De Dronen

De Pagenlaan en Kapelweg met hun meidoornhagen (voorlopers van het prikkeldraad dat pas rond WO I z'n opmars begon) zijn karakteristiek voor Oud-limmen. Vandaar ook de naam voor dit buurtje: 'De Dronen' ofwel De Doornen.  

Longitude4.68453
Latitude52.5763