Points of interestShowing 181-200 of 354 items.
#Poi IDPoi NamePoi DescriptionPoi Icon IDLongitude
 
181LimmervoortbuurtLimmervoortbuurt

Aan weerszijden van de brug ziet je de Schulpvaart lopen in het stroomdal van het vroegere Oer-IJ. Hierover vervoerden scheppers uit Castricum en Bakkum schelpen richting Alkmaardermeer Er groeide hier een brug- en havenbuurtje met een herberg annex beurtvaarthuis. Geheel verdwenen.

 
View4.68976
182PolderMaalwaterHeilooPolder het Maalwater

Deze polder is drooggelegd in 1589 en is een verzameling van eilanden in de Egmondermeer. De eilanden waren van de gemeente Heiloo, het water van de gemeente Egmond. Nadat eerst de Egmondermeer in 1564 is drooggemalen, werden het Maalwater en de eilanden makkelijk binnen een omringdijk gebracht. De voorwaarde was dat jaarlijks aan de heer van Egmond jaarlijks betaald moest worden.

Forest4.69146
183ParkingDuinvermaakBergenParkeerplaats DuinvermaakParking4.69159
184topbuitenlandenTOP De Buitenlanden

De naam van dit recreatiegebied verwijst naar de buitendijkse oeverlanden tussen Beverwijk en Assendelft. Het gebied stond in verbinding met het Oer-IJ en de zee en overstroomde regelmatig. De omgeving heeft een rijke historie: in de ondergrond zijn sporen te vinden van oude nederzettingen uit de IJzertijd, de Romeinse periode en de Middeleeuwen. Ook zijn er veel elementen van de Stelling van Amsterdam te vinden, zoals forten, dijken, damsluizen en kruitmagazijnen.

De Noorder IJ- en Zeedijken
De Westzanerzeedijk, de Assendelverzeedijk, de Groenedijk, de Hogendijk, de Geniedijk en de Sint Aagtendijk maken deel uit van de Noorder IJ- en Zeedijken. Ze hebben de omgeving eeuwenlang beschermd tegen het water van het IJ, het Wijkermeer en De Kil. De dijken zijn beeldbepalend in het open polderlandschap.

StartFinish4.69203
185hortusbolborumHortus-Bulborum

De Hortus Bulborum is de enige bollentuin ter wereld waar ruim 4000 verschillende soorten tulpen,narcissen, hyacinten, en andere veelal historische voorjaarsbloeiende bolgewassen bloeien. In deze tuin worden oude bolgewassen voor het nageslacht bewaard, die commercieel nauwelijks meer interessant zijn. De Hortus Bulborum heeft als belangrijkste doel om deze rassen in stand te houden. 

Elk voorjaar laat de Hortus Bulborum de bollengeschiedenis in tal van zijn facetten herleven. Honderden kleine bollenveldjes kleuren in de meest uiteenlopende schakeringen. De tuin is dan een lust voor het oog en een genot voor de neus.

Website : http://www.hortus-bulborum.nl/over-hortus-bulborum

Visitorcenter4.69318
186KerkLimmen1Het kerkje van Limbon

Het kerkje van Limbon, aanvankelijk een houten kerkje uit de vroege middeleeuwen gewijd aan Sint Maarten. Herbouwd in ca. 740 in hout en in ca. 1108 in tufsteen. Sindsdien is het de kerk slecht vergaan: slecht bouwwerk, oorlogen en vernielingen maakten keer op keer kostbare restauraties nodig. Zo verruïneerden Spaanse troepen de kerk door tijdens het Beleg van Alkmaar in 1573 het hout van de daken te gebruiken voor hun schansen. Tijdens de inval van Russische en Engelse troepen in 1799 lieten hier gelegerde Bataafse troepen een spoor van vernieling achter.

Church4.69358
187StompeTorenSpaarnwoudeDe Stompe Toren

Een markant herkenningspunt van Spaarnwoude is het kerkje "de Stompe Toren". De toren dateert uit de 13e eeuw. Tijdens het beleg van Haarlem, in 1573, werd het dorp door de Spanjaarden in brand gestoken, de toren bleef hierbij behouden. In 1764 is het huidige kerkje tegen de toren aangebouwd. De toren is goed te zien vanaf de A9 tussen Rottepolderplein en de Wijkertunnel.

