Doornvlakpad

Wandelroute Doornvlakpad

Een wandeling in het Noordhollands Duinreservaat bij Bakkum. Het beginpunt van de wandeling ligt bij Ingang Diederik, ten westen van de Herenweg tussen Bakkum-Noord en Egmond-Binnen. De wandeling is gemarkeerd met blauwe driehoekjes. Lengte: 7,5 km

Routebewijzering van wandelroute Doornvlakpad
Afstand7.46 km
GemarkeerdDit is een gemarkeerde route
ReactiesEr is 1 reactie op deze route


MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Doornvlakpad

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Gemeente Castricum (Limmen, Akersloot, De Woude)
Er zijn diverse mogelijkheden tot wandelen in de gemeente Castricum, enerzijds de routes door het Noord-Hollands duinreservaat, anderzijds de routes bij Akersloot en De Woude in het recreatiegebied Alkmaarder en Uitgeestermeer.

De routes in het duin zijn uitgezet door het PWN. Buiten de duinen zijn de routes uitgezet door het Wandelnetwerk Bergen-Heiloo-Alkmaar, het Landschap Noord-Holland of het Recreatieschap Uitgeestermeer. Het oostelijke deel van de gemeente Castricum (bij Akersloot en de Woude), maakt deel uit van het Nationaal Landschap Laag Holland.

Gemeente Bergen
De gemeente Bergen is groot, bekende dorpen in deze gemeente zijn Egmond, Schoorl en Bergen zelf. Wandelroutes vindt u in het Noord-Hollands duinreservaat, de Schoorlse duinen. In de polders in dit gemeente zijn veel routes uitgezet door het wandelnetwerk Bergen-Alkmaar-Heiloo.

Natuurgebied Noordhollands Duinreservaat
Het Noordhollands Duinreservaat (NHD) is een van de grootste natuurgebieden in ons land.  Het gebied strekt zich uit van de terreinen van Tata Steel bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Het is zo’n 20 kilometer lang en gemiddeld 2,5 km breed, met een oppervlakte van 5.300 hectare. Het gebied omvat duinen, strand, binnenduinrandbossen met veel reliëf en enkele kleinere natuurgebieden. Voor een bezoek aan deze duinen heeft u een duinkaart nodig.

Dit gebied bevindt zich tussen Egmond aan Zee en de Zeeweg van Castricum. In dit  deel van de duinen wordt niet aan waterwinning gedaan. In het middendeel zijn de duinen hoog en ruig. Ook hier bevinden zich veel duintoppen van boven de 30 meter. Het hoogste duin ligt ten westen van De Bleek (tussen Egmond aan Zee en Egmond-Binnen) en is 38,5 meter hoog. Richting Castricum worden de duinen plotseling een stuk lager. Dit komt doordat hier vroeger de monding van het Oer-IJ lag.

Door de polders lopen diverse wandelroutes uit het wandelnetwerk Alkmaar-Bergen-heiloo en van het Landschap Noord-Holland.

Points of interest

Grosse Elephant, Castricum
Tijdens de oorlog bouwde de Luftwaffe aan de van Oldenborghweg tussen Egmond aan Zee en Bakkum en drietal radarinstallaties. De meest Noordelijke installatie stond op het Koepelduin en was een Wassermann E II gerät . De tweede lag 600 meter zuidelijker op een duintop van 30 meter hoog en bestond uit een houten toren met een hoogte van 90 meter (Grosse Elephant). De meest zuidelijke toren op het Vogelduin en was eveneens een houten toren met een hoogte van 60 meter (Kleine Elephant). De drie locaties werden aangeduid als WN 38L en als BP 60. Rond de drie torens werden veel ondersteunende bunkers gebouwd. In 1943 werden bij de middelste toren (Grosse Elephant) twee flak bunkers van het type L 409a gebouwd met de registratienummers LCL 15511 en LCL 15512. 

Zie ook : Website Werkgroep Oud-Castricum

Parkeerplaats Diederik
Adres : Heereweg 103 in Bakkum / Castricum (afslaan richting de duinen). Startpunt van diverse routes door het Noordhollands duinreservaat en het wandelnetwerk Alkmaar-Bergen-Helioo. 

Weid van Brasser
Het weid van Brasser ontleent zijn naam aan de laatste bewoner van de schaapsherderwoning, die hier tot 1914 stond.

Op de “Wei van Brasser” is aan het begin van 1997 een natuurbouwproject gerealiseerd. Het doel van het project was om in het oude geëgaliseerde bouwland reliëf aan te brengen met daarin opgenomen enkele kleine duinvalleien. Spontane verstuivingen van zand werden toegejuicht, die zorgden voor een meer natuurlijke ontwikkeling van het terrein. De door bemesting ontstane monotone begroeiing van voornamelijk duinriet is verwijderd tot aan het schrale kalkrijke duinzand. Van het in 1929 aangeplante bos werd twee en een halve hectare gekapt om onder andere de dynamiek in deze omgeving te herstellen.

Reacties op de route