Oostvaartroute

In de 15de eeuw haalden de dorpelingen van Hazerswoude hun inkomsten vooral uit het houden van koeien en het delven van turf (veen). Het laatste had grote gevolgen voor het landschap. Rond 1500 was eenderde van het gebied al veranderd in plassen en moeras en onbruikbaar geworden voor de veelteelt. Toen ook nog eens veen werd gebaggerd vanuit bootjes, in plaats van ‘droog gestoken’, dreigde het overgebleven land af te kalven. De kans op een doorbraak van de beschermende dijken was groot. In het midden van de 16de eeuw bijvoorbeeld werd het buurtschapje Hogeveen, dat aan de dijkweg tussen Boskoop en Benthuizen lag, getroffen door een overstromingsramp, waarbij velen verdronken. Toch ging men door, want turf was dé brandstof van de Gouden Eeuw. Met alle welvaart was daar grote vraag naar. Voor veengebieden waren goede inkomsten dus verzekerd. Dat gold niet meer in de 18de eeuw. Toen nam steenkool de rol van turf over. Inmiddels was het hele land ten zuiden van Hazerswoude-Dorp veranderd in een enorme onbruikbare plas. Uiteindelijk legden Hazerswoude en de buurgemeenten de Noordplas droog in 1759-1765. Zo won men nieuw land voor de teelt van graan en aardappelen. Gele velden koolzaad werden ingezaaid. Koolzaad leverde zaden waaruit, in oliemolens, olie werd geperst voor lampen. Van de restanten werden veekoeken gemaakt. Al het water uit de diepe droogmakerijen werd met behulp van windmolens via vaarten naar de Oude Rijn afgevoerd. 

Afstand8.50 km
Gemarkeerd

Dit is een gemarkeerde route.

ReactiesEr zijn geen reacties op deze route


MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Oostvaartroute

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Het Land van Wijk en Wouden is het meest westelijk deel van het Groene Hart van Holland en is ingesloten in de stedenring Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Leiden, en Alphen aan den Rijn. Het is een gebied dat rijk is aan natuur, water, oer-Hollandse weidelandschappen en cultuurhistorie.

De agrariërs in het Land van Wijk en Wouden maken prachtige streekproducten. Van oudsher is boerenkaas wel het meest bekend. Daarnaast kun je in het gebied andere zuivelproducten kopen, zoals ijs, yoghurt, boter, melk, eieren. In de omgeving van Hazerswoude vind je meer groente- en sierteelt. Vaak bezitten de boerderijen ook een hoogstam boomgaard of een kleine groentetuin.

Website : http://www.landvanwijkenwouden.nl/

Points of interest