Kruitmagazijn bij de Dam

Dit object maakt onderdeel uit van de voormalige Stelling van Amsterdam, de kringstelling van permanente verdedigingsbouw rond de hoofdstad, die tevens gold als Nationaal Reduit en werd aangelegd tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog.Even ten zuiden van waar de Dam aansluit op de Hoge Dijk ligt het kruitmagazijn, vrij van het dijklichaam, dat met de gedekte weg aan de frontzijde om het terrein heenzwenkt. Deze grillige locatie waar Aagtendijk, Assendelver Dijk, Uitgeester en de oude "Leegen Dyk" samenknopen, dateert uit omstreeks 1350. Het perceel wordt van de weg gescheiden door een smalle sloot rondom, die alleen op de zuidhoek wordt onderbroken door de dam van de toegang. De aarddekking aan frontzijde evenals die bovenop het magazijn hebben ongeveer hun oude hoogte behouden, terwijl de zijnaden deels vrijgekomen zijn en de aardkegels op de keelhoeken - de afmetingen van deze kunnen op het metselwerk ngo afgelezen worden - geheel verdwenen.

Longitude4.72792
Latitude52.4975