Wandelroute Heerenduinen

Geniet tijdens deze wandeling van het duinlandschap in Heerenduinen. Dit landgoed ligt in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, vlak bij IJmuiden. Onderweg zie je misschien wel een ree of een vos. Of ontmoet je een van de grote grazers; een konikpaard of een Schotse hooglander. 

De wandelroute is gemarkeerd met groene pijltjes.

Afstand4.52 km
Gemarkeerd

Dit is een gemarkeerde route.

ReactiesEr zijn geen reacties op deze route


MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Wandelroute Heerenduinen

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Gemeente Velsen
In de gemeente Velsen liggen de wandelroutes van het recreatiegebied Spaarnwoude en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Natuurgebied Landgoed Heerenduinen
Oude duineikenbossen zijn zeldzaam, maar niet in Heerenduinen. Nationaal Park Zuid-Kennemerland is trots op dit pronkjuweel met zijn grillige vormen van stammen en takken. De ondergroei van het bos is gevarieerd. Kleine zoogdieren, vogels en insecten houden daarvan. Op de open zandplekken zijn, met een beetje geduld, zandhagedissen te vinden.

Dood hout leeft
Natuurmonumenten beheert Heerenduinen als een natuurlijk bos. Dat betekent onder meer dat bomen die om zijn gevallen gewoon blijven liggen. Het dode hout biedt voedsel en schuilplaatsen aan vogels, insecten, paddenstoelen, knaagdieren en kleine marterachtigen zoals de bunzing.

Meer info : https://www.natuurmonumenten.nl/heerenduinen

Netwerk Wandelroutes van Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is een vereniging die zorgt voor de natuur in Nederland. Dat doen zij door natuurgebieden aan te kopen, duurzaam te beheren en door op te komen voor de belangen van de natuur. In deze gebieden liggen veel mooie wandelroutes. De meeste van de gebieden van Natuurmonumenten zijn vrij toegankelijk.

Nationaal Park Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is in 1995 officieel ingesteld en is één van de 20 nationale parken in Nederland. Net als de andere nationale parken maakt ook Zuid-Kennemerland deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur: een netwerk van samenhangende natuurgebieden in ons land.

Het beheer van de nationale parken maakt het mogelijk dat mooie stukken natuur behouden blijven en zich kunnen ontwikkelen. Het zijn prachtige plekken voor voorlichting en educatie en voor natuurgerichte recreatie, en er vindt onderzoek plaats. De nationale parken zijn de visitekaartjes van de Nederlandse natuur!

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland maakt ook deel uit van het Natura 2000 gebied. Een Natura 2000 gebied is gebaseerd op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Hiermee probeert de Europese Unie om natuur van nationale en internationale waarde te behouden en te beschermen.

Points of interest