Elswout, Rood

Afstand3.61 km
Gemarkeerd

Dit is een gemarkeerde route.

ReactiesEr zijn geen reacties op deze route


MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Elswout, Rood

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Een van de fraaiste en meest waterrijke landgoederen langs de binnenduinrand van het National Park Zuid-Kennemmerland is Elswout. Dit 85 hectare grote rijksmonument kent een rijk planten- en dierenleven. In de 100 tot 200 jaar oude bomen zitten veel holenbroeders. Daarnaast bloeien hier bijna het hele jaar stinsenplanten, waardoor met name in het vroege voorjaar grote delen van het landgoed veranderen in een bloemenzee. Ook bevat het landgoed statige bomenlanen met indrukwekkende zichtassen.

Meer info : http://www.staatsbosbeheer.nl/,  http://www.landgoedelswout.nl/

Nationaal Park Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is in 1995 officieel ingesteld en is één van de 20 nationale parken in Nederland. Net als de andere nationale parken maakt ook Zuid-Kennemerland deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur: een netwerk van samenhangende natuurgebieden in ons land.

Het beheer van de nationale parken maakt het mogelijk dat mooie stukken natuur behouden blijven en zich kunnen ontwikkelen. Het zijn prachtige plekken voor voorlichting en educatie en voor natuurgerichte recreatie, en er vindt onderzoek plaats. De nationale parken zijn de visitekaartjes van de Nederlandse natuur!

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland maakt ook deel uit van het Natura 2000 gebied. Een Natura 2000 gebied is gebaseerd op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Hiermee probeert de Europese Unie om natuur van nationale en internationale waarde te behouden en te beschermen.

Points of interest

Parkeerplaats bij het loandgoed Elswout, startpunt van een aantal wandelroutes over het landgoed.

Navigatie : Elswoutlaan 12a, 2051 AE Overveen