De Kerf, Bergen

Wandelroute De Kerf, Bergen

De route naar de Kerf begint op de parkeerplaats aan de Verspyckweg in Bergen aan Zee. Let op, het is hier allen in de wintermaanden gratis parkeren. Het eerste deel van deze route lopen we door het Noordhollands duinreservaat, over de door de PWN uitgezette routes, hoge duinen met prachtige vergezichten zijn kenmerkend voor dit deel van het Noordhollands duinreservaat. Na verloop van tijd komen we in de Schoorlse duinen,het blijft opmerkelijk om te zien hoe het gebied hier veranderd, Staatsbosbeheer gaat toch op een heel andere manier met de natuur om dan de PWN.

De Kerf is minder spectaculair dan verwacht, de zee komt hier volgens mij niet vaak binnen. Terug over het strand, lekker uitwaien op het laatste stuk. Samengevat een heerlijke afwisselende wandeling.

Afstand6.22 km
GemarkeerdLet op : Deze route is niet gemarkeerd.
ReactiesEr is 1 reactie op deze route


Download routeGPX
MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute De Kerf, Bergen

Routekaart


Gebieden/Netwerken

De Duinen/Bossen tussen Bergen en Camperduin worden door 2 partijen beheerd. Het zuidelijke deel maakt onderdeel uit van het Noord-Hollands duinreservaat, het noordelijke deel zijn de Schoorlse Duinen. dit deel kenmerkt zich door de vele hoogteverschillen en de mooie heidevelden die in overvloed aanwezig zijn.

De aansluitende polders bevatten mooie wandelroutes van het wandelnetwerk Alkmaar-Bergen-Heiloo.

Gemeente Bergen
De gemeente Bergen is groot, bekende dorpen in deze gemeente zijn Egmond, Schoorl en Bergen zelf. Wandelroutes vindt u in het Noord-Hollands duinreservaat, de Schoorlse duinen. In de polders in dit gemeente zijn veel routes uitgezet door het wandelnetwerk Bergen-Alkmaar-Heiloo.

Natuurgebied Noordhollands Duinreservaat
Het Noordhollands Duinreservaat (NHD) is een van de grootste natuurgebieden in ons land.  Het gebied strekt zich uit van de terreinen van Tata Steel bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Het is zo’n 20 kilometer lang en gemiddeld 2,5 km breed, met een oppervlakte van 5.300 hectare. Het gebied omvat duinen, strand, binnenduinrandbossen met veel reliëf en enkele kleinere natuurgebieden. Voor een bezoek aan deze duinen heeft u een duinkaart nodig.

Natuurgebied Schoorlse duinen
Niet bang voor een beetje klimmen en dalen? Bedwing dan de Schoorlse Duinen, Nederlands breedste duingebied met de hoogste duinen én volop ruimte om uit te waaien.

Een eeuw geleden was het hier één grote zandbak, nu broeden er tientallen vogelsoorten, groeien er de mooiste paddenstoelen en speelt het zonlicht met duizenden boomblaadjes. Meer dan 60 kilometer wandelpad brengt je naar de hoogste duinen, de oudste bossen of de stuivende duinen. Want liet Staatsbosbeheer honderd jaar geleden het zand juist vastleggen door bomen te planten, nu mogen sommige duinen weer vrij stuiven. Zoals bij De Kerf waar het Noordzeewater bij springtij en noordwesterstorm vrij toegang heeft tot de achterliggende duinvalleien. Met resultaat! Dankzij het zoute zeewater konden planten als zeekraal, zeeraket en schorrenzoutgras zich hier weer vestigen. In hun spoor volgende vogels en duinhagedissen. 

Points of interest

De Kerf - Schoorlse duinen
In november 1997 is hier bij wijze van experiment een opening, oftewel kerf, gemaakt in de buitenste duinenrij. Daarmee keerde de natuurlijke dynamiek terug in deze zeereep. Zee, wind en stuivend zand hebben ongehinderd het landschap vormgegeven. Aan de ingang van De Kerf vormde zich een lage zanddrempel, waar de zee af en toe overheen stroomt. Op plaatsen waar de zee zout water en zeewier achterlaat, komen andere planten voor dan op de hoger gelegen duinhellingen. Nu groeien hier weer (beschermde) soorten zoals zeeaster, schorrenkruid, zeewolfsmelk,  dodemansvingers en strandbiet. Staatsbosbeheer volgt de veranderingen in en rond De Kerf op de voet, maar grijpt niet in. De natuur zelf bepaalt de uitkomst van het experiment. De ervaringen met De Kerf vormen een stimulans voor dynamisch kustbeheer in andere gebieden: ook op Texel, Vlieland en Terschelling is Staatsbosbeheer betrokken bij initiatieven voor een ’stuivende kust’. 

Startpunt van 2 wandelroutes in het Noord-Hollands duinreservaat.

Reacties op de route