Points of interestShowing 121-140 of 354 items.
#Poi IDPoi NamePoi DescriptionPoi Icon IDLongitude
 
121landalmiggelenbergLandal Miggelenberg

Omringd door heuvels en bossen bent u van de bewoonde wereld afgezonderd. Vanuit uw bungalow zo de natuur in voor een prachtige wandeling in het groen. Klaar voor weer een nieuw avontuur samen!

  • 270 vrijstaande bungalows
  • Patio met gezellig restaurant
  • Avonturenhof
Campsite5.89909
122LandgoedBeekhuizenLandgoed Beekhuizen

Het landgoed Beekhuizen werd in 1682 gekocht door Alexander van Spaen. Zijn nazaat Johan Frederik Willem (1746-1827) veranderde het gebied in een echt romantisch lustoord: het ‘Gelders Arcadië’. De wandelaar kon hierin eindeloos dwalen, zich overgeven aan de schoonheid van het landschap en de tijd vergeten. Van Spaen haalde inspiratie uit zijn reizen naar Italië, Zwitserland en Frankrijk. Daarna legde hij op Beekhuizen vijvers en watervallen aan, met rotspartijen en mooie doorkijkjes om bij weg te dromen.  

Fort5.98806
123LandgoedVelserbeekLandgoed Velserbeek

Velserbeek kent als buitenplaats een lange geschiedenis. Al in de tweede helft van de 16de eeuw stond er een hofstede op dit terrein. Het landgoed besloeg in 1761 "een herenhuis, paarde- en koestallen, koets- en wagenhuis, oranjeriegebouw, tuinmanswoning, schuur, speelhuis". Eind 18de eeuw was de buitenplaats eigendom van de Amsterdamse bankier Johan Groll van Franckenstein jr. Evenals Archibald Hope liet hij het landgoed in Engelse landschapsstijl vernieuwen. De huidige Theeschenkerij diende als orangerie. In 1924 werd het landgoed van de ondergang gered met de aankoop door de Gemeente Velsen. 35 Hectare van de grond werd openbaar wandelpark. De overige gronden werden bestemd voor woningbouw.

Fort4.64444
124LandgoedWaterlandVelsenLandgoed Waterland

In 1781 werd de Amsterdamse koopman Archibald Hope eigenaar van het landgoed Waterland. Hij veranderde de rechtlijnige Franse tuinaanleg naar de toen moderne Engelse landschapsstijl en bouwde een nieuwe hofstede, waarin tegenwoordig een hotel is gevestigd.

Fort4.64856
125LeValtinPathForestPath into the forest/uphillSign7.02585
126liefdedrentscheaaDe Liefde van De Drentsche Aa

De Liefde van De Drentsche Aa - Restaurant
Ruiterweg 2
9469 PN Schipborg
050 409 1672

Restaurant6.66252
127LiezeyViewValleyView @ Valley of LiƩzeyView6.85143
128LimmenWesterzijWesterzij (Limmen)

Aan de Westergeest hebben meerdere buurschappen gelegen. Verzamelnaam: 'Westerzij'. Gebouwd op stevige zandgrond waar helder bronwater geput kon worden. De akkers lagen op de geest, de weilanden in de westelijke strandvlakte en de hooilanden in de laagste en natste delen. Opvallend dat de stolpboerderijen aan de westkant van de Westerweg staan, op de overgang van strandwal van zand naar zeeklei en klei-op-veen. zie b.v. d'Oude Hoeve (29) en Spoozicht (33)

View4.6834
129LimmervoortbuurtLimmervoortbuurt

Aan weerszijden van de brug ziet je de Schulpvaart lopen in het stroomdal van het vroegere Oer-IJ. Hierover vervoerden scheppers uit Castricum en Bakkum schelpen richting Alkmaardermeer Er groeide hier een brug- en havenbuurtje met een herberg annex beurtvaarthuis. Geheel verdwenen.

