Westergeest in de heerlijkheid Limmen Westergeest in de heerlijkheid Limmen 3.6 3.6 4.4 4.7 4.8 4.8 4.6 4.3 4 3.7 3.4 3.3 3 2.7 2.5 2.2 1.9 1.7 1.7 1.5 1.4 1.3 1.1 0.9 0.7 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.3 1.3 1.1 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1 -0.1 -0.3 -0.5 -0.7 -0.9 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0 0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 0.9 1.1 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.8 3.9 3.9 4 3.7 3.4 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 3.9 3.8 3.5 3.3 3.1 2.8 2.6 2.3 2 1.7 1.5 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5 0.4 0.2 0 -0.2 -0.3 -0.5 -0.7 -0.8 -0.9 -1 -0.9 -0.8 -0.6 -0.5 -0.3 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 2.2 2.1 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1 0.9 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9 1.7 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.2 2.4 2.6 2.9 3.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.8 3.6 3.4 3.1 2.8 2.5 2.2 1.9 1.6 1.4 1.1 1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 2 2.2 2.3 2.5 2.7 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 3 3.1 3.1 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.7 4 4.2 4.5 4.6 4.8 5 5.3 5.6 5.9 6.1 6.6 6.8 6.8 6.9 6.7 6.4 6.4 5.9 6.4 6.4 6.6 6.9 7.2 7.5 7.7 8.1 8.5 8.8 8.8 8.7 8.5 8.3 8.5 8.4 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4 8.5 8.7 9.1 9.4 9.6 9.7 9.8 9.9 9.7 9.3 9.6 10 9.7 9.3 8.8 8.4 8 7.7 7.6 7.7 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 6.8 6.5 6.3 6.4 6.8 7.3 7.9 8.2 8.1 7.8 7.6 7.3 6.8 6.3 5.9 5.8 5.4 4.9 4.8 4.7 4.5 4.3 4.2 3.9 3.7 3.5 3.2 3 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.5 2.6 2.8 2.9 3 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3 3 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5 5 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4 4 3.5 3.1 2.6 2.2 1.9 1.5 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9 2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3 3 3 3 3 3 3 3 2.9 2.9 2.8 2.8 2.9 2.9 3 3 3 3 3 3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3 3 3 3 3 3 3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3 3 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3 3 3 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 2.5 2.3 2.2 2.2 2.6 2.9 2.8 2.4 2 2 2 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3 3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3 3 3 3 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 4 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 4 3.8 3.7 3.5 3.4 3.2 3.1 2.9 2.7 2.4 2.1 2.4 2.9 3.4 3.8 4 4.1 4.3 4.4 4.6 4.8 4.6 4.6 De Dronen De Pagenlaan en Kapelweg met hun meidoornhagen (voorlopers van het prikkeldraad dat pas rond WO I z'n opmars begon) zijn karakteristiek voor Oud-limmen. Vandaar ook de naam voor dit buurtje: 'De Dronen' ofwel De Doornen.  

]]>
Point of interest
De Westert, Smithan, Smidsbuurt Bij opgravingen in 2003-2004 rond boerderij De Westert werden resten van zo'n 90 woningen uit de 7e tot de 12e eeuw gevonden. Ieder had een eigen put om het hier aan de rand van de strandwal opvallende water op te halen. Gezien de vondsten moet eenedelsmid hier z'n werkplaats gehad hebben vandaar ook de naam 'Smithan' ofwel Smidsbuurt.

 
]]>
Point of interest
Het kerkje van Limbon Het kerkje van Limbon, aanvankelijk een houten kerkje uit de vroege middeleeuwen gewijd aan Sint Maarten. Herbouwd in ca. 740 in hout en in ca. 1108 in tufsteen. Sindsdien is het de kerk slecht vergaan: slecht bouwwerk, oorlogen en vernielingen maakten keer op keer kostbare restauraties nodig. Zo verruïneerden Spaanse troepen de kerk door tijdens het Beleg van Alkmaar in 1573 het hout van de daken te gebruiken voor hun schansen. Tijdens de inval van Russische en Engelse troepen in 1799 lieten hier gelegerde Bataafse troepen een spoor van vernieling achter.

]]>
Point of interest
Westerzij (Limmen) Aan de Westergeest hebben meerdere buurschappen gelegen. Verzamelnaam: 'Westerzij'. Gebouwd op stevige zandgrond waar helder bronwater geput kon worden. De akkers lagen op de geest, de weilanden in de westelijke strandvlakte en de hooilanden in de laagste en natste delen. Opvallend dat de stolpboerderijen aan de westkant van de Westerweg staan, op de overgang van strandwal van zand naar zeeklei en klei-op-veen. zie b.v. d'Oude Hoeve (29) en Spoozicht (33)

]]>
Point of interest
Limmervoortbuurt Aan weerszijden van de brug ziet je de Schulpvaart lopen in het stroomdal van het vroegere Oer-IJ. Hierover vervoerden scheppers uit Castricum en Bakkum schelpen richting Alkmaardermeer Er groeide hier een brug- en havenbuurtje met een herberg annex beurtvaarthuis. Geheel verdwenen.

 
]]>
Point of interest
Onze Lieve Vrouwe ter Nood Wikipedia: Het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouwe ter Nood bevindt zich in de buurtschap Kapel (ook wel Capel en Oesdom genoemd) ten zuiden van Heiloo. Op een heuvel bij een, als geneeskrachtig beschouwde, waterput (de Runxputte) was hier in 1409 een kapel gebouwd, gewijd aan Maria, die in korte tijd uitgroeide tot een veelbezocht bedevaartsoord. De heuvel werd later Kruipberg genoemd, omdat processies rond de kapel meestal kruipend werden gehouden.

Tijdens het Beleg van Alkmaar in 1573 werd de kapel vernield; de ruïne werd in 1637 op last van de Staten van Holland met de grond gelijk gemaakt en ook de put werd vernield om een einde te maken aan de voortdurende komst van pelgrims. Het Mariabeeld was waarschijnlijk al eerder verloren gegaan. 

Website : http://www.onzelievevrouwternood.nl/

]]>
Point of interest
Zanddijk De middeleeuwse Zanddijk verbindt al sinds ca. 1100 de binnenduinrand bij Noord-Bakkum met de strandwal Limmen-Heiloo. De ‘Derpers' uit Egmond aan Zee vervoerden vroeger hun vis en schelpen over deze dijk via de Visweg naar het haventje of 'stet' aan de Laandervaart in Laan- een van de buurten op de Oostergeest van Limmen

]]>
Point of interest