Castricum, Station, Noordrand, Blauw

Wandelroute Castricum, Station, Noordrand, Blauw

De blauwe route volgt de noordrand van Castricum, maar komt ook door de sfeervolle Dorpsstraat met het oude Raadhuis (nu hotel en grand café) en de 12de-eeuwse tufstenen

dorpskerk. De route is gemarkeerd met blauwe pijlen.

Routebewijzering van wandelroute Castricum, Station, Noordrand, Blauw
Afstand7.75 km
GemarkeerdDit is een gemarkeerde route
ReactiesEr zijn 4 reacties op deze route


MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Castricum, Station, Noordrand, Blauw

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Gemeente Castricum (Limmen, Akersloot, De Woude)
Er zijn diverse mogelijkheden tot wandelen in de gemeente Castricum, enerzijds de routes door het Noord-Hollands duinreservaat, anderzijds de routes bij Akersloot en De Woude in het recreatiegebied Alkmaarder en Uitgeestermeer.

De routes in het duin zijn uitgezet door het PWN. Buiten de duinen zijn de routes uitgezet door het Wandelnetwerk Bergen-Heiloo-Alkmaar, het Landschap Noord-Holland of het Recreatieschap Uitgeestermeer. Het oostelijke deel van de gemeente Castricum (bij Akersloot en de Woude), maakt deel uit van het Nationaal Landschap Laag Holland.

Netwerk Wandelnetwerk Noord-Holland, Regio Alkmaar
Het netwerk van wandelroutes door de gemeenten Bergen, Alkmaar en Heiloo omvat veel verrassende routes door fraaie landschappen, over boerenlandpaden en langs cultuurhistorisch interessante locaties.

Officiele website : http://www.wandelnetwerknoordholland.nl/

Points of interest

Dorpskerk
In de vroege middeleeuwen was Noord-Holland een grillig land met veel water dat onderhevig was aan eb en vloed. Daarom werden de eerste kerkjes en kloosters gebouwd op de iets hogere strandwallen. Omstreeks 1200 werd zo een eenvoudig Romaans tufstenen kerkje in Castricum gebouwd, waarvan de noord- en zuidmuur van het schip met enkele van de hooggeplaatste rondboogvensters nog in de huidige Dorpskerk-vroeger Sint Pancratius geheten- terug te vinden zijn. In de 15e eeuw werd het koor vervangen door een Gotische ruimte en los van de oude Romaanse westgevel werd een drie-leden hoge toren opgetrokken. In 1520 werd de ruimte tussen kerk en toren opgevuld.

Huis van Hilde
Het skelet van Hilde werd in 1995 gevonden in Castricum. In 2008 onthulde de Provincie Noord-Holland de gezichtsreconstructie van Hilde. Nu krijgt zij een eigen huis en een hele familie. Het afgelopen jaar heeft iedereen al kennis kunnen maken met Cees de Steentijdman en Brecht, de Alkmaarse vrouw. Ook bodemvondsten uit natuurgebieden van ons, komen in het archeologie museum.

Een bezoek aan het Huis van Hilde is voor iedereen toegankelijk. Naast een bezoek aan de vaste tentoonstelling of een broodje bij Hildes Heerlykhyd kan een bezoeker deelnemen aan allerlei activiteiten. Zo worden er regelmatig lezingen georganiseerd over de archeologie en geschiedenis van Noord-Holland en over archeologisch onderzoek in de regio en daarbuiten. 

Website : http://huisvanhilde.nl/

Rentenierswoning Alkmaarderstraatweg
De rentenierswoning is gebouwd tussen 1870 en 1876 door de plaatselijke aannemer Kabel. Het is een gaf bewaard symmetrisch opgebouwd woonhuis in lokaal traditionele stijl

In de voortuin staan twee momunentale kastanjebomen die zijn opgenomen in het register van te beschermen bomen. De ligging can de woning met de bomen en de naastgelegen stolp aan de Allmaarderstraatweg, de oude verbindingsweg tuseen Catricum en limmen, levert een waardevol historisch beeld op. Langs deze reed van 1986 to in 1923 de stroomtram Haarlem-Alkmaar.

Naast de rentenierswoning staat een typische Noord-Hollandse stolpboerderij.

Sint Pancratiuskerk
Driebeukige neogotische pseudobasiliek met driezijdig gesloten transeptarmen en flinke "west"toren (kerk staat met as, richting koor, naar het zuidoosten). Houten tongewelven. Serie interessante moderne glas-in-loodramen. Gerestaureerd eind jaren 2000. In 2011 is het honderdjarige bestaan van dit kerkgebouw uitgebreid gevierd, o.a. met de uitgave van een jubileumboek.

Reacties op de route