Oosterplas

De Oosterplas is een duinmeer in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een nationaal park in de provincie Noord-Holland ten westen van Haarlem, op het grondgebied van de gemeenten Bloemendaal, Velsen en Zandvoort.

Longitude4.60401
Latitude52.4172