Points of interestShowing 141-160 of 354 items.
#Poi IDPoi NamePoi DescriptionPoi Icon IDLongitude
 
141ParkingSpaarnwoude01Parkeerplaats Oosterbroekroute

Parkeerplaats aan de rand van het recreatiegebied Spaarnwoude, prima vertrekpunt voor wandelaars die de Oosterbroekroute willen lopen.
De parkeerplaats ligt aan de N202. 

Parking4.66797
142sintpancratiuskerkSint Pancratiuskerk

Driebeukige neogotische pseudobasiliek met driezijdig gesloten transeptarmen en flinke "west"toren (kerk staat met as, richting koor, naar het zuidoosten). Houten tongewelven. Serie interessante moderne glas-in-loodramen. Gerestaureerd eind jaren 2000. In 2011 is het honderdjarige bestaan van dit kerkgebouw uitgebreid gevierd, o.a. met de uitgave van een jubileumboek.

Church4.66831
143rentwoningcastRentenierswoning Alkmaarderstraatweg

De rentenierswoning is gebouwd tussen 1870 en 1876 door de plaatselijke aannemer Kabel. Het is een gaf bewaard symmetrisch opgebouwd woonhuis in lokaal traditionele stijl

In de voortuin staan twee momunentale kastanjebomen die zijn opgenomen in het register van te beschermen bomen. De ligging can de woning met de bomen en de naastgelegen stolp aan de Allmaarderstraatweg, de oude verbindingsweg tuseen Catricum en limmen, levert een waardevol historisch beeld op. Langs deze reed van 1986 to in 1923 de stroomtram Haarlem-Alkmaar.

Naast de rentenierswoning staat een typische Noord-Hollandse stolpboerderij.

Fort4.66967
144SchoorlWaterbosvlakteWaterbosvlakte

De Waterbosvlakte is een prachtig heideveld in de Schoorlse duinen. diverse routes (startend bij het bezoekerscentrum in Schoorl, lopen langs dit mooie stukje natuur.

Forest4.67
145WimmenummerpolderWimmenummerpolderForest4.67093
146SchoorlBokkenweiBokkenwei

De Bokkenwei is een zandvlakte in de Schoorlse duinen.  De Bokkenwei was vroeger de kwekerij van Staatsbosbeheer. Hier zijn eind negentiende eeuw honderdduizenden zeedennen en Corsicaanse dennen opgekweekt. De veldjes zijn nog herkenbaar. Hier konden kiemplanten op een beschutte plaats opgroeien, voordat ze in de duinen uitgezet werden. Daar hielden ze met hun wortels het stuivende duinzand vast.

Forest4.671
147ParkingIkeaHaarlemParkeerplaats IKEA Haarlem

Startpunt van de wanelroute "Rondje Veerplas".

Parking4.67175
148FortBezuidenSpaarndamFort Bezuiden Spaarndam

Meest opmerkelijk aan het gerestaureerde Fort bezuiden Spaarndam zijn de geschilderde panoramaschets (schootstafel) en insteltabellen in de linker keelkazemat. Dit relatief kleine fort ligt op de plek van een vorig verdedigingswerk uit het begin van de negentiende eeuw. Vanaf de koepelgebouwen heeft u een fraai uitzicht over het schootsveld en het voormalig inundatiegebied met nog altijd op circa 2 km afstand de bebouwing van Haarlem conform de Kringenwet uit 1853. Deze wet had tot doel om het schootsveld van verdedigingswerken vrij van (permanente) bebouwing te houden.

Fort bezuiden Spaarndam was de Verdediging van de Slaperdijk met de Westlaan, samen met het Fort benoorden Spaarndam en het acces gevormd door de Noorder Buiten Spaarne en daarlangs lopende wegen. Het fort is aangelegd in de periode 1882-1903. In 1901 is het fort gereed met de voltooiing van het betonnen bomvrije gebouw.

Fort4.67189
149ParkingVeerplasParkeerplaats recreatiegebied Veerplas

Startpunt van de Lieveldenroute door het recreatieschap Spaarnwoude.

