Westergeest in de heerlijkheid Limmen

Wandelroute Westergeest in de heerlijkheid Limmen

Mei 2014 heeft het Landschap Noord-holland een ommetje rond de Kennemer strandwal aan de westkant van Limmen bij Castricum gepubliceerd . Langse de route lag in de vroege middeleeuwen een langgerekte ovaalvormige ‘hoge geest'. Een aaneenschakeling van akkertjes in het oude duinlandschap waar middeleeuwse keuterboertjes hun boekweit en gerst verbouwden op luchtledige, bruine oerbosgronden. Langs de gestrand van de geest in het lager gelegen stroomdam van het Oer-IJ lagen hun boerenmeiden en hooilanden - de gemeenschapelijke 'mient' of 'meent' in de strandvlakte van het middeleeuwse 'Limbon' zoals Limmen toen heette. Het dorp bestond uit een bonte verzameling buurtjes: naast de kerkbuurt in het Zuideinde waren dat Limmervoort, Smithan, Westerzij en Bollendorp.

Afstand7.32 km
GemarkeerdLet op : Deze route is niet gemarkeerd.
ReactiesEr is 1 reactie op deze route


Download routeGPX
MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Westergeest in de heerlijkheid Limmen

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Gemeente Castricum (Limmen, Akersloot, De Woude)
Er zijn diverse mogelijkheden tot wandelen in de gemeente Castricum, enerzijds de routes door het Noord-Hollands duinreservaat, anderzijds de routes bij Akersloot en De Woude in het recreatiegebied Alkmaarder en Uitgeestermeer.

De routes in het duin zijn uitgezet door het PWN. Buiten de duinen zijn de routes uitgezet door het Wandelnetwerk Bergen-Heiloo-Alkmaar, het Landschap Noord-Holland of het Recreatieschap Uitgeestermeer. Het oostelijke deel van de gemeente Castricum (bij Akersloot en de Woude), maakt deel uit van het Nationaal Landschap Laag Holland.

Gemeente Heiloo
Er zijn diverse wandelroutes die door de gemeente Heiloo lopen, deze routes zijn uitgezet door het wandelnetwerk Alkmaar-Bergen-Heiloo, Natuurmonumenten en het Landschap Noord-Holland

Netwerk Wandelroutes van Landschap Noord-Holland
Duinen, weides, poelen en bossen. Molens, forten en buitenplaatsen. En al die fascinerende dieren. Natuur dichtbij. We vinden er rust en inspiratie. Onze kinderen leren er spelend over het leven. Noord-Holland geeft ons zoveel. Dat willen we behouden. We kopen stukken land, beschermen natuur en unieke landschappen en laten mensen ervan genieten. We geven gemeentes en provincie advies over goed beheer. We voeren dat beheer ook uit, liefst samen met omwonenden. En verder met 150 gepassioneerde medewerkers en 6.000 vrijwilligers. Plus de steun van circa 40.000 Beschermers en 65 BedrijfsVrienden.

Bron : Website Landschap Noord-Holland

Dit gebied bevindt zich tussen Egmond aan Zee en de Zeeweg van Castricum. In dit  deel van de duinen wordt niet aan waterwinning gedaan. In het middendeel zijn de duinen hoog en ruig. Ook hier bevinden zich veel duintoppen van boven de 30 meter. Het hoogste duin ligt ten westen van De Bleek (tussen Egmond aan Zee en Egmond-Binnen) en is 38,5 meter hoog. Richting Castricum worden de duinen plotseling een stuk lager. Dit komt doordat hier vroeger de monding van het Oer-IJ lag.

Door de polders lopen diverse wandelroutes uit het wandelnetwerk Alkmaar-Bergen-heiloo en van het Landschap Noord-Holland.

Points of interest

De Dronen
De Pagenlaan en Kapelweg met hun meidoornhagen (voorlopers van het prikkeldraad dat pas rond WO I z'n opmars begon) zijn karakteristiek voor Oud-limmen. Vandaar ook de naam voor dit buurtje: 'De Dronen' ofwel De Doornen.  

De Westert, Smithan, Smidsbuurt
Bij opgravingen in 2003-2004 rond boerderij De Westert werden resten van zo'n 90 woningen uit de 7e tot de 12e eeuw gevonden. Ieder had een eigen put om het hier aan de rand van de strandwal opvallende water op te halen. Gezien de vondsten moet eenedelsmid hier z'n werkplaats gehad hebben vandaar ook de naam 'Smithan' ofwel Smidsbuurt.

 
Het kerkje van Limbon
Het kerkje van Limbon, aanvankelijk een houten kerkje uit de vroege middeleeuwen gewijd aan Sint Maarten. Herbouwd in ca. 740 in hout en in ca. 1108 in tufsteen. Sindsdien is het de kerk slecht vergaan: slecht bouwwerk, oorlogen en vernielingen maakten keer op keer kostbare restauraties nodig. Zo verruïneerden Spaanse troepen de kerk door tijdens het Beleg van Alkmaar in 1573 het hout van de daken te gebruiken voor hun schansen. Tijdens de inval van Russische en Engelse troepen in 1799 lieten hier gelegerde Bataafse troepen een spoor van vernieling achter.

Aan de Westergeest hebben meerdere buurschappen gelegen. Verzamelnaam: 'Westerzij'. Gebouwd op stevige zandgrond waar helder bronwater geput kon worden. De akkers lagen op de geest, de weilanden in de westelijke strandvlakte en de hooilanden in de laagste en natste delen. Opvallend dat de stolpboerderijen aan de westkant van de Westerweg staan, op de overgang van strandwal van zand naar zeeklei en klei-op-veen. zie b.v. d'Oude Hoeve (29) en Spoozicht (33)

Aan weerszijden van de brug ziet je de Schulpvaart lopen in het stroomdal van het vroegere Oer-IJ. Hierover vervoerden scheppers uit Castricum en Bakkum schelpen richting Alkmaardermeer Er groeide hier een brug- en havenbuurtje met een herberg annex beurtvaarthuis. Geheel verdwenen.

 
Onze Lieve Vrouwe ter Nood
Wikipedia: Het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouwe ter Nood bevindt zich in de buurtschap Kapel (ook wel Capel en Oesdom genoemd) ten zuiden van Heiloo. Op een heuvel bij een, als geneeskrachtig beschouwde, waterput (de Runxputte) was hier in 1409 een kapel gebouwd, gewijd aan Maria, die in korte tijd uitgroeide tot een veelbezocht bedevaartsoord. De heuvel werd later Kruipberg genoemd, omdat processies rond de kapel meestal kruipend werden gehouden.

Tijdens het Beleg van Alkmaar in 1573 werd de kapel vernield; de ruïne werd in 1637 op last van de Staten van Holland met de grond gelijk gemaakt en ook de put werd vernield om een einde te maken aan de voortdurende komst van pelgrims. Het Mariabeeld was waarschijnlijk al eerder verloren gegaan. 

Website : http://www.onzelievevrouwternood.nl/

De middeleeuwse Zanddijk verbindt al sinds ca. 1100 de binnenduinrand bij Noord-Bakkum met de strandwal Limmen-Heiloo. De ‘Derpers' uit Egmond aan Zee vervoerden vroeger hun vis en schelpen over deze dijk via de Visweg naar het haventje of 'stet' aan de Laandervaart in Laan- een van de buurten op de Oostergeest van Limmen

Reacties op de route