Alkmaar, De Meent, Geel

Wandelroute Alkmaar, De Meent, Geel

De gele route loopt richting Bergen door de Bergermeer, door de strandvlakte. Tot in de Middeleeuwen lagen hier uitgestrekte veenkussens die niet bewoonbaar waren. Door sloten te graven in het veen kon men er akkerbouw bedrijven en er gaan wonen. In de omgeving zijn twee soorten verkaveling te zien, te weten een strokenverkaveling en een onregelmatige blokverkaveling. De strokenverkaveling is te vinden in de drooggemaakte polders, terwijl de oude eilanden in de droogmakerijen de oude blokverkaveling hebben.

 

Afstand7.78 km
Gemarkeerd

Dit is een gemarkeerde route.

ReactiesEr zijn geen reacties op deze route


MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Alkmaar, De Meent, Geel

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Alkmaar heeft een historisch centrum met 399 rijksmonumenten en 700 gemeentelijke monumenten. De stad staat bekend als "de kaasstad".  Van begin april tot begin september wordt nog steeds wekelijks een traditionele kaasmarkt gehouden. De stad beschikt over twee spoorwegstations: station Alkmaar en station Alkmaar Noord.

Gemeente Bergen
De gemeente Bergen is groot, bekende dorpen in deze gemeente zijn Egmond, Schoorl en Bergen zelf. Wandelroutes vindt u in het Noord-Hollands duinreservaat, de Schoorlse duinen. In de polders in dit gemeente zijn veel routes uitgezet door het wandelnetwerk Bergen-Alkmaar-Heiloo.

De polders tussen Egmond, Alkmaar en Heiloo zijn divers, in het voorjaar prachtig bloeiende tulpenvelden te zien. Ook vind men hier het natuurgebied "Weidse polders" (Damlanderpolder, de Bergermeer en de Philisteinse Polder).

Netwerk Wandelnetwerk Noord-Holland, Regio Alkmaar
Het netwerk van wandelroutes door de gemeenten Bergen, Alkmaar en Heiloo omvat veel verrassende routes door fraaie landschappen, over boerenlandpaden en langs cultuurhistorisch interessante locaties.

Officiele website : http://www.wandelnetwerknoordholland.nl/

Points of interest

Door de lage ligging en het vochtige karakter waren de Loterijlanden vroeger niet in trek bij de boeren. Jaarlijks zijn ze bij loting verdeeld, vandaar de naam.

Bloemrijke weilanden
De invloed van brak kwelwater zorgt voor bijzondere vegetatie in het natuurgebied. In de bloemrijke graslanden groeien dotterbloem, echte koekoeksbloem en rietorchis. In het natuurgebied komen veel weidevogels voor. De tureluur broedt hier bijvoorbeeld in het voorjaar. In de sloten zie je kikkers en salamanders.

Startpunt van diverse wandelroutes.

Het militaire vliegveld in Bergen is in 1939 gebouwd voor de naderende oorlog. Op 10 Mei 1940 verschenen de eerste Duitse bommenwerpers die een drie kwartier durend bombardement uitvoerden. Na de overname door de Duitsers werd er door de Wehrmacht een groot aantal licht uitgevoerde bunkers gebouwd. Het vliegveld had het doel als onderafdeling te dienen voor het vliegveld in Leeuwarden. Er zijn op deze locaties 7 W.N's gebouwd die nog gedeeltelijk aanwezig zijn. Ook liggen er her en der wat losse bunkers rondom het vliegveld.

Bosmolen
De molen dateert nog van de drooglegging van de Egmondermeer: ca. 1665.

Hij bemaalde daarvan het gedeelte "Bosmolenpolder". De molen was oorspronkelijk een schepradmolen, maar werd in 1883 vervijzeld. In 1930 werd een elektrische hulpaandrijving in de vorm van een Erikssoninstallatie aangebracht, waardoor bij windstilte toch kon worden gemalen. Rond 1948 is deze installatie vervangen door een zware elektromotor, en kon niet meer op windkracht worden gemalen. De molen kwam dus buiten bedrijf, en werd in 1953 onttakeld. In 1975 werd de romp op de rijksmonumentenlijst geplaatst.

In 1987 werd duidelijk dat er een reële mogelijkheid was om de Bosmolen te restaureren. Het herstel van de molen vergde een grote restauratie die in verschillende fasen werd uitgevoerd. In 1994 kwam de Bosmolen weer tot leven, en kon hij weer met windkracht water verzetten.