Maer- of Korendijkroute

Wandelroute Maer- of Korendijkroute

De Maer- of Korendijkroute leidt u langs de duinrand, via het polderland naar de dorpskom van Castricum. Als wandelgebied zijn de polders nog nauwelijks bekend. Ten onrechte! Slingerende sloten en subtiele hoogteverschillen verraden de grillen van het legendarische Oer-IJ. Er is tijdens deze wandeling aandacht voor zowel de natuurlijke als de menselijke krachten die het landschap hebben gevormd. De zoektocht naar het verband tussen deze krachten, maakt deze 8 kilometer lange wandeling tot een fascinerende ervaring.

Sinds 2015 is deze route overgenomen door het wandelnetwerk Noord-Holland en gemarkeerd met groene pijlen.

Afstand7.12 km
GemarkeerdLet op : Deze route is niet gemarkeerd.
ReactiesEr zijn 2 reacties op deze route


Download routeGPX
MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Maer- of Korendijkroute

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Gemeente Castricum (Limmen, Akersloot, De Woude)
Er zijn diverse mogelijkheden tot wandelen in de gemeente Castricum, enerzijds de routes door het Noord-Hollands duinreservaat, anderzijds de routes bij Akersloot en De Woude in het recreatiegebied Alkmaarder en Uitgeestermeer.

De routes in het duin zijn uitgezet door het PWN. Buiten de duinen zijn de routes uitgezet door het Wandelnetwerk Bergen-Heiloo-Alkmaar, het Landschap Noord-Holland of het Recreatieschap Uitgeestermeer. Het oostelijke deel van de gemeente Castricum (bij Akersloot en de Woude), maakt deel uit van het Nationaal Landschap Laag Holland.

Wandellocatie Duinen en bossen tussen Castricum en Heemskerk
Dit deel van het gebied, dat zich bevindt tussen de Zeeweg van Castricum en Wijk aan Zee, herbergt twee infiltratiegebieden. Het noordelijke en tevens grootste is het infiltratiegebied van Castricum, ook wel Icas genoemd. Het zuidelijke infiltratiegebied, bij Wijk aan Zee is een stuk kleiner. Het is een gevarieerd gebied dat vrij bosrijk is. In de buurt van de Zeeweg van Castricum is het gebied vrij vlak. Het duingebied heeft hier een soort komvorm, met in het westen, zuiden en oosten hoge duinen, maar met een vlak en vrij laag middenterrein. Ook dit heeft weer alles te maken met de ligging van de voormalige monding van het Oer-IJ. Het hoogste punt van het gebied is het 31,5 meter hoge Papenduin, tegen de sportvelden van Castricum gelegen. Op dit duin bevindt zich ook een uitzichtpunt. Een ander hoog punt in het gebied is de midden in het gebied gelegen Kruisberg. Op 9 maart 2011 is een uitkijktoren op dit duin geopend.

Netwerk Wandelnetwerk Noord-Holland, Regio Alkmaar
Het netwerk van wandelroutes door de gemeenten Bergen, Alkmaar en Heiloo omvat veel verrassende routes door fraaie landschappen, over boerenlandpaden en langs cultuurhistorisch interessante locaties.

Officiele website : http://www.wandelnetwerknoordholland.nl/

Points of interest

Cronenburg
In 1326 wordt in geschriften voor het eerst het Huis te Castricum genoemd. Vanaf de 15e eeuw wordt het Huis Cronenburg genoemd naar het gelijknamige geslacht. Een geschiedenisboekje over deze mysterieuze parel in het landschap. De bijhorende hoeve ‘Boerderij Kronenburg’ staat nog in volle glorie in het landschap.

Meer informatie : Website Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Dorpskerk
In de vroege middeleeuwen was Noord-Holland een grillig land met veel water dat onderhevig was aan eb en vloed. Daarom werden de eerste kerkjes en kloosters gebouwd op de iets hogere strandwallen. Omstreeks 1200 werd zo een eenvoudig Romaans tufstenen kerkje in Castricum gebouwd, waarvan de noord- en zuidmuur van het schip met enkele van de hooggeplaatste rondboogvensters nog in de huidige Dorpskerk-vroeger Sint Pancratius geheten- terug te vinden zijn. In de 15e eeuw werd het koor vervangen door een Gotische ruimte en los van de oude Romaanse westgevel werd een drie-leden hoge toren opgetrokken. In 1520 werd de ruimte tussen kerk en toren opgevuld.

Deze boerderij uit 1916 bleef als enige gespaard voor de slopershamer van de Duitse bezetter. De rest van het vooroorlogse en sfeervolle buurtje Duinkant werd afgebroken om aan de landzijde van het Stützpunkt Castricum (onderdeel van de Atlantikwall) vrij schootsveld te krijgen en de radarinstallaties in het duin te beschermen. Daarvoor werden ook anti-tankmuren gebouwd: verderop ziet u nog een restant van zo’n betonnen Panzermauer. Na de oorlog besloten de Wederopbouw-autoriteiten dit Sperrgebiet onbebouwd te laten, om zo het zicht op het open landschap te behouden. Tot woede van de verdreven Duinkanters.

Bron : website Landschap Noord-Holland

Huis van Hilde
Het skelet van Hilde werd in 1995 gevonden in Castricum. In 2008 onthulde de Provincie Noord-Holland de gezichtsreconstructie van Hilde. Nu krijgt zij een eigen huis en een hele familie. Het afgelopen jaar heeft iedereen al kennis kunnen maken met Cees de Steentijdman en Brecht, de Alkmaarse vrouw. Ook bodemvondsten uit natuurgebieden van ons, komen in het archeologie museum.

Een bezoek aan het Huis van Hilde is voor iedereen toegankelijk. Naast een bezoek aan de vaste tentoonstelling of een broodje bij Hildes Heerlykhyd kan een bezoeker deelnemen aan allerlei activiteiten. Zo worden er regelmatig lezingen georganiseerd over de archeologie en geschiedenis van Noord-Holland en over archeologisch onderzoek in de regio en daarbuiten. 

Website : http://huisvanhilde.nl/

Iets ten noorden van landgoed Marquette ligt Krengenbosch. Krengenbosch is een groene ‘enclave’ in het agrarische polderlandschap. Evenals het Noorderveld en enkele aangrenzende percelen die dienen als waterberging en beheerd worden als natuurgebied. Een klein deel van landgoed Marquette en Krengenbosch is in bezit van Landschap Noord-Holland.

Reacties op de route