Points of interestShowing 141-160 of 354 items.
#Poi IDPoi NamePoi DescriptionPoi Icon IDLongitude
 
141MonumentACvanDaalenMonument A.C. van Daalen

Op het monument van A.C. van Daalen, dat je op deze wandeling tegen komt, staat: ‘hier verrees uit stuivend zand en ledig aard, een lachend paradys’. Met deze zuil uit 1925, werd herdacht dat het landgoed Berkenheuvel 35 jaar er voor in bezit kwam van de familie Van Daalen. Hij is belangrijk geweest voor de ontwikking van het huidige natuurgebied.

Sign6.31456
142MonumentDeSouvenierMonument de Souvenier

Monument van de kunstenaars Cathelijne Montens en Krijn Christiaansen. Met deze machine kunt u zelf een bijzonder 'landschapmuntje' walsen. Dit monument is door de provincie Gelderland geschonken aan de Stichting Het Landschapmanifest, ter herinnering aan het akkoord van Apeldoorn op 27 september 2008. Natuurmonumenten heeft deze plek beschikbaar gesteld, in het bijzonder landschap van het Hulshorsterzand.

Sign5.7242
143MooieNelMooie Nel

Mooie Nel is eigenlijk een onderdeel van het veel grotere Spaarne. Dit uitgestrekte water ligt iets ten zuiden van  Spaarndam en ten oosten van Haarlem.

Lake4.67319
144NaaldMannepadDe Naald aan het Mannepad

De gedenknaald herinnert aan de slagen die in 1304 en 1573 bij het Manpad plaatsgevonden zouden hebben en is in 1817 geplaatst. De naald is onderdeel van de buitenplaats Huis te Manpad, een buitenplaats van bescheiden omvang.

Rijksmonument : http://rijksmonumenten.nl/

Rijksmonument4.60351
145nevenbatterijfortveldhuisNevenbatterij bij Fort bij Veldhuis

De nevenbatterij bij Fort bij Veldhuis is onderdeel van de Stelling van Amsterdam die tussen 1880 en 1914 werd aangelegd als verdedigingslinie rond de hoofdstad. De batterij is in 1903 aangelegd in de St. Aagtendijk, een van oorsprong middeleeuwse dijk. Deze dijk was in de Stelling van Amsterdam opgenomen als inundatiekade, de kade die het water buiten de stelling hield. De nevenbatterijen in de Stelling van Amsterdam zijn open geschutsopstellingen van ongewapend beton. Tussen de geschutsopstellingen bevinden zich de munitie magazijnen

Fort4.70305
146NieuweKerkHaarlemNieuwe Kerk (Haarlem)

De Nieuwe Kerk (1649) in Haarlem geldt als een van de meest bijzondere kerkgebouwen die na de reformatie voor de protestantse eredienst zijn gebouwd in de Republiek der Nederlanden. Het strenge, classicistische ontwerp is van Jacob van Campen, die in opdracht van het Haarlemse stadsbestuur een kerkgebouw maakte ter vervanging van de bouwvallige en krappe gotische Sint Annakapel. De toren (1613), opgetrokken in de decoratieve stijl van de Hollandse renaissance door stadsbouwmeester Lieven de Key, moest blijven staan.

Bron : Wikipedia

Church4.62985
147NieuwKanaalNieuw kanaal

Het nieuw kanaal is een infiltratiekanaal in de Amsterdamse waterleidng duinen.

View4.55832
148NijenburgHoofdgebouwHoofdgebouw landgoed Nijenburg

In 1705 werd door Jan van Egmond van de Nijenburgh begonnen met de bouw van de buitenplaats. Het aanvankelijk eenvoudige huis werd in sobere Hollands classicistische stijl uitgevoerd in rode bakstenen met geblokte hoeklisenen. Het koetshuis van de Nijenburg is door zijn omvang uniek binnen de context van de Nederlandse buitenplaatsen. De buitenzijde van het koetshuis is zo goed als in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven en geeft, veel beter dan het hoofdhuis, een beeld van de krachtige architectuuropvatting van rond 1700 Omstreeks 1712 werd het hoofdgebouw aan de achterzijde uitgebreid met een bibliotheek. In de 19e eeuw veranderde het aangezicht doordat de voorgevel wit werd gepleisterd, een balkon werd aangebouwd en deuren en vensters in empirestijl werden gerealiseerd. De tuinen bevatten vele cultuurhistorische elementen uit de 18e en 19e eeuw en daarmee is Nijenburg uniek en zeldzaam te noemen in de regio.

