Points of interestShowing 41-60 of 354 items.
#Poi IDPoi NamePoi DescriptionPoi Icon IDLongitude
 
41NPPKDOosterplasOosterplas

De Oosterplas is een duinmeer in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een nationaal park in de provincie Noord-Holland ten westen van Haarlem, op het grondgebied van de gemeenten Bloemendaal, Velsen en Zandvoort.

Lake4.60401
42NPKDBleek en bergParkeerplaats Bleek en Berg

Parkeerplaats, Startpunt van diverse wandelroutes door het Nationaal Park zuid Kennemerland.

Parking4.61298
43UZPDeVerdwenenSchulpwegUitzichtpunt (De verdwenen Schulpweg)

De verdwenen Schulpweg: Vaag valt vanaf het hoge uitzichtduin nog de loop van de oude schelpen- of schulpweg ‘om de zuid’ richting strand te zien. Over deze weg reden vroeger schelpenvissers of ‘schulpers’ met hun paardenkarren van en naar zee. Aan de binnenduinrand werden de schelpen in grote kalkovens verpoederd tot ongebluste kalk, onmisbaar voor de mortel in de bouw. De Oude Schulpweg is historisch gezien dus een belangrijke weg. Hij is echter op een gegeven moment opgeheven en op zijn wandelkaart uitgewist. Daarmee werd ook een belangrijke doorgang voor voetgangers naar zee afgesloten.

Bron : Website Landschap Noord-Holland.

View4.61494
44KwalendeHoepbeekDe Kwal en de Hoepbeek

De Kwal’ is de lokale bijnaam voor de bron die het bij Andijk voorgezuiverde IJsselmeerwater hier laat opbruisen. Dat ‘gebiedsvreemde’ water wordt via bodem-infiltratie en filtering uiteindelijk goed drinkwater. Maar tot de jaren 1830 was hier ‘gebiedseigen’ water in overvloed. De duinvallei van de boogvormige Hoepbeek was zo nat dat deze eerst ontwaterd moest worden voordat er van ontginning sprake kon zijn. Dat betekende dus kanalisering van de beek en het graven van zijsloten. Maar wat men ook deed de wateroverlast bleef de landbouw nekken en uiteindelijk moesten de duinboeren het opgeven. Na 1920 verdwenen ze uit het duin en nam het Provinciale Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) hun plaats in.

Bron :  Landschap Noord-Holland

View4.61714
45grosseelephantcastricumGrosse Elephant, Castricum

Tijdens de oorlog bouwde de Luftwaffe aan de van Oldenborghweg tussen Egmond aan Zee en Bakkum en drietal radarinstallaties. De meest Noordelijke installatie stond op het Koepelduin en was een Wassermann E II gerät . De tweede lag 600 meter zuidelijker op een duintop van 30 meter hoog en bestond uit een houten toren met een hoogte van 90 meter (Grosse Elephant). De meest zuidelijke toren op het Vogelduin en was eveneens een houten toren met een hoogte van 60 meter (Kleine Elephant). De drie locaties werden aangeduid als WN 38L en als BP 60. Rond de drie torens werden veel ondersteunende bunkers gebouwd. In 1943 werden bij de middelste toren (Grosse Elephant) twee flak bunkers van het type L 409a gebouwd met de registratienummers LCL 15511 en LCL 15512. 

Zie ook : Website Werkgroep Oud-Castricum

Fort4.6194
46PWNWaterHeemskWaterfabriek Provinciaal Waterleidingbedrijf

Eind 19de eeuw werd in Heemskerk met het winnen van drinkwater begonnen. Waterleidingbedrijf PWN beheert het waterleidingnet en het duingebied van de provincie Noord-Holland. Bij PWN wordt voorgezuiverd water in de duinen geïnfiltreerd.

View4.61947
47BoetjeVanOnzeKeesBoetje van onze Kees

Vogelkijkhut "Boetje van onze Kees".

Het Hoefijzermeer kan vanuit deze hut goed worden overzien. Er is een fraaie aalscholverkolonie en u kunt er veel andere watervogels zien. 's Winters bijvoorbeeld roerdomp, grote zaagbek, ijsvogel en wilde zwaan. Waterrallen komen soms tot vlak voor de hut.

