Van cultuurlandschap naar wildernis

Wandelroute Van cultuurlandschap naar wildernis

Aan de westzijde van Heemskerk strekt zich in de binnenduinrand het tuinbouwgebied Heemskerkerduin uit, abrupt overgaand in de wildernis van het Noordhollands Duinreservaat. De 5 kilometer lange route beweegt zich in het overgangsgebied van cultuur- en natuurlandschap.

Dit is een route van de Holland Route, niet gemarkeerd, dus download de app van Holland Route, of gebruik de GPX file van deze site.

We hebben deze route gelopen, bij nat weer kom je helaas een sloot tegen die je zonder boot niet over komt. Volgende poging in een drogere periode.

Holland route : http://www.hollandroute.nl/nl/p/routes/route/?id=159172

Afstand4.82 km
GemarkeerdLet op : Deze route is niet gemarkeerd.
ReactiesEr is 1 reactie op deze route


Download routeGPX
MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Van cultuurlandschap naar wildernis

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Gemeente Heemskerk
In de gemeente Heemskerk vindt je voornamelijk wandelroutes in het Noord-Holland duinreservaat. In 2016 zijn er ook veel wandelroutes door het wandelnetwerk Noord-Holland aangelegd.

Netwerk Holland Route
De HollandRoute ontsluit Nederlandse erfgoedlocaties van handel, nijverheid, techniek, industrie, waterbeheersing en infrastructuur binnen de Metropoolregio Amsterdam. De HollandRoute is deel van het Europese netwerk "European Route of Industrial Heritage (ERIH)".

Als rode draad verbindt een bewegwijzerde hoofdroute van het HollandRoute erfgoednetwerk de vele fascinerende erfgoedattracties die allemaal op deze website en in de HollandRoute smartphone app worden beschreven. 

De routes van deze organisatie zijn dus niet gemarkeerd, je kunt de app downloaden (of deze site gebruiken) om de routes te lopen.

Website : http://www.hollandroute.nl

Natuurgebied Noordhollands Duinreservaat
Het Noordhollands Duinreservaat (NHD) is een van de grootste natuurgebieden in ons land.  Het gebied strekt zich uit van de terreinen van Tata Steel bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Het is zo’n 20 kilometer lang en gemiddeld 2,5 km breed, met een oppervlakte van 5.300 hectare. Het gebied omvat duinen, strand, binnenduinrandbossen met veel reliëf en enkele kleinere natuurgebieden. Voor een bezoek aan deze duinen heeft u een duinkaart nodig.

Dit deel van het gebied, dat zich bevindt tussen de Zeeweg van Castricum en Wijk aan Zee, herbergt twee infiltratiegebieden. Het noordelijke en tevens grootste is het infiltratiegebied van Castricum, ook wel Icas genoemd. Het zuidelijke infiltratiegebied, bij Wijk aan Zee is een stuk kleiner. Het is een gevarieerd gebied dat vrij bosrijk is. In de buurt van de Zeeweg van Castricum is het gebied vrij vlak. Het duingebied heeft hier een soort komvorm, met in het westen, zuiden en oosten hoge duinen, maar met een vlak en vrij laag middenterrein. Ook dit heeft weer alles te maken met de ligging van de voormalige monding van het Oer-IJ. Het hoogste punt van het gebied is het 31,5 meter hoge Papenduin, tegen de sportvelden van Castricum gelegen. Op dit duin bevindt zich ook een uitzichtpunt. Een ander hoog punt in het gebied is de midden in het gebied gelegen Kruisberg. Op 9 maart 2011 is een uitkijktoren op dit duin geopend.

Points of interest

Dit tuinbouwgebied bevindt zich tussen de duinen en het dorp Heemskerk. In de loop der jaren is een harde scheiding ontstaan tussen de stedelijke bebouwing en het tuinbouwgebied.

Parkeerplaats Oudendijk
Ingang van het Noorhollands duinreservaat. Startpunt van de wandelroutes die door het PWN uitgezet zijn. Deze parkeerplaats kan ook goed gebruikt worden als startpunt van de "Holland route" wandeling "Van cultuurlandschap naar wildernis".

Eind 19de eeuw werd in Heemskerk met het winnen van drinkwater begonnen. Waterleidingbedrijf PWN beheert het waterleidingnet en het duingebied van de provincie Noord-Holland. Bij PWN wordt voorgezuiverd water in de duinen geïnfiltreerd.

Reacties op de route