats een lange geschiedenis. Al in de tweede helft van de 16de eeuw stond er een hofstede op dit terrein. Het landgoed besloeg in 1761 "een herenhuis, paarde- en koestallen, koets- en wagenhuis, oranjeriegebouw, tuinmanswoning, schuur, speelhuis". Eind 18de eeuw was de buitenplaats eigendom van de Amsterdamse bankier Johan Groll van Franckenstein jr. Evenals Archibald Hope liet hij het landgoed in Engelse landschapsstijl vernieuwen. De huidige Theeschenkerij diende als orangerie. In 1924 werd het landgoed van de ondergang gered met de aankoop door de Gemeente Velsen. 35 Hectare van de grond werd openbaar wandelpark. De overige gronden werden bestemd voor woningbouw.

Fort4.64444
102BuitenplaatsVelserbeekBuitenplaats Velserbeek

Velserbeek kent als buitenplaats een lange geschiedenis. Buitenplaats Velserbeek stamt uit het jaar 1544. De hofstede is op dat moment in het bezit van het regenten-geslacht Ramp, dat zelf het Huis Rollant bewoonde in Overveen en waarvan de leden belangrijke bestuurlijke functies uitoefenen in de stad Haarlem.

Fort4.64472
103ParkingMiddenwegegmondParkeerplaats Middenweg

Adres : Oude schulpweg 18 in Egmond-Binnen. Hier start een route door het Noordhollands duinreservaat en een aantal routes uit het wandelnetwerk Alkmaar-Bergen-Heiloo.

Parking4.6451
104EngelmunduskerkVelsenRomaanse Engelmunduskerk

De Romaanse Engelmunduskerk behoort tot het vijftal kerken in Holland waarvan de geschiedenis teruggaat tot de stichting door Willibrord rond het jaar 700. Andere door Willibrord opgerichte kerken zijn te vinden in Petten, Heiloo, Oegstgeest en Vlaardingen. Hoewel het eerste kerkgebouw ongetwijfeld van hout is geweest, verrees in de 11de eeuw een éénbeukige romaanse kerk van tufsteen. Hiervan resteren nog de westgevel en noordmuur. In de noordmuur zijn dan ook drie dichtgemetselde smalle rondboogvensters en poort te identificeren uit deze tijd. De westgevel en toren zijn omstreeks 1200 uit tufsteen opgetrokken.

Church4.64711
105ParkingKraaienestParkeerplaats Kraaiennest

Startpunt van diverse wandelroutes in het NoordHollands duinreservaat.

Parking4.64768
106ParinkzanderijCastricumParkeerplaats Zanderij

Startpunt van diverse wandelroutes in het Noordhollands duinreservaat.

Parking4.64833
107LandgoedWaterlandVelsenLandgoed Waterland

In 1781 werd de Amsterdamse koopman Archibald Hope eigenaar van het landgoed Waterland. Hij veranderde de rechtlijnige Franse tuinaanleg naar de toen moderne Engelse landschapsstijl en bouwde een nieuwe hofstede, waarin tegenwoordig een hotel is gevestigd.

Fort4.64856
108KijkuitKijk-uit

Bij het voormalige jachtopzienershuis Kijk-Uit kwamen zeven wegen bij elkaar. Deze zevensprong maakte deel uit van het ontginningsplan voor de Hoepbeekvallei van Daniel Gevers c.s. uit de jaren 1830. Kijk-Uit is eind 19e eeuw gebouwd in de chaletstijl. In de Late Middeleeuwen was het duin hier bijzonder rijk aan dieren die voor de jacht werden beschermd en bijgevoerd. Er liepen herten, fazanten en konijnen (rond 1300 geïmporteerd uit Frankrijk). Er waren zelfs wilde zwijnen. Vos en bunzing werden omwille van de konijnenstand uitgeroeid. Alleen edelen hadden jachtrechten. Duinmeiers waren aangesteld als een soort duinpolitie. Op stroperij stond een boete van tien ponden en het verlies van het rechteroog, recidivisten verspeelden ook het linkeroog.

Bron :  Website landschap Noord-Holland.

Fort4.64922
109DiepeSlootBakkumDiepe sloot

De "Diepe Sloot"  dateert uit de eerste jaren van de ontginningsplannen van Landgoed Bakkum (1832). Oorspronkelijk was dit net als de “Hoepbeek” ook een natuurlijk meanderende beek, de “Diepe Slootbeek”. Het duinwater stroomde van het hogere, natte “Vogelwater” naar de polder. De gekanaliseerde beek werd tevens gebruikt om met een vlet materialen aan en af te voeren van de weilanden van het "Vogelwater”. De Diepe Sloot zorgt tot op heden net als het Koningskanaal voor de afvoer van het regenwater naar de polder. Wel een behoorlijk verschil in benaming voor een vergelijkbare afwatering.

Lake4.64942
110MeertjeVanVogelenzangMeertje van Vogelenzang

Meertje van Vogelenzang of Karpervijver genoemd. Het meertje is genoemd naar rentmeester Vogelenzang. Het meertje is gegraven voor de aanleg van het viaduct in de zeeweg over de spoorlijn.

