Havens en verdedigingswerken, IJmuiden

Wandelroute Havens en verdedigingswerken, IJmuiden

Een spannende combinatie tussen havens, duinen en zee met bijbehorende vergezichten biedt deze ruim 9 kilometer lange route. Vooral in het weekend zijn tientallen vissersschepen te bewonderen, vooral kotters en trawlers. Alles daarover leert u in het Zee- en Havenmuseum met bovenin een prachtig uitzichtspunt over de Vissershaven (Routepunt van de HollandRoute). Bezoek ook de nog volstrekt ambachtelijke visrokerij aan de Rondweg waar misschien wel juist de versgerookte botervis op u wacht. Niet te missen zijn de verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog, zoals de kustbatterij Heerenduin, het Bunkermuseum (beperkte openingstijden) en de tankversperringen nabij de IJmuiderslag. Niet ver van het eindpunt is het gerenommeerde Hotel-restaurant en Saloncafé Augusta, Rustpunt van de HollandRoute.

Bron : http://www.hollandroute.nl/

Afstand9.40 km
GemarkeerdLet op : Deze route is niet gemarkeerd.
ReactiesEr is 1 reactie op deze route


Download routeGPX
MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Havens en verdedigingswerken, IJmuiden

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Gemeente Velsen
In de gemeente Velsen liggen de wandelroutes van het recreatiegebied Spaarnwoude en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Netwerk Holland Route
De HollandRoute ontsluit Nederlandse erfgoedlocaties van handel, nijverheid, techniek, industrie, waterbeheersing en infrastructuur binnen de Metropoolregio Amsterdam. De HollandRoute is deel van het Europese netwerk "European Route of Industrial Heritage (ERIH)".

Als rode draad verbindt een bewegwijzerde hoofdroute van het HollandRoute erfgoednetwerk de vele fascinerende erfgoedattracties die allemaal op deze website en in de HollandRoute smartphone app worden beschreven. 

De routes van deze organisatie zijn dus niet gemarkeerd, je kunt de app downloaden (of deze site gebruiken) om de routes te lopen.

Website : http://www.hollandroute.nl

Nationaal Park Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is in 1995 officieel ingesteld en is één van de 20 nationale parken in Nederland. Net als de andere nationale parken maakt ook Zuid-Kennemerland deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur: een netwerk van samenhangende natuurgebieden in ons land.

Het beheer van de nationale parken maakt het mogelijk dat mooie stukken natuur behouden blijven en zich kunnen ontwikkelen. Het zijn prachtige plekken voor voorlichting en educatie en voor natuurgerichte recreatie, en er vindt onderzoek plaats. De nationale parken zijn de visitekaartjes van de Nederlandse natuur!

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland maakt ook deel uit van het Natura 2000 gebied. Een Natura 2000 gebied is gebaseerd op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Hiermee probeert de Europese Unie om natuur van nationale en internationale waarde te behouden en te beschermen.

Points of interest

Batterie Olmen
De sluizen en het kanaal bij IJmuiden werden verdedigd door een luchtafweer batterij in het zuiden. Het had de standaard configuratie van een zware marine-AA-batterij, maar ook enkele mooie ontworpen Tobruks (zeven 10,5 cm kanonnen.).

Binnenvuurtoren IJmuiden (Vuurtorenstraat 16)
De 35 meter hoge gietijzeren vuurtoren stamt uit 1878. Toen het duingebied rond 1917 werd afgevlakt voor havenuitbreiding, veranderde het stuk grond waar de toren op staat in een terp.

Buitenvuurtoren IJmuiden (Seinpostweg 34b)
In 1878 werd deze gietijzeren vuurtoren gebouwd. Verder landinwaarts staat de binnen vuurtoren. Als schepen de twee lichten in elkaar verlengde zagen, dan lagen ze goed op koers naar de pieren en de havens.

Meer info : Oneindig Noord-Holland

Deze dienstwoningen, omstreeks 1905 gebouwd, waren voor het personeel van de kustverlichting. De houten tochtportaal bij de nummers 30 t/m 33 zijn later geplaatst. De voor- en achtergevels van nummer 24 t/m 29 zijn versierd met groen geglazuurde bakstenen.

Gedenknaald Noordzeekanaal
De gedenknaald is in 1923 opgericht ter nagedachtenis aan Justus Dirks (1825-1886), die de technische leiding had bij het graven van het Noordzeekanaal. Het monument is ontworpen door de Haagse architect S. de Clercq in opdracht van een commissie uit de wereld van de scheepvaart en het bedrijfsleven. Op 28 september 1923 werd het onthuld op het Sluiseiland. Vanwege de ophoging van het Sluiseiland in verband met de Deltawet is het monument in 1963 afgebroken en vervolgens in 1971 heropgericht aan de Seinpostweg. Omdat het op deze plaats de aanleg van de derde zeehaven belemmert, zal het verplaatst worden naar het Sluisplein.

Voor de aanleg van de Haringhaven (1920) moest het duingebied worden afgevlakt. De haven is van 1960 tot 1962 verlengd.

Schnellbootbunker IJmuiden
De Schnellbootbunker in IJmuiden is misschien wel de grootste bunker van Nederland en diende als overdekte haven voor onderzeeboten. Deze onderzeeërs konden de bunker binnen varen en zo bevoorraad worden met torpedo's en mijnen. Op de bunker is veel schade te zien wat door een bombardement is aangebracht. De bunker is tegenwoordig in gebruik bij een groot bedrijf en niet toegankelijk voor publiek.

Seeziel Batterie Heerenduin
De batterij Heerenduin is één van de drie kustbatterijen bij IJmuiden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moeten zij de haven, industriën en sluizen beschermen. In 1942 zijn vier stukken geschut van 17 cm op deze plek neergezet. Nog niet in bunkers, maar in een open bedding. Door middel van camouflagenetten worden zij uit het zicht gehouden. In 1943 krijgt de batterij, na eerst batterij Prien en Seeziel Batterie Südmole geheten te hebben, de naam batterij Heerenduin. 

Om het geschut beter te beschermen wordt in de winter van 1943/1944 begonnen met de bouw van bunkers. Halverwege juli 1944 zijn de bunkers klaar en kan het geschut daarvanuit vuren. Ook worden er enkele munitiebunkers en onderkomens gebouwd. De vuurgeleidingsbunker (waaruit men de vijand onder vuur kan nemen) is nooit volledig in gebruik genomen. IJmuiden is sowieso niet door de geallieerden aangevallen. 

Vissershaven (IJmuiden)
De Vissershaven is in de periode 1889-1896 aangelegd. Voorheen lagen de schepen aan steigers in het kanaal. Doordat rijen schepen de doorgang van koopvaardijschepen belemmerden, werd de Vissershaven aangelegd.

IJmuiden stond aan de wieg van het visserijonderwijs in Nederland. Na de opening van het Noordzeekanaal in 1876 groeide de visserijhaven van IJmuiden in korte tijd uit tot de grootste van het land. Op initiatief van een aantal reders werd in 1905 de 'Vereeniging Visserijschool' opgericht. In 1916 werd een nieuw schoolgebouw gerealiseerd, voorzien van een markante toren met kantelen. Door grootschalige nieuwbouw in de jaren-‘80, kwam de oude school leeg te staan. Sinds 1994 is er een museum gevestigd dat gericht is op alle aspecten van visserij, scheepvaart en offshore.

Reacties op de route