Meer informatie.

View4.62121
48ParkingDuinKruidParkeerplaats Landgoed Duin& KruidbergParking4.62351
49DeBrabantscheLandbouwDe Brabantsche Landbouw

Deze 18e-eeuwse duinboerderij ontleent haar naam aan de (toen) moderne, Brabantse variant op het oude potstal-systeem. Het was een gemengd bedrijf met melkkoeien, jongvee en schapen, een (op)potstal voor en een mest- en gierkuil achter - waar ook nog de uitwerpselen van de kippen, varkens, paarden èn de bewoners zelf bij werd gedaan. De 30 hectare akkerland werd verrijkt met deze mest, vermengd met ander organisch afval zoals stro en plaggen. Want mest, daar ging het om in de landbouw op schrale zandgronden – of die nu in Brabant lagen of in het duin.

Bron :  Website Landschap Noord-Holland.

Fort4.62366
50ParkingKerdijkParkeerplaats Kerdijk

Startpunt van een wanelroute (De Lankies) door het Noorhollands Duinreservaat.

Parking4.62492
51DuinenKruidbergLandgoed Duin & Kruidberg

In de adembenemende natuur van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en op steenworp afstand van Amsterdam, Haarlem, Bloemendaal aan Zee en Zandvoort, ligt het schitterende Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort-Noord. Dit authentieke landhuis werd in 1907 gebouwd in opdracht van tabak- en theehandelaar Jacob Theodoor Cremer. Samen met zijn vrouw Annie Hogan woonde hij in het grootste woonhuis van Nederland.

Tegenwoordig huisvest Landgoed Duin & Kruidberg 75 hotelkamers, trendy Brasserie & Loungebar DenK, Michelinsterrestaurant De Vrienden van Jacob, vijf klassieke stijlkamers, die perfect geschikt zijn voor vergaderingen, diners, recepties of een high tea en een conferentiecentrum met tien moderne vergaderzalen. Ook is Landgoed Duin & Kruidberg een officiële huwelijkslocatie, waarbij trouwen in de Engelse tuin ook tot de mogelijkheden behoort.

http://www.duin-kruidberg.nl/

Fort4.62571
52ZweefvliegVeldCastricumZweefvliegveld Castricum

Het terrein waarop het vliegveld zich bevindt staat ook wel bekend als het watervlak, omdat het PWN (waterleidingbedrijf Noord-Holland) van dit gebied gebruik maakt voor het winnen van drinkwater. Ten behoeve van deze waterwinning heeft het PWN een aantal installaties op het vliegveld aangebracht. We moeten iedereen die langs wil komen er op attenderen, dat gemotoriseerd verkeer niet is toegestaan in het duingebied. Omdat we in het Noord-Hollands duinreservaat gevestigd zijn, is er een duinkaart nodig om het veld te bereiken. Voor meer informatie hierover: www.pwn.nl 

View4.62775
53ParkingMiddenHerenduinParkeerplaats Midden-Herenduin

Startpunt van 2 wandelroutes in het Nationaal Park Zuid Kennemerland.

Parking4.62849
54HaarlemmeroliefabriekHaarNamaak Haarlemmeroliefabriek, Doelstraat 13

Haarlemmerolie stond in de 17de eeuw te boek als wondermiddel voor allerlei kwalen. Omdat de vraag groot was en er veel geld omging in deze branche ontstonden er fabrieken die namaakolie produceerden. Deze fabriek van de Gebroeders Waaning produceerde vanaf 1897 de namaakolie in de vorm van drank, capsules, zetpillen en zalf.

View4.62939
55NieuweKerkHaarlemNieuwe Kerk (Haarlem)

De Nieuwe Kerk (1649) in Haarlem geldt als een van de meest bijzondere kerkgebouwen die na de reformatie voor de protestantse eredienst zijn gebouwd in de Republiek der Nederlanden. Het strenge, classicistische ontwerp is van Jacob van Campen, die in opdracht van het Haarlemse stadsbestuur een kerkgebouw maakte ter vervanging van de bouwvallige en krappe gotische Sint Annakapel. De toren (1613), opgetrokken in de decoratieve stijl van de Hollandse renaissance door stadsbouwmeester Lieven de Key, moest blijven staan.

