Ommetje Wormer, De Poel, Rode route

Wandelroute Ommetje Wormer, De Poel, Rode route

Het Ommetje Wormer (rood) loopt langs de randen van het dorp en over de ringdijk van de Enge of Kleine Wormer – een uitwatering van de Wijde Wormer, drooggemaakt in 1638. U loopt terug langs de historische ‘Zaanwand’ aan de Veerdijk, met deels hergebruikte fabrieken en pakhuizen.

De route is gemarkeerd met rode pijlen.

Routebewijzering van wandelroute Ommetje Wormer, De Poel, Rode route
Afstand7.50 km
GemarkeerdDit is een gemarkeerde route
ReactiesEr is 1 reactie op deze route


MeerHoogteprofiel

Weersvoorspelling komende 3 uur (Buienradar.nl)

Je kunt deze site helpen met donaties

donate with bitcoins
1G4mv9kotFRgqGioZzm2Nx5qvLhZtmXczq
donate with bitcoins

Hoogteprofiel

Hoogteprofiel van wandelroute Ommetje Wormer, De Poel, Rode route

Routekaart


Gebieden/Netwerken

Wandellocatie Nationaal landschap Laag Holland
Laag, lager, laagst. Mens en natuur hebben in Laag Holland samengewerkt om iets heel moois onder de zeespiegel te maken. Dat vind je terug in de openheid, de prachtige rechte lijnen, en de beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarom is Laag-Holland een nationaal landschap. Dat betekent dat het landschap intact moet blijven. Geen grootschalige nieuwbouw dus, maar oude molens, droogmakerijen, weidse uitzichten, en ruimte voor rust en natuur.

Werelderfgoed
Twee van de zeven Nederlandse vermeldingen op Werelderfgoedlijst van VN-cultuurorganisatie Unesco liggen in Laag Holland. Dat onderstreept de grote historische betekenis van het gebied: oud, mooi en uniek in de wereld. De Stelling van Amsterdam kreeg in 1996 een vermelding op de Werelderfgoedlijst, in 1999 gevolgd door de Beemster.

Bron : http://www.laagholland.nl/nationaal-landschap

Natuurgebied Wormer- en Jisperveld
Het Wormer- en Jisperveld is het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. Het bestaat uit honderden weilandjes omgeven door ruisende rietkragen en smalle slootjes. Samen met boeren beheerd Natuurmonumenten dit prachtige natuurgebied. Het wemelt hier van de weidevogels. 

Naast Bezoekerscentrum De Poelboerderij vind je het Wormer- en Jisperveld in miniformaat, Veenweidepark de Trickel. Als het centrum geopend is kun je het park bekijken. Wandel het Rondje Trickel (800 m) met pontje en vogelkijkhut of maak een langere wandeling rondom het park van 1,5 km.

Vanaf De Poelboerderij start ook de prachtige wandelroute van 5 kilometer door de zeer vogelrijke Schaalsmeerpolder. Een aanrader voor vogelspotters!

Website : https://www.natuurmonumenten.nl/wormer-en-jisperveld

Gemeente Wormerland
De gemeente Wormerland ontstond in 1991 door de samenvoeging van de gemeenten Jisp, Wijdewormer en Wormer. In deze gemeente vind je wandelroutes van Natuurmonumenten en het wandelnetwerk Noord-Holland. Langs de Poel en de Zaan is het mooi wandelen, een leuke combinatie van natuur en cultureel erfgoed.

Netwerk Wandelnetwerk Noord-Holland, Laag Holland
Het wandelnetwerk in Noord-Holland biedt steeds nieuwe mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in Noord-Holland. Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. 

Points of interest

De Poelboerderij
De Poelboerderij verzorgt verschillende op de natuur gerichte activiteiten op drie locaties: het Wormer- en Jisperveld, het Bezoekerscentrum en het Veenweidepark De Trickel. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de grootste eigenaar van het veld, Natuurmonumenten en in toenemende mate met de boeren in het veld.

Kloppend hart
Het Bezoekerscentrum vormt het kloppend hart van De Poelboerderij. Vanuit hier verzorgt een deel van een team van 130 vrijwilligers en een betaalde medewerker excursies, voorlichting, (jeugd)educatie voor scholen en helpt met het beheer van het veld en het veenweidepark. Ook de organisatie achter de schermen wordt bijna helemaal door vrijwilligers gedaan.

Bron : http://www.poelboerderij.nl/

Natuurgebied Engewormer
Dit natuurgebied was 5000 jaar geleden onderdeel van het Noord Hollandse Waddengebied, dat in 1638 als polder droog viel en door rationele blokvorminge verkaveling een typisch voorbeeld is van droogmakerij in de Zanstreek. Een gebied dat voornamelijk uit veengrond bestaat met brak kwel- en oppervlakte water, een prima plek voor bijzondere vegitatie van zoutinciderende plantensoorten zoals de Rietorchis, Echte koekoeksbloem, Zilte Rus en Schorrengras. Behalve brak grasland komt er in het midden van de Engewormer ook schraal hooiland voor.

Prima startpunt voor het lopen van de Molenroute. alternatief is betaald parkeren bij de Zaanse schans.

Pakhuis Riga
Dit uit de 17de eeuw stammende driebeukige pakhuis heeft een houten skelet en een kapconstructie van eiken krommers, zoals in de scheepsbouw werd gebruikt. Zoals de naam aangeeft werden er goederen uit de havenstad Riga in opgeslagen. Van 1908 tot 1941 wordt het pand onderdeel van stoomoliefabriek De Liefde. In 1953 wordt het verbouwd tot woonhuis en kregen de gevels de huidige vensters.

Reacties op de route