Natuurpad De Mient

De Mient was een nat heidegebied in het huidige Nationaal Park Duinen van Texel dat gemeenschappelijk gebruikt werd. Er liep vee en er werd heide gewonnen als brandstof. Later zijn er weilanden aangelegd en is er productiebos aangeplant om geld te verdienen aan deze ’woeste gronden’. Nu is het zo’n belangrijk natuur- en recreatiegebied dat het deel van een nationaal park is geworden.

Tijdens de wandeling toont Staatsbosbeheer u de grote variatie van het Texelse bos. Het 4,4 km lange natuurpad is met een rode markering aangegeven. De route kan tot 2,7 km worden ingekort. 

Meer info : Folder Staatsbosbeheer.

Afstand4.31 km
Gemarkeerd

Dit is een gemarkeerde route.

ReactiesEr zijn geen reacties op deze route


MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Natuurpad De Mient

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Nationaal Park Nationaal Park Duinen van Texel
Nationaal Park Duinen van Texel beslaat grofweg het hele Texelse duingebied, inclusief zandplaat De Hors, de Texelse bossen en De Slufter.

Het duingebied van Texel is een afwisselend landschap met veel natte duinvalleien tussen droge duinen, bossen, heidevelden, kwelders en een uitgestrekte strandvlakte. Vele soorten planten en dieren hebben in dit gevarieerde gebied hun plek gevonden. De weidsheid van zee en strand, de beslotenheid van bossen en het uitgestrekte duinland-schap maken van Nationaal Park Duinen van Texel een prachtig gebied om te bezoeken en een waardevol gebied om te beschermen.

Netwerk Wandelroutes van Staatsbosbeheer
Staatbosbeheer beheert veel gebieden in Nederland en zet hier ook wandelingen uit.

Wandellocatie Texel
Het waddeneiland Texel is uitstekend geschikt voor korte vakanties en uitstapjes, op het eiland zijn diverse routes te vinden die door duin, bos en landbouwgebied lopen.

Points of interest