Rondje Veerplas

Wandelroute Rondje Veerplas

Een ommetje vanaf het NS-station Haarlem-Spaarnwoude langs de oeverpaden langs de Veerplas en de Mooie Nel, de gerestaureerde Veermolen, het recreatiegebiedje op Schoteroog, twee hergebruikte forten uit de stelling van Amsterdam en de herstelde paardenmuur bij het kerkje van Haarlemmerliede.

De route loopt over verharde en onverharde oever- en weilandpaden. Deze paden kunnen modderig zijn: wandelschoenen wordt daarom aanbevolen.

Routebewijzering van wandelroute Rondje Veerplas
Afstand6.51 km
GemarkeerdDit is een gemarkeerde route
ReactiesEr is 1 reactie op deze route


MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Rondje Veerplas

Routekaart


Gebieden/Netwerken

De eeuwige strijd tegen het water is nog goed te zien aan de aanwezige dijken, sluizen, gemalen en molens. In de polders rondom Spaarndam liggen nog steeds verschillende forten die onderdeel uitmaakten van de “Stelling van Amsterdam ( Fort Bezuiden en het Fort Benoorden).

Recreatiegebied Recreatiegebied Spaarnwoude
Recreatiegebied Spaarnwoude ligt midden in het drukke verstedelijkte deel van Noord-Holland en vormt de buffer tussen Haarlem, Amsterdam en Velsen. In een omgeving met weidse polders en bos, kunt u fietsen, wandelen, zwemmen, maar ook klimmen, golfen

Points of interest

De oeverlanden van De Liede vormen een parel aan de oostkant van Haarlem. Er groeien zeer bijzondere planten waaronder het vleesetende plantje zonnedauw. Maar het meest bijzondere is de lepelaarkolonie. Omdat een spoorlijn en een snelweg De Liede doorsnijdt, zijn er twee verschillende oeverlandgebieden ontstaan met elk een eigen karakter. 

Rietjungle
De wandel- en fietsbrug naast de spoorbaan geeft een spannende kijk op de rietjungle. Door de bijzonder samenstelling van de bodem groeien er op dit deel van de oeverlanden wel meer dan honderd soor­ten moerasplan­ten, zoals waterdrieblad en zelfs zonne­dauw. Broedvogels zijn blauwborst, rietgors, rietzanger en soms snor en bruine kiekendief.

Bron : Website Landschap Noord-Holland

Fort aan de Liebrug
Fort bij de Liebrug was ter verdediging van het acces gevormd door de spoorweg, trekvaart en weg tussen Amsterdam. Aangezien de belangrijkste verdedigingstaken werden uitgevoerd door de forten bij Penningsveer en aan de Liede, kon hier met een kleiner verdedigingswerk worden volstaan. In tegenstelling tot veel andere forten verschillen de keelkazematten in Fort bij de Liebrug in grootte. Tussen dit fort en het Fort aan de Liede ligt een restant van een liniewal met daarin een nevenbatterij en scherfvrije onderkomens.

Fort bij Penningsveer
Fort bij Penningsveer is gebouwd in de periode 1895 - 1901. Van 1913 tot 1922 kende het fort een permanente bezetting. Ten noorden van het fort, aan de Lagedijk, ligt een betonnen nevenbatterij en een scherfvrij onderkomen. Ten zuiden van het fort liggen inlaatsluizen die gebruikt konden worden om een aparte militaire Liedeboezem te creëren.

www.fort-penningsveer.nl

Molen "De Veer"
De Veer is een grondzeiler in Penningsveer (Haarlem). Sinds 1701 staat er op deze plek een molen. Hij bemaalde oorspronkelijk de Veerpolder op Rijnlands boezem. De voorganger van de huidige molen is in 1998 afgebrand.

In 2001 werd begonnen met de bouw van de huidige molen. De molen is in principe maalvaardig maar draait meestal slechts. Het gevlucht is Oudhollands op de buitenroede; op de binnenroede volgens het systeem Fauel met steekborden.

Startpunt van de wanelroute "Rondje Veerplas".

Startpunt van de Lieveldenroute door het recreatieschap Spaarnwoude.

Sint-Jacobus de Meerdere
Sinds de 17e eeuw stond op deze plaats een Rooms-Katolieke schuilkerk in een omgebouwde schuur. De huidige kerk is in 1837 gebouwd in waterstaatsstijl naar het ontwerp van G. van der Paauw. In 1864 werd de kerk bij de ingang uitgebouwd en voorzien van een torentje door architect Th. Asseler. Hij ontwierp ook de in 1875 naast de kerk gebouwde pastorie. In 1883 werd de kerk uitgebreid met het priesterkoor naar het ontwerp van A.C. Bleys.

Reacties op de route