Website : http://www.stompe-toren.nl/

Church4.69389
188VliegveldBergenVliegveld Bergen

Het militaire vliegveld in Bergen is in 1939 gebouwd voor de naderende oorlog. Op 10 Mei 1940 verschenen de eerste Duitse bommenwerpers die een drie kwartier durend bombardement uitvoerden. Na de overname door de Duitsers werd er door de Wehrmacht een groot aantal licht uitgevoerde bunkers gebouwd. Het vliegveld had het doel als onderafdeling te dienen voor het vliegveld in Leeuwarden. Er zijn op deze locaties 7 W.N's gebouwd die nog gedeeltelijk aanwezig zijn. Ook liggen er her en der wat losse bunkers rondom het vliegveld.

Fort4.69464
189BosmolenpolderBosmolenpolderForest4.69494
190ParkingBerdosParkeerplaats Voetbalvereniging Berdos

Groeneweg (Bergen NH).

Startpunt van de rode en de blauwe route uit het Wandelnetwerk Alkmaar-Bergen-Heiloo.
Groeneweg 2-3, 1861 PH Bergen (NH)

Parking4.69554
191WindmillVarnebroekerVarnebroeker molentje (rijksmonument)

Wipwatermolen ”de Varnebroeker” is in de jaren ’70 van de vorige eeuw door de gemeente Heiloo gekocht van de gemeente Alkmaar. Deze molen die bij de Varnebroekerpolder hoorde moest wijken voor de Alkmaarse Ringweg. Heiloo heeft het molentje overgenomen om het neer te zetten op de plek waar tot 1794 een andere molen heeft gestaan. Er is een klein seinwachterhuisje uit de twintiger jaren van de vorige eeuw bij geplaatst, dat zijn functie bij het station verloren had. Dit huisje dient als onderkomen voor de molenaar. 

Bron : www.heiloo.nl

Windmill4.70004
192WindmillBosmolenBosmolen

De molen dateert nog van de drooglegging van de Egmondermeer: ca. 1665.

Hij bemaalde daarvan het gedeelte "Bosmolenpolder". De molen was oorspronkelijk een schepradmolen, maar werd in 1883 vervijzeld. In 1930 werd een elektrische hulpaandrijving in de vorm van een Erikssoninstallatie aangebracht, waardoor bij windstilte toch kon worden gemalen. Rond 1948 is deze installatie vervangen door een zware elektromotor, en kon niet meer op windkracht worden gemalen. De molen kwam dus buiten bedrijf, en werd in 1953 onttakeld. In 1975 werd de romp op de rijksmonumentenlijst geplaatst.

In 1987 werd duidelijk dat er een reële mogelijkheid was om de Bosmolen te restaureren. Het herstel van de molen vergde een grote restauratie die in verschillende fasen werd uitgevoerd. In 1994 kwam de Bosmolen weer tot leven, en kon hij weer met windkracht water verzetten.

Windmill4.70062
193SintCorneliuslimmenSint Corneliuskerk (Limmen)

Het verhaal over het katholieke kerkgebouw in Limmen beginnen we in 1598. De protestanten hadden na de beeldenstorm de kerk, die toen nog was toegewijd aan Sint Maarten, ingenomen. Van de oude kerk zijn de communiebanken, de preekstoel en het orgel van de firma Ypma van 1880 overgegaan. De preekstoel van ‘Strake’ is nog te bewonderen, en de beelden van de communiebanken van ‘Strake’ staan nu in het mortuarium. Het orgel is inmiddels vervangen.

In 1943, tijdens de 2e wereldoorlog, vernietigde een afgeworpen reserve-tank met kerosine van een geallieerde bommenwerper de Mariakapel voor in de kerk. Het altaar en het Mariabeeld waren stuk, de trap van de preekstoel, 20 bidstoelen van de zusters van het Maria-oord en de voorste kerkbanken waren verbrand. 

