Wandelen rondom Marquette

Wandelroute Wandelen rondom Marquette

Rond het antieke kasteeltje Marquette ligt een heel bijzonder weidevogelgebied van PWN en Landschap Noord-Holland, dat De Kampen heet. In het grasland achter het kasteel komen twee duinbeken samen en deze creëren daar een ideaal biotoop voor grutto’s en ander weidevogels. Het waterpeil wordt heel precies geregeld en afgestemd op het broedseizoen. Vossen worden buiten de deur gehouden met een laag schrikdraadje, dat gevoed wordt door zonnepanelen. De Noordermaat-weg, waar u een enkele keer gestoord kunt worden door autoverkeer, is een prachtige weidevogel-boulevard met op de achtergrond het kasteelbos en bij Heemskerk een waterberging vol vogels.

Bron : Landschap Noord-Holland

Afstand8.90 km
GemarkeerdLet op : Deze route is niet gemarkeerd.
ReactiesEr is 1 reactie op deze route


Download routeGPX
MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Wandelen rondom Marquette

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Gemeente Castricum (Limmen, Akersloot, De Woude)
Er zijn diverse mogelijkheden tot wandelen in de gemeente Castricum, enerzijds de routes door het Noord-Hollands duinreservaat, anderzijds de routes bij Akersloot en De Woude in het recreatiegebied Alkmaarder en Uitgeestermeer.

De routes in het duin zijn uitgezet door het PWN. Buiten de duinen zijn de routes uitgezet door het Wandelnetwerk Bergen-Heiloo-Alkmaar, het Landschap Noord-Holland of het Recreatieschap Uitgeestermeer. Het oostelijke deel van de gemeente Castricum (bij Akersloot en de Woude), maakt deel uit van het Nationaal Landschap Laag Holland.

Gemeente Heemskerk
In de gemeente Heemskerk vindt je voornamelijk wandelroutes in het Noord-Holland duinreservaat. In 2016 zijn er ook veel wandelroutes door het wandelnetwerk Noord-Holland aangelegd.

Netwerk Wandelroutes van Landschap Noord-Holland
Duinen, weides, poelen en bossen. Molens, forten en buitenplaatsen. En al die fascinerende dieren. Natuur dichtbij. We vinden er rust en inspiratie. Onze kinderen leren er spelend over het leven. Noord-Holland geeft ons zoveel. Dat willen we behouden. We kopen stukken land, beschermen natuur en unieke landschappen en laten mensen ervan genieten. We geven gemeentes en provincie advies over goed beheer. We voeren dat beheer ook uit, liefst samen met omwonenden. En verder met 150 gepassioneerde medewerkers en 6.000 vrijwilligers. Plus de steun van circa 40.000 Beschermers en 65 BedrijfsVrienden.

Bron : Website Landschap Noord-Holland

Points of interest

Iets ten noorden van landgoed Marquette ligt Krengenbosch. Krengenbosch is een groene ‘enclave’ in het agrarische polderlandschap. Evenals het Noorderveld en enkele aangrenzende percelen die dienen als waterberging en beheerd worden als natuurgebied. Een klein deel van landgoed Marquette en Krengenbosch is in bezit van Landschap Noord-Holland.

Marquette
Kasteel Marquette in Heemskerk is gebouwd op de grondvesten van het oude rondeel Slot te Heemskerck.

Het Huis tot Heemskerk stamt uit de periode rond 1250. Het rondeel maakte deel uit van een lange keten van kastelen ter verdediging tijdens de West-Friese Oorlogen. Het werd bewoond door de Heren van Heemskerk, die bestuur en rechtspraak uitoefenden in het ambacht Heemskerk en Castricum.

De Heren van Heemskerk raakten regelmatig in conflict met naburige Heren en met de boerenbevolking. In 1358 werd het Slot Heemskerk belegerd door Dirk van Polanen. Na elf weken moest Wouter van Heemskerk capituleren. In 1380 kreeg de familie het slot terug, maar zonder de heerlijke rechten. In 1426 werd het slot geplunderd door Kennemer boeren onder leiding van Willem Nagel. Later in de 15e eeuw kwam het goed in bezit van de Heren van Assendelft.

bron : Wikipedia

Noorderveld
De waterberging Noorderveld (15 hectare, waarvan 5 hectare natuur) is bedoeld om het water uit het Heemskerkerduin gebied op te vangen en tijdelijk vast te houden, om wateroverlast te voorkomen.

Een hoog waterpeil, maaien, beweiding (verschraling) en de aanwezigheid van voedselarme, kalkrijke kwel uit het duingebied zorgen oor een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. De grote lichtgele vlekken die in het weiland te zien zijn, duiden op de grote ratelaar. Verder komt de koekoeksbloem hier voor en veldzuring, die in de zomer voor een rode gloed zorgt.

Sommigen noemen deze ingang van drinkwaterbedrijf PWN nog altijd ‘Geversduin’. De naam verwijst naar Camping Geversduin, de camping hierachter die al een eeuw bestaat. Het was de eerste camping in de provincie. Meerdere generaties brachten er – sinds de oprichting in 1914 – hun vakantie door. Kamp Bakkum was een plek waar je de hectiek van de stad kon inruilen voorde rust in de natuur. Vanwege het grote aantal Amsterdamse kampeerders wordt het ook wel ‘Mokum aan Zee’ genoemd. Geversduin ligt in het Noordhollands Duinreservaat. Het verplichte toegangskaartje is te koop bij de kaartautomaat.

Startpunt van 3 wandelroutes in het Noordhollands Duinreservaat. Ook start hier een wandelroute van Landschap Noord-Holland die richting Marquette voert. Deze route is in 2015 opgenomen in het wandelnetwerk Noord-Holland.

Reacties op de route