Middenduin

Middenduin is een afwisselend gebied met bos, open duin, steile boshellingen en cultuurlandschap. Het gebied kent een rijke cultuurhistorie en is mede daarom interessant om te wandelen. Het uitkijkpunt De Kamperberg bijvoorbeeld, was in 1803 onderdeel van het Napoleontische leger. Daarnaast bevindt zich in het gebied een ijskelder waar vroeger stukken ijs werden opgeslagen voor de bewoners van Landgoed Duinlust en waarin tegenwoordig vleermuizen slapen en overwinteren.

In vroegere tijden zijn de duinen van Middenduin bedwongen met aanplant van de Corsicaanse den. Een deel van het zand van de Zanderij is midden 19e eeuw afgegraven om de grachten van Amsterdam en Haarlem te dempen en veel oude herenhuizen zijn op dit zand gefundeerd. Het zand werd destijds per boot via de Zanderijvaart afgevoerd naar de stad. Rond 1948 stopte de afgravingen en is dit stuk land in gebruik genomen voor de bollenteelt.