Parking4.67244
150MooieNelMooie Nel

Mooie Nel is eigenlijk een onderdeel van het veel grotere Spaarne. Dit uitgestrekte water ligt iets ten zuiden van  Spaarndam en ten oosten van Haarlem.

Lake4.67319
151PhilisteinschePolderPhilisteinsche PolderForest4.67321
152MolenDeVeerMolen "De Veer"

De Veer is een grondzeiler in Penningsveer (Haarlem). Sinds 1701 staat er op deze plek een molen. Hij bemaalde oorspronkelijk de Veerpolder op Rijnlands boezem. De voorganger van de huidige molen is in 1998 afgebrand.

In 2001 werd begonnen met de bouw van de huidige molen. De molen is in principe maalvaardig maar draait meestal slechts. Het gevlucht is Oudhollands op de buitenroede; op de binnenroede volgens het systeem Fauel met steekborden.

Windmill4.67327
153VennewaterspolderVennewaterspolder

De kronkelende sloot in deze polder geeft nog steeds heel goed weer hoe het vroegere Oer-IJ daadwerkelijk heeft gelopen.

Zo’n drie eeuwen werd de Vennewaterspolder bemalen door de Vennewatersmolen. Op 23 november 1930 werd deze molen tijdens een zware storm grotendeels vernield. In januari 1931 werd besloten de molen te vervangen door een elektrisch gemaal. Op 21 september 1931 werd het gemaal in gebruik genomen. In de loop van 1941 kreeg men te maken met de aanleg van een namaakvliegveld, waardoor er extra gemalen moest worden. De bezetter liet ook sloten afdammen en camoufleren met rietmatten alsmede bunkers bouwen. Na de oorlog duurde het tot april 1946 tot alle waterlopen in de polder weer in orde waren.

Forest4.67437
154SpaarndamParkingParkeerplaats SpaarndamParking4.67594
155BovenPolderEgmondBovenpolderForest4.67612
156NoorderveldHeemskerkNoorderveld

De waterberging Noorderveld (15 hectare, waarvan 5 hectare natuur) is bedoeld om het water uit het Heemskerkerduin gebied op te vangen en tijdelijk vast te houden, om wateroverlast te voorkomen.

Een hoog waterpeil, maaien, beweiding (verschraling) en de aanwezigheid van voedselarme, kalkrijke kwel uit het duingebied zorgen oor een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. De grote lichtgele vlekken die in het weiland te zien zijn, duiden op de grote ratelaar. Verder komt de koekoeksbloem hier voor en veldzuring, die in de zomer voor een rode gloed zorgt.

View4.67711
157SammerPolderSammerpolderForest4.67741
158FortBenoordenSpaarndamFort Benoorden Spaarndam

Fort benoorden Spaarndam diende als verdediging van de Slaperdijk met de Westlaan. Het verdedigbaar aardwerk kwam in 1895 gereed, het bomvrije gebouw in 1901. Samen met Fort bezuiden Spaarndam, waarmee het via een verdedigingswal is verbonden, vormde het de Positie Spaarndam. Deze diende ter verdediging van de in het gelijknamige dorp gelegen sluizen.

Fort benoorden Spaarndam is een paar keer per jaar geopend voor publiek, voornamelijk tijdens de Stellingmaand in september.

Fort4.67791
159FortBijPenningsveerFort bij Penningsveer

Fort bij Penningsveer is gebouwd in de periode 1895 - 1901. Van 1913 tot 1922 kende het fort een permanente bezetting. Ten noorden van het fort, aan de Lagedijk, ligt een betonnen nevenbatterij en een scherfvrij onderkomen. Ten zuiden van het fort liggen inlaatsluizen die gebruikt konden worden om een aparte militaire Liedeboezem te creëren.

www.fort-penningsveer.nl

Fort4.67793
160CronenbrurgCastricumCronenburg

In 1326 wordt in geschriften voor het eerst het Huis te Castricum genoemd. Vanaf de 15e eeuw wordt het Huis Cronenburg genoemd naar het gelijknamige geslacht. Een geschiedenisboekje over deze mysterieuze parel in het landschap. De bijhorende hoeve ‘Boerderij Kronenburg’ staat nog in volle glorie in het landschap.

Meer informatie : Website Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Fort4.68085