Zuidermeer, Rood

De rode route loopt via de waterberging Westerveer en is 5,2 kilometer lang. Deze waterberging is voornamelijk uitgevoerd als droge waterberging. Bij een droge waterberging wordt land verlaagd tot circa 10 cm boven het waterpeil van de sloten. Als het water in de sloten stijgt als gevolg van zware regenval, stroomt het water in de droge waterberging. Als het waterpeil in de sloten zakt, loopt de waterberging weer leeg. De droge waterberging wordt door agrariërs vooral gebruikt voor het weiden van schapen. Naast het voetpad langs het water de Oude Gouw is ruimte gemaakt voor weidevogels. Zij kunnen hier nesten maken en foerageren. Hierdoor is het niet toegestaan het wandelpad te betreden tijdens het broedseizoen. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot 15 juni. De delen van de route die door de waterberging en over boerenland gaan worden door vee begraasd. Honden zijn daar verboden waardoor de route niet geschikt is om met de hond te wandelen.

Afstand4.79 km
Gemarkeerd

Dit is een gemarkeerde route.

ReactiesEr zijn geen reacties op deze route


MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with PayPal
horstronald@hotmail.com
donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Het wandelweer in Avenhorn

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Zuidermeer, Rood

Routekaart


Points of interest