Oud-Velsen en de buitenplaatsen Oud-Velsen en de buitenplaatsen 2.3 2 1.7 1.4 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 1 1.2 1.3 1.4 1.2 1 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 1 1 1.1 1.1 1.3 1.4 1.5 1.8 2.2 2.5 2.6 2.3 2.3 2.1 2 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 1.4 1.3 1.2 1.1 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2 1.4 1.3 1.2 1.5 2 2.4 2.9 3.2 3.6 4.2 4.5 4.8 5.6 5.8 6 6.1 6.4 6.6 6.8 6.9 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8.1 8.3 8.4 8.5 8.5 8.4 8.2 8.1 8 7.8 7.7 7.7 7.8 8.1 8.3 8.5 8.9 9 8.9 8.9 9 8.9 8.9 9.1 9.3 9.7 9.8 10 10.2 10.5 11 11.5 11.9 12.6 12.9 13.2 13.8 14.3 14.7 15.3 16.2 16.5 16.4 16.5 16.5 16.7 17 17 17 17.1 17.3 17.5 17.7 17.6 17.6 17.9 18.2 18.8 19.4 19.9 19.6 19.3 18.9 18.5 18.3 18.1 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.4 18.1 17.8 17.6 17.4 17.2 17.1 17.1 17.4 17.6 17.9 18.2 18.5 18.6 18.8 18.5 18.1 17.8 17.8 17.5 17.5 17.6 17.6 17.8 17.9 17.8 17.8 17.5 17.7 17.7 17.5 17.2 17 16.8 16.6 16.7 16.7 16.8 16.9 17 17 16.6 16.2 15.7 14.6 14 13.8 13.3 12.8 12.3 12 11.9 11.7 11.6 11.4 11.2 11.1 10.8 10.5 10.1 11.5 11.3 10.9 11.1 11.1 11.1 11.2 11.4 11.5 11.6 11.8 12.2 12.5 12.4 12.5 12.7 12.7 12.4 12.1 11.9 11.6 11.4 11.2 11.5 11.7 11.9 12 12 11.8 11.7 11.5 11.3 11.1 11 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 11.1 11.2 11.4 11.5 11.8 11.9 11.9 11.7 11.5 11.2 11 10.7 10.5 10.4 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.5 10.6 10.5 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.8 10.6 10.3 10 9.8 9.8 9.5 9.1 8.4 7.9 8.08 8.24 8.38 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 9.4 9.6 9.7 9.8 9.9 10 10 9.7 9.5 9.3 9 8.8 8.7 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 8.7 8.8 9.1 9.3 9.4 9.6 9.4 9.3 9.2 8.9 8.6 8.2 7.8 7.4 7 6.8 6.8 6.7 6.8 6.9 6.9 7 7.1 7.1 7.1 7 7 6.8 6.6 6.4 6.3 6.2 6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.6 6.6 6.7 6.8 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.3 6.2 6 5.9 5.7 5.7 5.9 6.1 6.2 6.1 6 6.1 6.5 6.9 7.3 7.8 8.2 8.6 9 9.6 10.2 10.7 10.6 10.4 10.2 10.1 9.9 9.7 9.3 8.9 8.4 8.6 8.8 8.9 9.1 9.3 8.8 8.5 8.1 7.8 7.4 6.9 6.5 6.1 5.7 5.2 4.7 4.5 4.2 3.6 2.8 2.1 1.5 1 0.6 0.9 1.4 1.9 2.5 2.9 3.3 3.8 4.3 4.7 5.1 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.7 5.8 6 6.2 6.5 6.8 6.9 6.6 6.2 6 5.9 5.7 5.5 5.1 4.7 4.2 3.9 3.7 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 3.9 3.9 3.9 4 4 4 4.1 3.8 3.5 3.2 2.9 2.9 2.9 3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3.4 3.5 3.7 3.9 4 4.2 4.3 4.5 4.7 4.9 5 4.8 4.6 4.4 4.2 4 4 4 4.1 4.1 4.2 4.4 4.5 4.4 4.2 3.9 3.7 3.6 3.4 3.1 2.9 2.7 2.5 2.2 2.3 2.3 Buitenplaats Beeckestijn Beeckestijn is een uitstekend voorbeeld van een Hollandse buitenplaats uit de 18de -eeuw. Het landgoed is als zomerverblijf van Amsterdamse regentenfamilies in de 17de eeuw ontstaan uit een hofstede. Door tal van verbouwingen door gerenommeerde vaklieden geven het landgoed een bijzondere uitstraling. Zo zijn in de tuin twee stijlvormen naast elkaar zichtbaar; een strak geometrisch deel in lijn met het gedachtegoed van de Franse barok en een vrijer, natuurlijker deel in de latere Engelse landschapsparkstijl.

De buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid heeft met de vestiging van 'een podium voor Tuin- en LandschapsCultuur' een nieuwe bestemming gekregen. In het gerestaureerde hoofdgebouw is een permanente publiekstentoonstelling ingericht met als onderwerp: 'de invloed van mensen op hun natuurlijke omgeving'. 

]]>
Point of interest
Buitenplaats Velserbeek Velserbeek kent als buitenplaats een lange geschiedenis. Buitenplaats Velserbeek stamt uit het jaar 1544. De hofstede is op dat moment in het bezit van het regenten-geslacht Ramp, dat zelf het Huis Rollant bewoonde in Overveen en waarvan de leden belangrijke bestuurlijke functies uitoefenen in de stad Haarlem.

]]>
Point of interest
Romaanse Engelmunduskerk De Romaanse Engelmunduskerk behoort tot het vijftal kerken in Holland waarvan de geschiedenis teruggaat tot de stichting door Willibrord rond het jaar 700. Andere door Willibrord opgerichte kerken zijn te vinden in Petten, Heiloo, Oegstgeest en Vlaardingen. Hoewel het eerste kerkgebouw ongetwijfeld van hout is geweest, verrees in de 11de eeuw een éénbeukige romaanse kerk van tufsteen. Hiervan resteren nog de westgevel en noordmuur. In de noordmuur zijn dan ook drie dichtgemetselde smalle rondboogvensters en poort te identificeren uit deze tijd. De westgevel en toren zijn omstreeks 1200 uit tufsteen opgetrokken.

]]>
Point of interest
Landgoed Velserbeek Velserbeek kent als buitenplaats een lange geschiedenis. Al in de tweede helft van de 16de eeuw stond er een hofstede op dit terrein. Het landgoed besloeg in 1761 "een herenhuis, paarde- en koestallen, koets- en wagenhuis, oranjeriegebouw, tuinmanswoning, schuur, speelhuis". Eind 18de eeuw was de buitenplaats eigendom van de Amsterdamse bankier Johan Groll van Franckenstein jr. Evenals Archibald Hope liet hij het landgoed in Engelse landschapsstijl vernieuwen. De huidige Theeschenkerij diende als orangerie. In 1924 werd het landgoed van de ondergang gered met de aankoop door de Gemeente Velsen. 35 Hectare van de grond werd openbaar wandelpark. De overige gronden werden bestemd voor woningbouw.

]]>
Point of interest
Landgoed Waterland In 1781 werd de Amsterdamse koopman Archibald Hope eigenaar van het landgoed Waterland. Hij veranderde de rechtlijnige Franse tuinaanleg naar de toen moderne Engelse landschapsstijl en bouwde een nieuwe hofstede, waarin tegenwoordig een hotel is gevestigd.

]]>
Point of interest
Parkeerplaats de Ticht Point of interest Theeschenkerij Velserbeek De Theeschenkerij is gevestigd in de voormalige Oranjerie van de buitenplaats Velserbeek. Het oudste bericht over de buitenplaats Velserbeek dateert uit 1639. 

In 1925 kocht de gemeente Velsen het park en stelde het open voor wandelaars. Er kwamen een hertenkamp, muziektent, volière en voor de kinderen een speelweide en een kinderboerderij.

]]>
Point of interest
Ventilatietorens van de Velsertunnel De Ventilatietorens van de Velsertunnel uit 1957 staan in de Top 100 lijst van monumenten uit de periode van 1940 tot 1958. De torens zijn een ontwerp van D. Roosenburg (1887-1962), een Nederlands architect die samen met de architect Verhave verantwoordelijk is voor verschillende waterwerken zoals bijvoorbeeld de Stevin- en Lorentz-uitwateringssluizen, maar ook het douanekantoor op de Afsluitdijk. De lage torenschachten zijn 16.20 meter hoog en dienen voor de invoer van frisse lucht. De 31.20 meter hoge schachten zorgen voor de afvoer van verontreinigde lucht. Elke toren heeft 50 vierkante openingen.

]]>
Point of interest