Church4.70062
194StartpuntBurgerbrugStartpunt Burgerbrug

Het dorp Burgerbrug is direct na de vierde, definitieve bedijking en droogmaking van het Zijperwad in 1597 gesticht. De naam ontleent het aan de brug over de Groote Sloot, de brede middenvaart van de Zijperpolder. Burgerbrug was een ‘kruisdorp’, met lintbebouwing langs de Groote Sloot en de Burgerweg. De monumentale stolpboerderijen stonden vooral langs de Groote Sloot, zoals Vroegop op nr. 25, een rijke stolp uit 1670, of Starre Kroon op nr. 73 uit 1797. Van de vroeger zo talrijke poldermolens zijn er nog maar een paar over. Naar hun polderafdelingen worden zij met letters aangeduid

StartFinish4.70276
195nevenbatterijfortveldhuisNevenbatterij bij Fort bij Veldhuis

De nevenbatterij bij Fort bij Veldhuis is onderdeel van de Stelling van Amsterdam die tussen 1880 en 1914 werd aangelegd als verdedigingslinie rond de hoofdstad. De batterij is in 1903 aangelegd in de St. Aagtendijk, een van oorsprong middeleeuwse dijk. Deze dijk was in de Stelling van Amsterdam opgenomen als inundatiekade, de kade die het water buiten de stelling hield. De nevenbatterijen in de Stelling van Amsterdam zijn open geschutsopstellingen van ongewapend beton. Tussen de geschutsopstellingen bevinden zich de munitie magazijnen

Fort4.70305
196FortVeldhuisFort Veldhuis

Langs de route komt u langs Fort Veldhuis. Dit is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Hiervoor zijn voor de 1e Wereldoorlog, waarin Nederland neutraal bleef, 46 verdedigingswerken rondom Amsterdam gebouwd. In 1944 en 1945 is dit fort gebruikt door de Duitse bezetter. Hierna werd het een bewarings- en verblijfkamp voor politieke delinquenten. Tegenwoordig wordt het fort gebruikt door Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 en herbergt het een kenniscentrum en museum met informatie over de luchtoorlog 1940-1945 en in het bijzonder over de mensen die zich daarvoor hebben ingezet.

Fort4.70551
197TOPVeldhui-AagtendijkTOP Veldhuis-Aagtendijk

Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest liggen op een strandwal, waar al meer dan 2000 jaar mensen wonen. De Sint Aagtendijk dankt zijn naam aan het nabijgelegen Agathakerke; het tegenwoordige Beverwijk. Het bochtige verloop van de dijk is het resultaat van de vele doorbraken, die vooral in de 17e eeuw plaatsvonden. De Sint Aagtendijk is opgenomen in de verdedigingslinie rond Amsterdam. Aan de dijk zijn forten aangelegd. Het Fort bij Veldhuis behoort tot de oudste betonnen forten van de Stelling en is vernoemd naar de vlakbij gelegen boerderij “Veldhuis”, die nog steeds bestaat. 

StartFinish4.70586
198ParkingNijenburgParkeerplaats Nijenburg

Parkeerplaats Nijenburg is startpunt 1 van het wandelnetwerk Bergen-Alkmaar-Heiloo.

Parking4.70716
199BaafjesPolderBaafjespolderForest4.70808
200WitteKerkHeilooWitte kerk - Heiloo

De Witte Kerk is een wit gepleisterde kerk aan de Heerenweg in de Noord-Hollandse plaats Heiloo. Het gebouw is tussen de 11e en 17e eeuw gebouwd in tufsteen. Sinds 2001 wordt de kerk niet meer als zodanig gebruikt, in dat jaar kwam de Ter Coulsterkerk gereed en nam de hoofdtaak als Protestantse kerk over. In de Witte Kerk worden alleen nog bijzondere vieringen gehouden. Het gebouw wordt ook gebruikt als cultureel centrum en is in de zomermaanden op de woensdagen open voor het publiek.

De kerk is tussen 1822 en 1829 wit geschilderd om de eerdere herstelwerkzaamheden te verhullen. Pas sinds de Tweede Wereldoorlog wordt gesproken over het Witte Kerkje en later van de Witte Kerk

Church4.71297