Rondje zweefvliegveld (Castricum) Rondje zweefvliegveld (Castricum) 8.5 8.5 8.8 9 9.1 9.7 9.9 9.7 10.1 10.6 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.6 11.7 11.8 11.8 11.8 11.9 11.9 11.9 11.7 11.4 11.2 10.9 10.6 10.3 10 9.8 9.7 9.5 9.4 9.2 9.2 9.2 9.3 9.3 9.3 9.4 9.5 9.7 10 10.3 10.5 10.8 11.2 11.5 12 12.2 12.2 12.2 12.2 12.1 12.1 12 11.7 11.5 11.3 11.2 11.1 11 10.8 10.6 10.4 10.3 10.2 10.2 10.1 10.1 10.2 10.3 10.4 10.7 10.7 10.7 10.7 10.8 10.8 10.9 11 10.9 11 11 10.9 10.8 10.8 10.7 10.7 10.7 10.6 10.6 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.8 9.6 9.5 9.3 9.1 9.1 8.4 8 7.7 7.6 7.7 7.9 8.1 8.2 8.3 8.3 8.3 8.4 8.8 9.1 9.4 9.4 9.6 9.8 9.9 10 10.1 10.3 10.4 10.4 10.3 10.3 10.3 10.2 10.1 10 9.8 9.6 9.4 9.2 9.1 9.2 9.4 9.7 9.9 10.2 10.4 10.7 10.9 11 10.7 10.4 10.2 9.9 9.7 9.3 9 8.9 9 8.9 8.9 9 9 9 9.1 9.1 9.1 9.2 9.4 9.6 9.8 10 10.1 10.3 10.3 10.4 10 9.5 8.9 8.6 8.4 8.1 7.5 7.1 7 6.8 6.4 6.1 5.8 5.7 5.5 5.4 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 6 6.4 6.7 7 7.4 7.7 8.1 8.3 8.6 8.8 8.9 9 9.1 8.9 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4 8.6 8.7 8.9 9.1 9.3 9.3 9.2 9.3 9.2 9.2 9.1 8.8 8.3 7.7 7.2 6.7 6.2 5.8 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.1 5.1 5 5 5.1 5.2 5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.8 5.6 5.5 5.3 5.1 4.9 4.8 4.6 4.4 4.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.8 5 5 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3 5.3 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 5.6 5.8 5.9 6 6 6.1 6 5.8 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5 4.9 4.7 4.6 4.3 4.2 4.5 4.6 5 5.1 5.3 5.3 5.5 5.6 5.6 5.6 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.6 5.6 5.6 5.8 6 6.2 6.2 6.3 6.4 6.6 6.8 6.9 7.1 7.3 7.4 7.3 7.2 7.1 6.8 6.7 6.6 6.5 6.3 6 5.8 5.6 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.4 5.6 5.8 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 5.7 5.5 5.4 5.2 5.1 5.4 5.8 6.2 6.6 7 7.4 7.9 8 7.9 7.9 7.8 7.7 7.6 7.6 7.4 7.3 7.1 6.8 6.6 6.4 6.4 6.5 6.7 6.8 7 7.1 7.4 7.7 7.9 8.2 8.4 8.8 9.2 9.4 9.4 9.3 9.4 9.4 9.4 9.4 9.2 9 8.8 8.6 8.4 8.2 8.3 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10 10 9.9 9.7 9.5 9.2 9 8.9 8.7 8.6 8.5 8.3 8.1 8 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.7 8.9 9.1 9.2 9.3 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7 9.8 9.9 9.9 9.9 10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.3 10.4 10.4 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.7 10.7 10.8 10.9 11 10.9 10.8 10.6 10.4 10.2 10 9.8 9.7 9.6 9.4 9.3 9.2 9.1 9 8.9 8.7 8.5 8.2 8.1 7.9 7.7 7.5 7.3 7.1 7 6.9 6.8 6.8 6.6 6.5 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.2 7.4 7.5 7.7 7.8 7.9 8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.8 11.1 11.4 11.7 12 12.3 12.5 12.8 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.6 12.5 12.4 12.3 12.2 12.1 12.1 12 12 12 12.1 12.1 12.2 12.2 12.1 12.1 12 12.1 12.3 12.5 12.7 13 13.2 13.5 13.8 13.9 14.1 14.3 14.5 14.6 14.6 14.7 14.5 14.4 14.2 14.1 14 14 14 14 13.9 13.8 13.7 13.6 13.4 13.3 13.2 13.1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12.8 12.7 12.7 12.8 12.9 12.9 12.9 12.8 12.7 12.4 12.2 11.9 11.6 11.3 11 10.7 10.4 10.2 10 9.8 9.7 9.6 9.4 9.3 9.2 9.1 9.1 9 8.8 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.3 8.2 8.2 8.3 8.4 8.4 8.4 8.5 8.6 8.6 8.5 8.8 8.4 8 7.9 7.8 7.3 7.1 Boeren in het duin De kastanjeboom is in het duingebied een uitzonderlijke verschijning. Er staan er hier (40 m ten noorden van de kruising Schoolpad/Johanna’s weg) twee en deze markeren de plek waar het duinboerderijtje Klein Johanna's Hof heeft gestaan. De boerderij dateerde van 1830 en werd in 1920 gesloopt. Rondom lagen duinakkers, omgeven met wildwallen en greppels of omhaagd met meidoorns (het prikkeldraad van toen). Bijna alles is verdwenen of overgroeid.

