Westerzij (Limmen)

Aan de Westergeest hebben meerdere buurschappen gelegen. Verzamelnaam: 'Westerzij'. Gebouwd op stevige zandgrond waar helder bronwater geput kon worden. De akkers lagen op de geest, de weilanden in de westelijke strandvlakte en de hooilanden in de laagste en natste delen. Opvallend dat de stolpboerderijen aan de westkant van de Westerweg staan, op de overgang van strandwal van zand naar zeeklei en klei-op-veen. zie b.v. d'Oude Hoeve (29) en Spoozicht (33)

Longitude4.6834
Latitude52.5698