Vogelmeer

Het Vogelmeer is in 1963 gegraven: een natuurlijk vormgegeven duinmeertje als compensatie voor zandwinning. De grote stormmeeuwenkolonie waarnaar het is genoemd, is al jaren geleden vertrokken. Daarna is het meertje grondig schoongemaakt. Het Vogelmeer is nu gevuld met zuiver duinwater en ligt circa acht meter boven NAP.

 

Informatie ontleend aan Staatsbosbeheer.

Longitude4.665
Latitude52.704