Bron : Website Landschap-Noord-Holland

]]>
Point of interest
Boetje van onze Kees Vogelkijkhut "Boetje van onze Kees".

Het Hoefijzermeer kan vanuit deze hut goed worden overzien. Er is een fraaie aalscholverkolonie en u kunt er veel andere watervogels zien. 's Winters bijvoorbeeld roerdomp, grote zaagbek, ijsvogel en wilde zwaan. Waterrallen komen soms tot vlak voor de hut.

Meer informatie.

]]>
Point of interest
De Zanderij Aan het begin van onze jaartelling mondde het Oer-IJ, een noordtak van de Rijn, hier uit in zee. Dit deltagebied slibde langzaam dicht en werd in de Late Middeleeuwen (1150-1550) overstoven door zand. Bij de aanleg van de spoorlijn in 1865 was veel zand nodig. De hoog opgestoven Jonge Duinen hier werden toen ‘afgezand’. In deze Zanderij stuitte men recentelijk bij het omzetten van bollengrond op de kielbalk en spanten van een schip, ± 175 cm onder het maaiveld. Gezien de diepte moet dit uit een periode van vóór 800 afkomstig zijn.

Bron : Website landschap Noord-Holland

]]>
Point of interest
Kijk-uit Bij het voormalige jachtopzienershuis Kijk-Uit kwamen zeven wegen bij elkaar. Deze zevensprong maakte deel uit van het ontginningsplan voor de Hoepbeekvallei van Daniel Gevers c.s. uit de jaren 1830. Kijk-Uit is eind 19e eeuw gebouwd in de chaletstijl. In de Late Middeleeuwen was het duin hier bijzonder rijk aan dieren die voor de jacht werden beschermd en bijgevoerd. Er liepen herten, fazanten en konijnen (rond 1300 geïmporteerd uit Frankrijk). Er waren zelfs wilde zwijnen. Vos en bunzing werden omwille van de konijnenstand uitgeroeid. Alleen edelen hadden jachtrechten. Duinmeiers waren aangesteld als een soort duinpolitie. Op stroperij stond een boete van tien ponden en het verlies van het rechteroog, recidivisten verspeelden ook het linkeroog.

Bron :  Website landschap Noord-Holland.

]]>
Point of interest
Parkeerplaats Zanderij Startpunt van diverse wandelroutes in het Noordhollands duinreservaat.

]]>
Point of interest
Zweefvliegveld Castricum Het terrein waarop het vliegveld zich bevindt staat ook wel bekend als het watervlak, omdat het PWN (waterleidingbedrijf Noord-Holland) van dit gebied gebruik maakt voor het winnen van drinkwater. Ten behoeve van deze waterwinning heeft het PWN een aantal installaties op het vliegveld aangebracht. We moeten iedereen die langs wil komen er op attenderen, dat gemotoriseerd verkeer niet is toegestaan in het duingebied. Omdat we in het Noord-Hollands duinreservaat gevestigd zijn, is er een duinkaart nodig om het veld te bereiken. Voor meer informatie hierover: www.pwn.nl 

]]>
Point of interest