Bron : Wikipedia

Church4.62985
56WijnbergshofjeHaarlemWijnbergshofje, Barrevoetestraat 4

Het pand 'De Wijnberg' werd oorspronkelijk gebruikt als kerk van de Hoogduitse Doopsgezinde gemeente in Haarlem. In 1651 ging de Hoogduitse gemeente samen met de Doopsgezinde Vlaamse gemeente die een kerk had aan het nabijgelegen Klein Heiligland. Twee kerken waren niet nodig en zo werd De Wijnberg een behuizing voor oudere alleenstaande dames. De exacte datum waarop het hofje is gesticht, is onbekend. Het oudste nog bestaande archiefstuk is van 1696.

Bron : Wikipedia

View4.62985
57ParkingOudendijkHeemsParkeerplaats Oudendijk

Ingang van het Noorhollands duinreservaat. Startpunt van de wandelroutes die door het PWN uitgezet zijn. Deze parkeerplaats kan ook goed gebruikt worden als startpunt van de "Holland route" wandeling "Van cultuurlandschap naar wildernis".

Parking4.63013
58HofjeVanLooHofje Van Loo, Barrevoetestraat 7

Het hofje werd gesticht in 1489 door Symon Pieterszoon en zijn vrouw Godelt Willems en werd geschonken aan het Sint Elisabeth Gasthuis. In aanvang was het hofje ommuurd en toegankelijk door een poort met daarboven het wapen van het St. Elisabeths Gasthuis. In 1885 is de Barrevoetestraat verbreed, daarbij zijn drie huisjes aan de straatkant afgebroken en naast het hofje opnieuw opgebouwd. Hiermee verdween de beslotenheid en is het hofje van Loo één van de meest zichtbare hofjes in Haarlem. De binnentuin van het hofje wordt alleen door een hek gescheiden van de straat. Het wapen van de Heilige Elisabeth, bestaande uit drie kronen, is nu nog terug te vinden op de waterpomp.

Bron : Wikipedia

View4.63018
59HofjeGuurtjeDeWaalHaarlemHofje Guurtje De Waal, Lange Annastraat 40

Het hofje werd in 1616 gesticht door Guertie Jansdr. de Wael, dochter van een rijke textielhandelaar. Guertie stichtte het hofje op het erf van haar huis. Het was bedoeld voor gereformeerde weduwen en gereformeerde oude vrijsters. Guertie bestuurde het hofje de eerste twaalf jaar zelf. Haar achterneef Jan de Wael, de burgemeester van Haarlem, was er regent en liet in 1661 het hof vergroten van zes naar acht kamers. Ook liet hij een toegangspoort bouwen met boven de poort het wapen van de familie De Wael. Het huis in de poort was de woning van de opzichteres.

Bron : Wikipedia

View4.63027
60ZuiderhofjeHaarlemZuiderhofje, Zuiderstraat 12

Het Zuiderhofje is een Haarlems hofje, het is te vinden aan de Zuiderstraat 12 in het centrum van Haarlem.

Het Zuiderof werd gesticht in 1640 door Jacques van Damme en zijn vrouw Elisabeth Blenckvliet. De huidige huisjes zijn van 1892, de woningen zijn in de loop der tijd gemoderniseerd. Het hofje was en is nog steeds bestemd voor alleenstaande Doopsgezinde vrouwen op leeftijd. Het wordt, net als de meeste hofjes, bestuurd door een College van regenten en regentessen. De regenten bepalen het beleid, beheren het geld en zorgen voor het onderhoud van de huisjes. Het Zuiderhofje is eigendom van de Doopsgezinde Gemeente uit Haarlem. Het hofje is alleen te betreden via de centrale hal van het hoofdgebouw.

Bron : Wikipedia

View4.63071