Lake4.64948
111ParkingGeversduinParkeerplaats Geversduin - Berkenbos

Sommigen noemen deze ingang van drinkwaterbedrijf PWN nog altijd ‘Geversduin’. De naam verwijst naar Camping Geversduin, de camping hierachter die al een eeuw bestaat. Het was de eerste camping in de provincie. Meerdere generaties brachten er – sinds de oprichting in 1914 – hun vakantie door. Kamp Bakkum was een plek waar je de hectiek van de stad kon inruilen voorde rust in de natuur. Vanwege het grote aantal Amsterdamse kampeerders wordt het ook wel ‘Mokum aan Zee’ genoemd. Geversduin ligt in het Noordhollands Duinreservaat. Het verplichte toegangskaartje is te koop bij de kaartautomaat.

Startpunt van 3 wandelroutes in het Noordhollands Duinreservaat. Ook start hier een wandelroute van Landschap Noord-Holland die richting Marquette voert. Deze route is in 2015 opgenomen in het wandelnetwerk Noord-Holland.

Parking4.64991
112SchoorlMariavlakteMariavlakte

Mariavlakte

Forest4.65
113AEPEgmondBinnenAdelbertus Energie Prieel

Het Monnikenpad volgend loopt U door de fysieke invloed die de monniken van de Abdij van Egmond hadden op het landschap. Het Albertus Energie Prieel symboliseert de kracht die kan worden bereikt door schijnbare tegenstellingen bij elkaar te brengen. De monnik Adelbert bracht een nieuw geloof in deze streek van de Friezen. De Friezen kenden meerdere goden en godinnen, met Fyra als hun moedergodin.

View4.65014
114StartpunBakkumNoordStartpunt Bakkum-Noord / Haagsche weg

Startpunt van 2 wandelroutes door het Noordhollands Duinreservaat.

Parking4.6511
115DuinboerderijZeeveldDuinboerderij Zeeveld

Op 'Het Zee Velt' werd al gewoond toen de laatste duinen nog niet waren ontstaan en het getij van eb en vloed nog vrij in- en uitstroomde. Dit was mogelijk doordat de boerderij op een hoger gelegen duinrij ligt en een eigen zoetwaterwel heeft. De overlevering wil dat Willibrord en Adelbert hier in de 8ste eeuw langstrokken om Kennemerland te kerstenen.

In 1829 werd het gebied verworven door Koning Willem I om het met de nieuwste landbouwmethodes in cultuur te brengen. De koning kwam hier ook graag jagen en de geschiedenis wil dat hij  op de boerderij graag een vorkje mee prikte. Na zijn overlijden ging het gebied over aan zijn zoon Prins Frederik. Deze liet het na aan zijn dochter Prinses von Wied. Zij verkocht het in 1903 aan de provincie Noord- Holland. Sinds eind vorige eeuw wordt de boerderij beheerd door de Stichting Jan XVII.

Bron : http://www.zeeveld.nl

Fort4.65145
116BuitenplaatsBeeckestijnBuitenplaats Beeckestijn

Beeckestijn is een uitstekend voorbeeld van een Hollandse buitenplaats uit de 18de -eeuw. Het landgoed is als zomerverblijf van Amsterdamse regentenfamilies in de 17de eeuw ontstaan uit een hofstede. Door tal van verbouwingen door gerenommeerde vaklieden geven het landgoed een bijzondere uitstraling. Zo zijn in de tuin twee stijlvormen naast elkaar zichtbaar; een strak geometrisch deel in lijn met het gedachtegoed van de Franse barok en een vrijer, natuurlijker deel in de latere Engelse landschapsparkstijl.

De buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid heeft met de vestiging van 'een podium voor Tuin- en LandschapsCultuur' een nieuwe bestemming gekregen. In het gerestaureerde hoofdgebouw is een permanente publiekstentoonstelling ingericht met als onderwerp: 'de invloed van mensen op hun natuurlijke omgeving'. 

Fort4.65194
117ParkingDiederikBakkumParkeerplaats Diederik

Adres : Heereweg 103 in Bakkum / Castricum (afslaan richting de duinen). Startpunt van diverse routes door het Noordhollands duinreservaat en het wandelnetwerk Alkmaar-Bergen-Helioo. 

Parking4.65214
118DeZanderijDe Zanderij

Aan het begin van onze jaartelling mondde het Oer-IJ, een noordtak van de Rijn, hier uit in zee. Dit deltagebied slibde langzaam dicht en werd in de Late Middeleeuwen (1150-1550) overstoven door zand. Bij de aanleg van de spoorlijn in 1865 was veel zand nodig. De hoog opgestoven Jonge Duinen hier werden toen ‘afgezand’. In deze Zanderij stuitte men recentelijk bij het omzetten van bollengrond op de kielbalk en spanten van een schip, ± 175 cm onder het maaiveld. Gezien de diepte moet dit uit een periode van vóór 800 afkomstig zijn.

Bron : Website landschap Noord-Holland

Forest4.65227
119ParkingDeTichtParkeerplaats de TichtParking4.65321
120ParkingNoorderstraatNoorderstraat

Startpunt van diverse wandelroutes in het Noordhollands Duinreservaat. Ook starten hier drie wandelroutes van het Landschap Noordholland door de schoonwatervallei.

Parking4.65345