Fort4.72318
149NoorderveldHeemskerkNoorderveld

De waterberging Noorderveld (15 hectare, waarvan 5 hectare natuur) is bedoeld om het water uit het Heemskerkerduin gebied op te vangen en tijdelijk vast te houden, om wateroverlast te voorkomen.

Een hoog waterpeil, maaien, beweiding (verschraling) en de aanwezigheid van voedselarme, kalkrijke kwel uit het duingebied zorgen oor een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. De grote lichtgele vlekken die in het weiland te zien zijn, duiden op de grote ratelaar. Verder komt de koekoeksbloem hier voor en veldzuring, die in de zomer voor een rode gloed zorgt.

View4.67711
150NPKDBezoekerscentrumBezoekerscentrum "de Kennemerduinen"

Bezoekerscentrum "de Kennemerduinen"

Visitorcenter4.59233
151NPKDBleek en bergParkeerplaats Bleek en Berg

Parkeerplaats, Startpunt van diverse wandelroutes door het Nationaal Park zuid Kennemerland.

Parking4.61298
152NPKDKoevlakParkeerplaats Koevlak

Parkeerplaats, Startpunt van diverse wandelroutes door het Nationaal Park Zuid Kennemerland.

Navigatie :
Zeeweg 12
2051 EC Overveen (richting Bloemendaal aan Zee)

Parking4.59313
153NPKDtwed't Wed

Duinmeer Het Wed is een fantastische plek om een heerlijke zomerse dag door te brengen met het gezin. Het is een heerlijk beschut strandje, waar je vaak uit de wind ligt. De kinderen kunnen eindeloos kliederen met water en zand, zwemmen in het afgezette meertje, het hoge duin opklauteren of afrollen.

Lake4.58859
154NPKDUitzichtpunt1Uitzichtpunt Konijnenberg

Uitzichtpunt in het Nationaal Park Zuid Kennemerland.

View4.58483
155NPKDUitzichtpunt2Uitzichtpunt 2 (NP Zuid Kennemerland)

Uitzichtpunt in het Nationaal Park Zuid Kennemerland.

View4.5993
156NPPKDOosterplasOosterplas

De Oosterplas is een duinmeer in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een nationaal park in de provincie Noord-Holland ten westen van Haarlem, op het grondgebied van de gemeenten Bloemendaal, Velsen en Zandvoort.

Lake4.60401
157OLVterNoodOnze Lieve Vrouwe ter Nood

Wikipedia: Het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouwe ter Nood bevindt zich in de buurtschap Kapel (ook wel Capel en Oesdom genoemd) ten zuiden van Heiloo. Op een heuvel bij een, als geneeskrachtig beschouwde, waterput (de Runxputte) was hier in 1409 een kapel gebouwd, gewijd aan Maria, die in korte tijd uitgroeide tot een veelbezocht bedevaartsoord. De heuvel werd later Kruipberg genoemd, omdat processies rond de kapel meestal kruipend werden gehouden.

Tijdens het Beleg van Alkmaar in 1573 werd de kapel vernield; de ruïne werd in 1637 op last van de Staten van Holland met de grond gelijk gemaakt en ook de put werd vernield om een einde te maken aan de voortdurende komst van pelgrims. Het Mariabeeld was waarschijnlijk al eerder verloren gegaan. 

Website : http://www.onzelievevrouwternood.nl/

Church4.6889
158OnzeLieveVrouweGeboorteKOnze Lieve Vrouwe Geboortekerk

Architect Evert Margry is een van de belangrijkste architecten van de neogotiek in Nederland. Als leerling van P.J.H. Cuypers ontwierp hij voornamelijk kerken, scholen en kloosters. Zijn kerk verving in 1884 de van 1834 daterende waterstaatskerk (gebouwd met financiële steun van de overheid, waarbij het ontwerp de goedkeuring moest dragen van het ministerie van Waterstaat), die eerder op deze locatie te vinden was.

Church4.71429
159OranjekomOranjekom

Het watertje dat bekend staat onder de naam Oranjekom. Het is een leuke plek om bijvoorbeeld dodaarzen en nonnetjes te zien.

Lake4.57773
160OrientatiecentrumSpierOriƫntatiecentrum SpierVisitorcenter6.45812