IJzeren Veld

Landgoedbossen ten oosten van Bussum. Met zware beuken, holle paden en open plekken met akkers.

Startpunt: dagrecreatieterrein De Steen aan de Crailoseweg te Huizen, naast revalidatiecentrum De Trappenberg. 

Bron : http://gnr.nl/

Het landgoedkarakter van dit gebied is te herkennen aan de ca. 200 jaar oude beukenlanen. De oude beuken worden door spechten gebruikt om er luidruchtig op te hameren en zo hun territorium kenbaar te maken. Dit vraagt natuurlijk om een reactie van de buurman, enzovoort. De oude en verlaten spechtengaten worden weer gebruikt door vleermuizen. Bij beuken spreekt men wel over 100 jaar groei, 100 jaar stabilisatie en 100 jaar aftakeling. Het is dus onvermijdelijk dat deze 200 jaar oude beuken zullen wegvallen. Of het dan nog lukt om tussen de oudere en hoge bospercelen nieuwe laanbeuken op te laten groeien, is niet zeker. In een beukenbos is nauwelijks ondergroei. Beuken zijn meesters in het opvangen van licht. Daaronder kunnen dan ook alleen planten en mossen groeien die met weinig licht tevreden zijn.

De route is gemarkeerd door genummerde palen met rode pijl.

Afstand6.98 km
Gemarkeerd

Dit is een gemarkeerde route.

ReactiesEr zijn geen reacties op deze route


Download routeGPX
MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute IJzeren Veld

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Netwerk Wandelroutes van het Goois Natuurreservaat
De Stichting Gooisch Natuurreservaat is een Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie uit 1932, gevormd door de zes Gooise gemeenten Bussum, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Het bezit beslaat 2700 hectare. 

Het Goois Natuurreservaat loopt van het noordelijk uiteinde aan het Gooimeer tot de provinciegrens bij Hollandsche Rading, vijftien kilometer zuidelijk. Het Goois Natuurreservaat wordt gevormd door ongeveer 40 natuurterreinen in de buitengebieden van de zes gemeenten, inclusief alle Gooise heidevelden en het grootste deel van de bossen.

Website : http://gnr.nl/

Wandellocatie Gooi en Vechtstreek
In de Gooi en Vechtstreek lopen mooie wandelroutes van o.a. de stichting Goois Natuurreservaat en natuurmonumenten.

Points of interest