Bleek en Berg, Brederode Berg, Groen

Wandelroute Bleek en Berg, Brederode Berg, Groen

Deze route door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland begint bij het startpunt Bleek en Berg. Hier is het betaald parkeren. Bij de begraafplaats en de voetbalclub is het parkeren gratis. De route voet door de duinen en het bos. Onderweg een mooi en hoog uitzichtpunt. 

Afstand5.65 km
Gemarkeerd

Dit is een gemarkeerde route.

ReactiesEr zijn geen reacties op deze route


MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Bleek en Berg, Brederode Berg, Groen

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Gemeente Bloemendaal
Bloemendaal is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente telt 22.183 inwoners

Natuurgebied Kennemerduinen
De Kennemerduinen is het grootste gebied van het Nationaal Park Zuid Kennemerland. De variatie in begroeiing is groot. We zien hierdoor een rijke flora en fauna. Toch is de mensenhand nog altijd zichtbaar: de duinmeren 't Wed, het Vogelmeer, het Spartelmeer en de Oosterplas zijn gegraven meren.

Op de duintoppen komen aangeplante Corsicaanse en Oostenrijkse dennen voor. In de Kennemerduinen komen, behalve veel vossen, reeën en konijnen, allerlei soorten vogels, insecten en amfibieën voor. Daarnaast zijn er verschillende soorten vleermuizen, die slapen en overwinteren in oude bunkers.

Nationaal Park Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is in 1995 officieel ingesteld en is één van de 20 nationale parken in Nederland. Net als de andere nationale parken maakt ook Zuid-Kennemerland deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur: een netwerk van samenhangende natuurgebieden in ons land.

Het beheer van de nationale parken maakt het mogelijk dat mooie stukken natuur behouden blijven en zich kunnen ontwikkelen. Het zijn prachtige plekken voor voorlichting en educatie en voor natuurgerichte recreatie, en er vindt onderzoek plaats. De nationale parken zijn de visitekaartjes van de Nederlandse natuur!

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland maakt ook deel uit van het Natura 2000 gebied. Een Natura 2000 gebied is gebaseerd op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Hiermee probeert de Europese Unie om natuur van nationale en internationale waarde te behouden en te beschermen.

Points of interest

Parkeerplaats, Startpunt van diverse wandelroutes door het Nationaal Park zuid Kennemerland.

Uitzichtpunt 2 (NP Zuid Kennemerland)
Uitzichtpunt in het Nationaal Park Zuid Kennemerland.

Oosterplas
De Oosterplas is een duinmeer in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een nationaal park in de provincie Noord-Holland ten westen van Haarlem, op het grondgebied van de gemeenten Bloemendaal, Velsen en Zandvoort.