Holtingerveld

Het Holtingerveld is een fenomeen. Meest in het oog springend is de Havelterberg. Vanuit Wasperveen is de flinke heuvel van 19 meter boven NAP al van heinde en ver te zien. Nergens in Drenthe is een steilere helling te vinden. Maar het Holtingerveld is meer dan de berg alleen. In feite is het Holtingerveld een de meest gevarieerde natuurgebieden Van Drenthe. In totaal is het gebied een kleine 1.800 hectare groot Ongeveer de helft bestaat uit heide,vennen en stuifzand De andere helft is bos. De variatie is grotendeels te danken aan de complexe bodemopbouw met stuifzand, veen en leem. Bovendien is het gebied afwisselend heel nat of juist heel droog. Logisch dat er daarom veel verschillende planten. en diersoorten voorkomen, die allemaal hun eigen voorkeur hebben. Het Holtingerveld staat bekend om het grote aantal zeldzame planten dat hier groeit. 

Routekaart