 
View4.68976
130LoterijlandenLoterijlanden

Door de lage ligging en het vochtige karakter waren de Loterijlanden vroeger niet in trek bij de boeren. Jaarlijks zijn ze bij loting verdeeld, vandaar de naam.

Bloemrijke weilanden
De invloed van brak kwelwater zorgt voor bijzondere vegetatie in het natuurgebied. In de bloemrijke graslanden groeien dotterbloem, echte koekoeksbloem en rietorchis. In het natuurgebied komen veel weidevogels voor. De tureluur broedt hier bijvoorbeeld in het voorjaar. In de sloten zie je kikkers en salamanders.

Forest4.71355
131LunchRoomWesterveerLunchroom Westerveer

Prima startpunt voor het lopen van de Molenroute. alternatief is betaald parkeren bij de Zaanse schans.

Parking4.81291
132LuthersHofjeLuthers Hofje, Witte Herenstraat 14-20

Het Luthers Hofje is een Haarlems hofje, het hofje is gelegen aan de Witte Herenstraat 16, vlak bij de Lutherse kerk uit 1581 (herbouwd in 1780).

Het hofje werd gesticht in 1615 bij de Lutherse schuilkerk. Het Luthers hofje is gesticht door de Lutherse gemeente en was nauw verbonden met de Lutherse kerk. Kerk en hofje zijn gebouwd op de grond van de Sint Antonieboomgaard die hoorde bij het klooster van de Norbertijnen. Deze kloosterlingen droegen altijd witte kleding en werden daarom ook wel de Witte Heren genoemd, vandaar de naam van de straat. Het hofje bestond in aanvang uit vier huisjes die tegen de kerk aan waren gebouwd. In 1648 is het hof uitgebreid met vijf huisjes. Tot 1894 lag de ingang van het hofje aan de Magdalenastraat 16.

Bron : Wikipedia

View4.63146
133MarquetteMarquette

Kasteel Marquette in Heemskerk is gebouwd op de grondvesten van het oude rondeel Slot te Heemskerck.

Het Huis tot Heemskerk stamt uit de periode rond 1250. Het rondeel maakte deel uit van een lange keten van kastelen ter verdediging tijdens de West-Friese Oorlogen. Het werd bewoond door de Heren van Heemskerk, die bestuur en rechtspraak uitoefenden in het ambacht Heemskerk en Castricum.

De Heren van Heemskerk raakten regelmatig in conflict met naburige Heren en met de boerenbevolking. In 1358 werd het Slot Heemskerk belegerd door Dirk van Polanen. Na elf weken moest Wouter van Heemskerk capituleren. In 1380 kreeg de familie het slot terug, maar zonder de heerlijke rechten. In 1426 werd het slot geplunderd door Kennemer boeren onder leiding van Willem Nagel. Later in de 15e eeuw kwam het goed in bezit van de Heren van Assendelft.

bron : Wikipedia

Fort4.66774
134MeertjeVanVogelenzangMeertje van Vogelenzang

Meertje van Vogelenzang of Karpervijver genoemd. Het meertje is genoemd naar rentmeester Vogelenzang. Het meertje is gegraven voor de aanleg van het viaduct in de zeeweg over de spoorlijn.

Lake4.64948
135MelkbrugHaarlemMelkbrug (Haarlem)

Inleiding De Melkbrug, een ONGELIJKARMIGE DRAAIBRUG, ligt over het Binnenspaarne, in de lengteas van de Hoogstraat en de Korte Veerstraat, en verbindt de binnenstad van Haarlem met de Burgwalbuurt. De Melkbrug werd in 1886 gebouwd naar ontwerp van gemeentearchitect Jacques Leijh en verving een dubbele bascule-brug die op hetzelfde punt was gelegen. De bovenbouw van de Melkbrug werd uitgevoerd door de Maatschappij IJzergieterij Prins van Oranje uit Den Haag. De onderbouw werd door G.P.J. Beccari uit Haarlem uitgevoerd.

