Egmond, Monnikenpad

Wandelroute Egmond, Monnikenpad

Het Monnikenpad is verdeeld in het Binderpad door Egmond-Binnen, het Hoeverpad door Egmond aan den Hoef en het Derperpad door Egmond aan Zee. Het voert de wandelaar langs de vele interessante plekken in de Egmonden. Het landschap laat zich kort samenvatten als een gaaf complex van strandwallen en strandvlakten. De karakteristieke opbouw van een open strandvlakte tussen de bebouwde en beboste strandwal in het oosten en de hoge jonge duinen in het westen is nog erg goed 'leesbaar'. Het landschap is dramatisch veranderd door een aantal factoren die tegelijkertijd aanwezig waren. Stormvloeden en kustafslag, zandverstuivingen en vorming van de jonge duinen, zeespiegelstijging en ontginningen. Al wandelend leest u de geschiedenis van een voormalig zeegat dat eerst verzand is, vervolgens is aangeslibd, uitgegroeid tot moeras en verdronken in de Egmonder- en Bergermeer. 

Routebewijzering van wandelroute Egmond, Monnikenpad
Afstand9.00 km
GemarkeerdDit is een gemarkeerde route
ReactiesEr is 1 reactie op deze route


MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Egmond, Monnikenpad

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Gemeente Bergen
De gemeente Bergen is groot, bekende dorpen in deze gemeente zijn Egmond, Schoorl en Bergen zelf. Wandelroutes vindt u in het Noord-Hollands duinreservaat, de Schoorlse duinen. In de polders in dit gemeente zijn veel routes uitgezet door het wandelnetwerk Bergen-Alkmaar-Heiloo.

Dit gebied bevindt zich tussen Egmond aan Zee en de Zeeweg van Castricum. In dit  deel van de duinen wordt niet aan waterwinning gedaan. In het middendeel zijn de duinen hoog en ruig. Ook hier bevinden zich veel duintoppen van boven de 30 meter. Het hoogste duin ligt ten westen van De Bleek (tussen Egmond aan Zee en Egmond-Binnen) en is 38,5 meter hoog. Richting Castricum worden de duinen plotseling een stuk lager. Dit komt doordat hier vroeger de monding van het Oer-IJ lag.

Door de polders lopen diverse wandelroutes uit het wandelnetwerk Alkmaar-Bergen-heiloo en van het Landschap Noord-Holland.

Netwerk Wandelnetwerk Noord-Holland, Regio Alkmaar
Het netwerk van wandelroutes door de gemeenten Bergen, Alkmaar en Heiloo omvat veel verrassende routes door fraaie landschappen, over boerenlandpaden en langs cultuurhistorisch interessante locaties.

Officiele website : http://www.wandelnetwerknoordholland.nl/

Points of interest

Abdij van Egmond
Benedictijnse St.-Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Met een onderbreking na de reformatie is in Egmond al meer dan duizend jaar een gemeenschap van Benedictijnse monniken te vinden die dagelijks bidt en werkt en in leven en werken ervan getuigt hoe goed een leven met God is.

http://www.abdijvanegmond.nl/abdij-van-egmond

Adelbertusakker
Aan de rand van de duinen bij Egmond-Binnen ligt de Adelbertusakker. Vernoemd naar de heilige Adelbert die in de Vroege Middeleeuwen als predikant in deze streek het geloof onder de heidenen kwam brengen. 

http://www.adelbertusakker.nl

Adelbertus Energie Prieel
Het Monnikenpad volgend loopt U door de fysieke invloed die de monniken van de Abdij van Egmond hadden op het landschap. Het Albertus Energie Prieel symboliseert de kracht die kan worden bereikt door schijnbare tegenstellingen bij elkaar te brengen. De monnik Adelbert bracht een nieuw geloof in deze streek van de Friezen. De Friezen kenden meerdere goden en godinnen, met Fyra als hun moedergodin.

De parkeerplaats is het startpunt van een aantal wandelroutes, 2 in het Noord Hollands Duinreservaat, en 2 van het Wandelnetwerk Noord Holland (Monnikenpad, gele route).

De parkeerplaats ligt bij de St. Adelbertuslaan 3 in Egmond-Binnen

Adres : Oude schulpweg 18 in Egmond-Binnen. Hier start een route door het Noordhollands duinreservaat en een aantal routes uit het wandelnetwerk Alkmaar-Bergen-Heiloo.

Vennewaterspolder
De kronkelende sloot in deze polder geeft nog steeds heel goed weer hoe het vroegere Oer-IJ daadwerkelijk heeft gelopen.

Zo’n drie eeuwen werd de Vennewaterspolder bemalen door de Vennewatersmolen. Op 23 november 1930 werd deze molen tijdens een zware storm grotendeels vernield. In januari 1931 werd besloten de molen te vervangen door een elektrisch gemaal. Op 21 september 1931 werd het gemaal in gebruik genomen. In de loop van 1941 kreeg men te maken met de aanleg van een namaakvliegveld, waardoor er extra gemalen moest worden. De bezetter liet ook sloten afdammen en camoufleren met rietmatten alsmede bunkers bouwen. Na de oorlog duurde het tot april 1946 tot alle waterlopen in de polder weer in orde waren.

Reacties op de route