Landgoed De Vledderhof Landgoed De Vledderhof -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 Landgoed de Vledderhof POI 1 Begin bij het informatiepaneel de paaltjes met paarse koppen te volgen. U gaat aan het eind van het bosje rechtsaf en neemt daarna schuin links het pad met de afsluitboom (paaltjesroute).

Het Landgoed Vledderhof werd aan het eind van de negentiende eeuw aangelegd op het veld ten noorden van de Vledderesch. Het gebied grenst in het noorden aan de bossen van Boschoord van de Maatschappij van Weldadigheid. Tijdens de wandeling over het landgoed kunt u goed zien hoe zo’n ontginningslandgoed werd aangelegd: een dicht padennet met lanen waarlangs beuken en Amerikaanse eiken staan. In de plantvakken daartussen staat vooral Lariks, Grove den, Douglasspar en Zomereik. Links van het pad ligt een ven dat bij de ontginning van het landgoed gedempt werd. Onderweg zult u op nog meer plaatsen dergelijke natte stukken in het bos zien liggen. De grote hoeveelheid Pitrus maakt in één oogopslag duidelijk dat het hier nog steeds erg nat is. 

]]>
Point of interest