Bron : Rijksmonumenten.nl

Rijksmonument4.63822
136MelkinrichtingHartenlustMelkinrichting Hartenlust, Kruisweg 70

In 1902 ontwierp de architect Van den Ban voor de Haarlemsche Melkinrichting Hartelust een gebouw waarin een winkel met melksalon, een karnruimte en een ketelhuis werden ondergebracht. In 1918 werd de voormalige melkfabriek in gebruik genomen door verzekeringsmaatschappij De Tweede Hollandsche. Bij die gelegenheid takelde men tijdens een spectaculaire operatie met een hijskraan de bovenste verdieping omhoog, waarna men in de ontstane ruimte een extra verdieping aan het gebouw toevoegde.

View4.63613
137ModelbouwverenigingYModelbouwvereniging het 'Y'

Wij zijn een vereniging van modelbouwers. We lassen, draaien, solderen en monteren. We bouwen modellen; iedere woensdag en zaterdag aan de Genieweg 38a, 1981 LN Velsen-Zuid. In het seizoen (apr.-sept.) rijden we elke zondag bij droog weer van 11-16. 

Facebook : https://www.facebook.com/ModelbouwverenigingHetY

Website : http://mbv-hety.nl/index2.html

Sign4.68331
138MolenDeVeerMolen "De Veer"

De Veer is een grondzeiler in Penningsveer (Haarlem). Sinds 1701 staat er op deze plek een molen. Hij bemaalde oorspronkelijk de Veerpolder op Rijnlands boezem. De voorganger van de huidige molen is in 1998 afgebrand.

In 2001 werd begonnen met de bouw van de huidige molen. De molen is in principe maalvaardig maar draait meestal slechts. Het gevlucht is Oudhollands op de buitenroede; op de binnenroede volgens het systeem Fauel met steekborden.

Windmill4.67327
139MolenSlotKopMolen "De Slotkop"

De Slokop is een rietgedekte houten buitenkruier op gemetselde voet aan de Lagedijk in Spaarndam-Oost. De molen dateert uit 1877.

Hij bemaalde samen met de Liedemolen de Vereenigde Binnenpolder. Toen de laatste in 1927 een roede brak werd deze in 1928 vervangen door een vijzelgemaal, en werd de Slokop een hulpgemaal. In 1950 werd de molen stilgezet, en een jaar later verhuurd als woning. Bij een uitwendige restauratie in 1964 werd bijna al het binnenwerk verwijderd, zodat de molen totaal niet meer maalvaardig is. De buitenwaterloop was al in 1953, na de watersnoodsramp in Zeeland dichtgegooid. Tot 2003 draaide de Slokop regelmatig, daarna waren de roeden te slecht. Bij de restauratie van 2007/08 is de molen voorzien van nieuwe roeden.

Sinds 1973 is de molen eigendom van Vereniging De Hollandsche Molen. Hij is bewoond en niet te bezoeken.

Windmill4.681
140MolenVanPietMolen van Piet

De Groot of de Molen van Piet is een achtkante stellingmolen-korenmolen in de Nederlandse stad Alkmaar. De molen werd gebouwd als walmolen op het Clarissenbolwerk nabij de vroegere Kennemerpoort en domineert aldaar nog steeds het stadsbeeld.

In 1884 werd de molen gekocht door Cornelis Piet, die onderin de molen een woning liet maken. De familienaam van deze molen bleef in de volksmond verbonden aan deze molen, en de oude naam De Groot wordt nog nauwelijks gebruikt.

De molen is sinds 1955 uitgerust met fokwieken. Er liggen 3 koppel maalstenen in de molen. De koningsspil van de molen is een oude scheepsmast en dus waarschijnlijk ouder dan de molen zelf.

De molen is tegenwoordig eigendom van de gemeente, maar wordt nog steeds bewoond en bemalen door een lid van de familie Piet.

Windmill4.74172