Parkeerplaats Slot aan den Hoef

Slot aan den Hoef is startpunt 45 van het wandelnetwerk Bergen-Alkmaar-Heiloo.

Dit startpunt is vernoemd naar het Slot aan den Hoef: een kasteel uit de Late Middeleeuwen en een markant element in Egmond aan den Hoef. De funderingen van het Slot aan den Hoef zijn zichtbaar gemaakt. Het zijn de restanten van het kasteel dat in 1573 werd verwoest, zodat de Spanjaarden het niet als schuilplaats konden gebruiken. Het slot was van de heren van Egmond die bekend zijn uit menig geschiedenisboekje. In Kennemerland hebben in de Middeleeuwen ongeveer veertig kastelen gestaan.

Longitude4.65547
Latitude52.6213